MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
"  BROJ: 4
Godina I
Novembar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.

 

" Br. 4 Glavni naslovi

GEOFIZIKA

Oživljavanje teorije o kretanju kontinenata
Ipak se pomera

Čvrsta stena. Terra firma. Naše verovanje u nepromenljivu prirodu Zemlje toliko je jako da je već postalo poslovično. Ali, to je zapravo iluzija, što hiljade Ijudi na sopstveni užas otkriva svake godine kada tlo pod njihovim nogama počne da se diže u agoniji zemljotresa. Preživeli često govore o iskonskom strahu koji su osetili shvativši da se Zemlja kreće. I pored svih velikih naučnih dostignuća koja nas okružuju, potreba da verujemo kako živimo na stabilnoj planeti i dalje je veoma jaka. To možda objašnjava zašto je toliko Ijudi koji su se slučajno susretali s nečim što ukazuje na pomicanje kontinenata po Zemljinoj kugli, ipak odbijalo da to uzme za ozbiljno. Alfred Vegener (Alfred VVegener), predavač na jednom nemačkom univerzitetu, rešio je da se više ne može okretati glava pred mnogobrojnim indicijama i 1912. izneo dokaz da se kontinenti kreću našom planetom kao džinovski kameni splavovi.

Pripremila: Elizabeta Vasiljević Tekst

MEDICINA

Novi metod ranog otkrivanja tumora kože
Mikroskopom do korena melanoma

Godišnji Kongres američkih onkologa okupio je ove godine više od 27.000 stručnjaka), uključujući brojne delegacije iz sveta. Ovom skupu prisustvovao je i doktor Dejan Nikolić iz KBC-a Bežanijska kosa. Uvaženi stručnjak, koji na lečenju tumora kože, radi sa Mole-Max II digitalnim epiluminiscentnim mikroskopom, jedinim te vrste na Balkanu, pregledao je za poslednje četiri godine više od 5000 pacijenata. Digitalna epiluminiscentna mikroskopija je nova tehnologija koja unapređuje kliničku vizualizaciju i pruža detaljnije sagledavanje epidermalnih i površnih dermalnih anatomskih struktura pigmentnih kožnih lezija. Mole-Max II sistem, kombinuje mikroskop koji je lak za upotrebu sa odličnim optičkim kvalitetom i modernom kompjuterskom tehnologijom sa ogromnim mogućnostima za čuvanje podataka i lakim pretraživanjima i može se prilagoditi za konekciju sa makroimidž kamerom kao i digitalnom kamerom

Pripremila: Vladimir Jovanović Tekst

ASTRONOMIJA

SUPERNOVE I ŽIVOT

Rani Svemir je bio beskrajan prostor ispunjen vodonikom, helijumom i sa malo litijuma, bez elemenata potrebnih za život kakav mi poznajemo. Od ovih prastarih gasova stvorene su ogromne zvezde, 200 puta masivnije od Sunca, sagorevajući takvom brzinom da su živele samo 3 miliona godina pre nego što bi eksplodirale. Ove eksplozije u svemiru dovele su do širenja elemenata kao što su ugljenik, kiseonik i gvožđe. Simulaciju čitavog ovog procesa, obavili su V. Brooma, sa Harvvard-Smithsonian Centra, N. Jošida, iz National Astronomical Observatory of Japan, i L. Hernquist, sa CFA, pokazala je da se upravo tako dogodilo.

Pripremio: N.B Tekst

MEDICINA

Blizanci razdvojeni u maratonskoj operaciji
Od temenom u teme do licem u lice

Ekipa lekara je razdvojila dvogodišnje blizance Egipćane spojenih glava, što spada u red najsloženijih zahvata koje je moderna medicina, a ne samo hirurgija, u stanju da izvede. Operacijaje okončana posle 27 časova mukotrpnog, gotovo filigranskog rada.
Prema svim procenama i izajavama stručnjaka bolnice u Dalasu, gde je operacija obavljena, sve je proteklo po planu. Tek narednih meseci biće, međutim, poznato da li su Muhamed i Ahmed Ibrahim van svake opasnosti. Ipak, za ova dva dečaka mnoge muke tek slede: godine rekonstruktivnih operacija na delovima na kojima su im lobanje bile spojene.

Pripremila: M.J. Tekst

EKOLOGIJA

Srpske šume na izdisaju

Svako može sa lakoćom da poveže ime Šumadije sa nekada postojećim šumama na ovom području. Medjutim, retko bi ko razumeo žalbe putnika iz prve polovine XIX veka, da su se sa velikim naporom probijali kroz izuzetno guste i teško prohodne šume Kneževine Srbije. Te žalbe bile su opravdane i na našim precima ostaje velika odgovornost što su dozvolili uništavanje tih šuma. Jalova nam je uteha, činjenica da nigde oko nas situacija nije bolja. Evropaje izgubila 70% svog šumskog bogatstva, Brazil 40%, Filipini 30%... Računa se da godišnje nestane oko 16 miliona hektara šuma na svetu. Šteta se, tek donekle, kompenzuje pošumljavanjem, ali to je sasvim nedovoljno uz naznaku da to čine samo bogate zemlje. Siromašnije zemlje za pošumljavanje jednostavno nemaju novca. Zato je u njima za održavanje šuma važan svaki dobronamerni čovek, pa njegovo obaveštavanje o koristima koje one pružaju ima veliki značaj.

Pripremila: Miodrag Kovačević Tekst

NAUKA KAO ŽIVOT

Asteroid
Dr Zoran Knežević

Ja sam slučajno postao astronom. To je bilo u vreme odlučivanja šta upisati posle srednje škole, koju sam završio u Osijeku, gde sam i rođen. Dok sam šetao gradom sa prijateljem, sreli smo jednog njegovog poznanika. Rekao je da studira astronomiju, a ja sam ga pitao: šta je to? Zaista o astronomiji tada nisam skoro ništa znao. Dvadesetak minuta razgovora sa njim bilo je dovoljno da se prelomim i rešim da upišem astronomiju. Otac mi je bio inženjer šumarstva, a majka lekar. Kada sam im saopštio šta ću studirati, iznenadili su se i u početku reagovali ćuteći. Ipak, na kraju smo došli do onog: "Dobro, studiraj to, ali upiši paralelno prava, za svaki slučaj, ako to ne bude išlo!"

Pripremila: Ljupka Kovačević Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

Drsci.med. Slavko Janković
Tajne mozga i uma
Evolutivna greška ili skrivena funkcija mozga

Težak samo kilogram i trista grama i isprepleten sa preko 100 milijardi neurona, mozak je najsloženiji organ u Ijudskom telu. Mozak i kičmena moždina upravljaju svim fizičkim funkcijama tela. Pa ipak, mozak je ostao najmanje poznat deo našeg organizma. Još uvek nismo u stanju da objasnimo kako procesi unutar mozga upravljaju našim intelektom, svešću i kako uspevaju da stvore jedinstven i neponovljiv identitet svakog od nas.

Pripremila: Dušica Ćoćić Tekst

ISTORIJA

Tragedija I Svetskog rata
Srpska vojevanja

Prvi svetski rat, posmatran sa razdaljine od bezmalo devet decenija, i u svetlu novih istraživanja, jedna je od najvećih tragedija u istoriji srpskog naroda.Da li je tada uzalud nestalo milion i trista hiljada najvitalnijeg srpskog stanovništva? Regent Aleksandar i Nikola Pašić odbijaju mirovno rešenje. Uloga ruske i nemačke obaveštajne službe.
"Crna ruka" je, kako smo već pisali, proizišla iz kruga izvršilaca Majskog prevrata. Prevratnici su nakon 1903. godine, postali jak vanustavni faktor političke moći, pred čijim je pritiscima popuštao i sam kralj Petar I. Njihov najznačajniji protivnik bio je Nikola Pašić, vođa vladajuće Radikalne stranke. Pašić će 1906. godine isposlovati penzionisanje ključnih zavereničkih vođa, koji su do tada zauzimali visoke položaje u vojsci.

Pripremila: Boris Naumović Tekst

PUTOPISI

ZNAKOVI PORED PUTA
Putovanje po kineskom jugu

Kina danas pleni pažnju brzinom promena. Na poziv dva kineska univerziteta (Nanćing i Fudan), imao sam priliku da oko mesec dana proputujem kineskim jugom i upoznam nove naučne trendove u izučavanju kineske filosofije, religije, mitologije i jezika. Gradovi koje sam tom prilikom posetio Šangaj. U dalekoj prošlosti Kine malo ribarsko naselje, kao administrativna jedinica kineskog carstva osnovan je 751. godine naše ere, da bi u trinaestom veku postao važna trgovačka luka. Zbog toga je carska vlada donela odluku da ga 1292. godine proglasi okrugom. Ova godina se uzima kao oficijelni početak života modernog Šangaja. Danas je to svetska metropola i moderan međunarodni kultumi, ekonomski, finansijski i trgovinski centar.

Pripremio: Radosav Pušić Tekst

AKCIJE

Mladi istraživači Srbije
Edukativne kampanje

Kampanje predstavljaju oblik delovanja neke grupe Ijudi ili organizacije u saradnji sa sredstvima javnog informisanja, kojim se javnosti skreće pažnja na neku problematiku, a po potrebi se nude i predlozi za njihovo rešavanje. Istraživači sur u poslednjih nekoliko godina, imali veliki broj različitih kampanja, koje podrazumevaju nekoliko različitih aktivnosti, počev od istraživanja samog problema, preko obaveštavanja javnog mnjenja o njemu, do pripreme dizajna propagandnog materijala. Kada se sve ovo okonča, sledi udarni događaj. On podrazumeva neki performans na veoma prometnom mestu, tokom kog će se deliti propagandni materijal, a koji će ispratiti mediji. Pošto je značaj Interneta veoma veliki, cela kampanja mora biti ispraćena i na web sajtu. Kako će vaša kampanja proći u javnosti najviše zavisi od njene atraktivnosti.

Pripremio: Nikola Božić Tekst

ČASOPIS PLANETA Br 4

SARADNICI NA BROJU

Stalni saradnici: Dušica Ćoćić, Vladimir Nikitović, Boris Naumović, Bran-imirJovanović, Branka Kuprešanin, Grujica Ivanović (dopisnik iz Australije), llja Slani, Miloslav Rajković, Vladimir Jovanović, Petar Odobašić, Žaneta Arnautović, Mirko Perak, Viktorija Podboj, Predrag Međedović, Mirko Jakovljević, Elizabeta Vasiljević, Ibrahim Hadžić

Izdavač i osnivač: "Belmedia" d.o.o.
Direktor Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Milinković
Zamenik glavnog urednika: Aleksandar Gaon
Fotografija: Zdenko Štromar
Desk: Dejan Bulajić
Likovna oprema: Kosta Rosić
Tehnički urednik: Ana llić
Priprema za štampu: HandleVISION
Internet prezentacija : Dragan Bogdanović

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA