MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 86
Planeta Br 86
Godina XVI
Septembar - Oktobar 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Br. 86 Glavni naslovi

 


SUMMARY

Planeta No 86
ENGLISH Summary

  Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

BLAGO SA DNA MORA

Više od 70 % površine naše planete pokriveno je vodotokovima, jezerima, morima i okeanima. Ispod površine vode, na velikim dubinama, kriju se brojne neistražene mogućnosti života, brojna nalazišta koja tek treba otkriti i, naravno, sutra iskoristiti. U drevnim okeanima, pre više milijardi godina, začeo se život: dno mora uvek je bilo veliko izvorište hrane, ispod dna kriju se nesaglediva rudna bogatstva, iz „vodenih dimnjaka“ na obodima i na dnu velikih voda sukljaju gasovi nemerljivog energetskog obima, u vodi postoji živi svet koji tek treba istražiti, na dnu leže brojni potonuli brodovi puni nekada sakupljenog blaga...

TEMA BROJA

Dr Gordana Jovanović

Bogatstva i tajne drevnih okeana / Bujanje života

Najveća riznica ikad

U odnosu na vremenski period kada se pojavio prvi život, ljudska vrsta je veoma mlada. Iako nije svedok većine događaja bitnih za razvoj Zemlje, čovek je jedina vrsta na ovoj planeti koja proučava druge, rekonstruiše i opisuje događaje iz perioda dugog više od četiri milijarde godina, ali i pokušava da predvidi one koji tek treba da se odigraju.

Tekst

MEDICINA

Prof. dr Đorđe Bajec

Savremena laparoskopska hirurgija

Napredna laparoskopija - korak ka robotici u hirurgiji

Osnovni hirurški principi i danas su isti kao u vreme početaka savremene hirurgije, ali tehnologija je ta koja je neprestano diktirala napredak i omogućavala da i najsloženiji hirurški zahvati budu sve manje invazivni, a sve uspešniji. O minimalno invazivnoj, naprednoj high-tech laparoskopiji, koja nas uvodi u eru robotske hirurgije, govori jedan od naših najvećih stručnjaka u toj oblasti, prof. dr Đorđe Bajec, hirurg

Gordana Tomljenović Tekst

MEDICINA

Dr Vesna Cerović

Oftalmologija

Lečenje bolesti žute mrlje

Očne bolesti koje trajno oštećuju vid danas mogu da se kontrolišu, u pojedinim slučajevima i da se leče. To je naročito ohrabrujuće za obolele od senilne degeneracije žute mrlje, koja može da dovede i do slepila. O medikamentom i hirurškom lečenje makule govori dr Vesna Cerović, oftalmohirurg, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti oftalmologije u ovom delu Evrope

Gordana Tomljenović Tekst

MEDICINA

Prof. dr Ljiljana Medenica

Kozmetska dermatologija

Nehirurško podmlađivanje lica i tela

Inovativne kozmetsko-dermatološke procedure za rejuvenaciju sve su popularnija minimalno-invazivna alternativa hirurškim tretmanima podmlađivanja lica i tela. Šezdesete su danas nove četrdesete, a četrdesete bi mogle da budu nove dvadesete, kaže istaknuti dermatovenerolog, prof. dr Ljiljana Medenica, i savetuje najefikasnije nehirurške fejs-lifting i druge anti-ejdžing tretmane

Gordana Tomljenović Tekst

PREVENTIVNA MEDICINA

Dr Ivana Petrović

Sistematski pregled pred rekreativno bavljenje sportom

Rekreativci, da li ste proverili svoje zdravlje?

Ljudi koje dugo rade i žive na sedentaran način, bez obzira na to što nemaju zdravstvene tegobe, pod velikim su rizikom da pri nagloј fizičkoј aktivnosti dožive i ozbiljne zdravstvene smetnje koje su posledica patoloških promena koje postoje, ali su asimptomatske. Dr Ivana Petrović, medicinski direktor Bel Medic-a, kaže da svako nemilo iznenađenje te vrste može da se predupredi preventivnim zdravstvenim pregledom, kao i pažljivo doziranom i kontrolisanom rekreacijom

Gordana Tomljenović Tekst

BIOLOGIJA

Dr Ana Paunović

Galerija Prirodnjačkog muzeja u Beogradu

Svaka vrsta u prirodi ima svoju ulogu i značaj za eko-sistem. Sve vrste, uključujući i čoveka, međusobno su povezane. Bez obzira na kom prostoru žive, neke vrste imaju globalan uticaj, druge regionalan ili lokalni. Ugroženost jedne vrste direktno ili indirektno utiče na ugroženost druge. Biolozi su ustanovili da na našoj planeti postoje 34 tzv. vruće tačke, to jest staništa s najvećim brojem ugroženih vrsta na svetu. Glavni kriterijumi u određivanju ovih tačaka bio je biodiverzitet biljnih vrsta i endemski karakter flore i faune, kao i stepen pretnje kojoj su izloženi.

Tekst

OSVAJANJE SVEMIRA

Dragan Lazarević

Neostavarena vizija naseljavanja

Jedna raketa, jedan brod i...

Početak naseljevanja našeg najbližeg suseda u vasioni, Meseca, danas se predviđa (u najboljem slučaju) za kraj naredne decenije. Prvi korak bi bio vraćanje astronauta na njegovu površinu a potom izgradnja stalne baze. Iako je američki predsednik dao nalog NASA-i da započne pripreme za takvu misiju, kao da nema posebnog entuzijazma niti se žuri sa projektovanjem novog lunarnog modula. NASA prvenstvo daje svom ranije isticanom cilju - orbitalnoj stanici u visokoj orbiti oko Meseca „DSG“ (Deep Space Gate). Za postavljanje modula stanice, priprema se velika raketa „sls“; ali, njen razvoj teče sporo i prvo probno lansiranje i slanje kapsule „orion“ oko Meseca se neprekidno odlaže.

Tekst

IZLOžBE

Dubravka Marić

Rimski limes i gradovi na tlu Srbije

Svi putevi vode u Rim

Rimski limes, linija odbrane spoljašnjih granica Carstva u vidu utvrđenja povezanih putevima, pružao se hiljadama kilometara - od Velike Britanije, duž Rajne i Dunava, preko Bliskog istoka, sve do Afrike. Ostaci limesa danas se sastoje od bedema, rovova, utvrđenja i gradskih naselja, a delovi se već nalaze pod UNESKO-vom zaštitom.

Tekst


SADRZAJ PLANETA Br 86

 

ČASOPIS PLANETA Br 86

SARADNICI NA BROJU

Saradnici: Jozef Baruhović, Katarina Bogićević, Vesna Bosanac, Svetlana Đurić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Dragan Lazarević, Mirjana Lukić, Borka Marinković, Vladimir Milojević, Žaneta Miljanić, Marija Miljković, Darko Mladenović, Draženko Nenadić, Ana Paunović, Barbara Radulović, Miloš Rastović, Dušan Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirov ić, Zoran Šević, Zdenko Štromar, Slavomir Vojinović


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Zdenko Štromar
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o.
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Kosmos", Svetog Save 16, Beograd, 011/ 2430 510

 

Sledeći broj izlazi 1.novembra 2018g.


  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete» 10 GODINA PLANETE

free counters


»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 78
Planeta Br 78
Godina XIV
Maj.2017 -Jun.2017.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2018 PLANETA