MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 97 | GRAVITACIONI TALASI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 97
Planeta Br 97
Godina XVII
Avgust-Septembar-Oktobar 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Br. 97 Glavni naslovi

 

MEDICINA

Gordana Tomljenović

Savremena interventna kardiologija

Kad srcu treba što pre da se pomogne

Umesto otvorenim hirurškim zahvatima, do srca ili začepljenja u koronarnom krvnom sudu interventna kardiologija može da dopre uz pomoć katetera, u okviru neke od minimalno-invazivnih procedura kao što je perkutana koronarna intervencija. Mr sc. med. dr Bojan Ilisic, načelnik Centra za interventnu kardiologiju u Bel Medic-u, ekspert je za takozvani radijalni pristup srcu, preko radijalne arterije ruke, koji je komforniji, bezbedniji i omogućava brži oporavak pacijenta

Tekst

OSTAVŠTINA

Vladimir Jelenković

Nikola Tesla

Misterije „Plavog portreta“

Sudbina „Plavog portreta“ NikoleTesle, jedinog portreta za koji je veliki naučnik pristao da pozira, dugo vremena predstavljala je misteriju za širok krug ljudi zainteresovanih za Teslin život i delo.

Tekst

SUMMARY

Planeta No 97
ENGLISH Summary

  Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

GRAVITACIONI TALASI

Beskrajni prostor svemira u kojem se razdaljine mere svetlosnim godinama, galaksije i u njima objekti koji lete nezamislivim brzinama, pokreti, svetlost i zračenja, sudari džinovskih planeta i strahovita energija koja potom nastaje, crne rupe koje gutaju jedna drugu... sve je to prostor koji odnedavno otkrivamo i pokušavamo da shvatimo. Šta god da se negde desi, ma kolika daleko od Zemlje, nas ovde podseti da ga je bilo i da se svemir neprestano komeša, da se planete i čitavi planetarni sistemi potiru među sobom, da vasionski objekti jure s kraja na kraj tog prostora i da - ostavljaju tragove koje samo delimično razumemo. Jer, svaka promena izaziva nastanak gravitacionih talasa koji dopiru do Zemlje, gde pokušavamo da odredimo šta se i gde dogodilo. Nauka je pred novim izazovima razumevanja nastanka sveta i zvezdanih sistema. Njutn, Ajnštajn pa...?

TEMA BROJA

M. Rajković

Gravitacioni talasi

Novi horizonti kosmologije

Naše razumevanje svemira je zasnovano na detektovanju i razumevanju talasa. Elektromagnetni talasi su nam pružili najveći deo informacija. Jedna uska oblast spektra, dugo jedina dostupna – vidljiva svetlost, postepeno je proširena, uglavnom tokom XX veka: infracrvena, radio,visoko-energetska astronomija… Svaki je taj novi “prozor” predstavljao revoluciju i pružao sve dublje uvid u prirodu svemira, govorio je na predavanju “Kosmologija u eri gravitacionih talasa” pre dve godine Goran S. Đorđević redovni profesor teorijske fizike na Departmanu za fiziku PMF Univerziteta u Nišu, gostujući profesor na Univerzitetu u Banjaluci i gostujući istraživač u CERN-u, koji se poslednju deceniju uglavnom bavi kosmologijom.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

BIOLOGIJA

O značaju biološkog “tajminga”

Sve je u tajmingu. Najnoviji primer koji potkrepljuje ovu staru tezu u vezi je sa sistemima koji su regulisani biološkim satom. Istraživanje cirkadijalnih ritmova, naših unutrašnjih 24-satnih obrazaca koji utiču na spavanje-budnost i metaboličke cikluse, pokazalo je da je tajming (pravovremenost) ključna i za ljudsko zdravlje.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

MOLEKULI

Vežbanje menja krv

Prema studiji objavljenoj u časopisu “PubMed”, samo jedna sesija vežbanja promeni 9.815 od ukupno 17.662 različitih molekula u našoj krvi, merenih ovom studijom, a reč je o širokom rasponu tipova molekula odgovornih za snabdevanje energijom, metabolizam, imuni odgovor, reparaciju tkiva ili apetit.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

NEUROLOGIJA

Nivoi bakra i dijagnostika Alchajmerove bolesti

Svaki živi organizam pokreće se posredstvom DNK, koja kodira različite molekule proteina, a oni zauzvrat obavljaju sve potrebne biološke funkcije potrebne za održavanje života. Odakle i kako dolazi energija za sintezu molekula, ostaje nejasno.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

COVID-19

Šta štiti dečja pluća?

Razlike u fiziologiji pluća i imunološkoj funkciji kod dece i odraslih mogu da budu objašnjenje zašto su deca uglavnom pošteđena teških oblika COVID-19, tvrde pedijatri i internisti sa Medicinskog naučnog centra Univerziteta Teksas, u Hjustonu (SAD). Prema dokumentu objavljenom u Američkom žurnalu za fiziologiju, tek oko 1,7 odsto među prvih 149.082 slučajeva oboljevanja u SAD-u bila su novorođenčad, deca i adolescenti mlađi od 18 godina.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

COVID-19

Spasonosni vitamin D

Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu “Aging Clinical and Experimental Research” otkrilo je povezanost između niskog prosečnog nivoa vitamina D i velikog broja smrtnih slučajeva od COVID-19, u 20 evropskih zemalja. Povezanost između niskog nivoa vitamina D i osetljivosti na akutne infekcije respiratornog trakta objašnjena je činjenicom da vitamin D modulira odgovor belih krvnih zrnaca kako bi ih sprečio da ispuštaju previše upalnih citokina.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

COVID-19

Jeftini steroidni lek spasava živote

Oksfordski naučnici utvrdili su da jedan poznati lek, koji je široko dostupan po vrlo pristupačnoj ceni, može da spasi život teško obolelima od COVID-19. Otkriveno je da steroidni medikament deksametazon (dexamethasone) smanjuje rizik od smrtnog ishoda od ove bolesti, i to za jednu trećinu kod pacijenata na respiratorima, i za jednu petinu kod pacijenata kojima se daje kiseonik. Istraživači sugerišu da je pomenuti lek, da je korišćen od samog početka pandemije, mogao da spase čak 5.000 života u Velikoj Britaniji.

Tekst

KOSMONAUTIKA

Priredila: Ilijana Jakšić

Varp pogon

U mehuru vremena i prostora

U svetu filma „Zvezdane staze“, čovečanstvo polazi u upoznavanje galaksije, 5. aprila 2063. godine, u prvom putovanju na svemirskom brodu koji može da se kreće brže od svetlosti. Novi “varp pogon”, najosnovniji pogon za međuzvezdana putovanja koji koristi većina posada u čuvenom naučno-fantastičnom filmu, ne pruža samo ljudima mogućnost ispitivanja kosmosa već i doprinosi ostvarenju našeg prvog kontakta sa vanzemaljskim vrstama života.

Tekst

NOVE TEHNOLOGIJE

V. Milojević

5G osvaja svet

Brzina, čist signal, bojazan...

Mobilna mreža pete generacije ne znači samo daleko brži internet - ona je nešto što treba da donese mnogo viši kvalitet usluga širokog spektra i života uopšte. Iako su za sam pojam 5G vezane mnogobrojne, često kontroverzne teorije, od kojih neke upozoravaju na potencijalne (ali ne i do sada objektivno dokazane) opasnosti po zdravlje koje ona sobom nosi, 5G mreža se sve više širi, i u mnogim zemljama već postaje standardna, običnim korisnicima dostupna usluga.

Tekst

EGZOTIČNI NARODI

O.K.

Hamar (Etiopija)

Jurenje po govedima

Na jugozapadu Etiopije je teritorijalna celina koja se zvanično zove Region Južnih nacija, nacionalnosti i naroda. U njoj je okrug Hamer, uz samu granicu sa Kenijom. Taj okrug naseljava narod koji se zove Hamar. Ima nešto više od 46.000 pripadnika ovog naroda. Jezik kojim govore je vrlo neobičan i pripada aroidskim ili južnoomotskim jezicima, koji su ogranak afroazijske jezičke porodice.

Tekst

GENETSKI INŽENJERING

Jelena Marjanović

Da li je komarcima odzvonilo...

Nađi i promeni svuda!

Komarci, skrnavitelji spokoja blagih letnjih večeri ili buduće fleke na zidu, na kojima ljudi iskaljuju bes zato što im svojim zujanjem i ujedima uskraćuju preko potreban san. Kako god, niko ih ne voli. A kada bi se čulo da neko ima plan da ih ukloni sa lica zemlje , mora se priznati da bismo, makar na trenutak, navijali za njih.

Tekst


SADRZAJ PLANETA Br 97

 

ČASOPIS PLANETA Br 97

 SARADNICI NA BROJU

Saradnici: Jozef Baruhović, Katarina Bogićević, Vesna Bosanac, Svetlana Đurić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Sana Knežević, Dragan Lazarević, Mirjana Lukić, Borka Marinković, Vladimir Milojević, Žaneta Miljanić, Marija Miljković, Darko Mladenović, Draženko Nenadić, Ana Paunović, Barbara Radulović, Miloš Rastović, Dušan Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirović, Zoran Šević, Zdenko Štromar, Slavomir Vojinović


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Zdenko Štromar
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o.
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Kosmos", Svetog Save 16, Beograd, 011/ 2430 510

 

Sledeći broj izlazi 1.novembra 2020g.


  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Instagramu-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

» 10 GODINA PLANETE

free counters Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 93
Planeta Br 91
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2020 PLANETA