MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 4
Godina I
Novembar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

MEDICINA

Pripremio:Vladimir Jovanović

Novi metod ranog otkrivanja tumora kože
Mikroskopom do korena melanoma

Upotrebom savremenog mikroskopa MoleMax II, doktor Dejan Nikolić je znatno unapredio rad na ranom otkrivanju težih oboljenja kože i na njihovom uspešnom lečenju

doktor Dejan NikolićGodišnji Kongres američkih onkologa okupio je ove godine više od 27.000 stručnjaka), uključujući brojne delegacije iz sveta. Ovom skupu prisustvovao je i doktor Dejan Nikolić iz KBC-a Bežanijska kosa. Uvaženi stručnjak, koji na lečenju tumora kože, radi sa Mole-Max II digitalnim epiluminiscentnim mikroskopom, jedinim te vrste na Balkanu, pregledao je za poslednje četiri godine više od 5000 pacijenata. Digitalna epiluminiscentna mikroskopija je nova tehnologija koja unapređuje kliničku vizualizaciju i pruža detaljnije sagledavanje epidermalnih i površnih dermalnih anatomskih struktura pigmentnih kožnih lezija. Mole-Max II sistem, kombinuje mikroskop koji je lak za upotrebu sa odličnim optičkim kvalitetom i modernom kompjuterskom tehnologijom sa ogromnim mogućnostima za čuvanje podataka i lakim pretraživanjima i može se prilagoditi za konekciju sa makroimidž kamerom kao i digitalnom kamerom.

Ovim aparatom praktično mogu da se vide promene koje se nalaze između epiderma i derma, gde se nalaze melanocitne ćelije koje učestvuju u razvoju malignih tumora kože. Mikroskop uveličava 30 puta tako da mogu da se vide promene koje se nalaze 0,4 mm ispod kože. U memoriji samog aparata nalazi se 12.000 fotografija. Njihovim poređenjem sa slikom pacijenta koga pregledate moguće je utvrditi da li je reč o benignoj ili malignoj promeni na koži.

Melanomoskopija i dijaspora

Definicija i vrste melanoma

Melanom, tumor kože, je najzloćudniji opšti tumor pošto najbrže dospeva do metastaze. Posebno za vreme letnjih vrućina treba imati na umu da sunce nije bezopasno i da u njegovom spektru zračenja ima faktora koji mogu pokrenuti mutacije u koži i izazvati promene poput melanoma.

Inače, melanom nastaje malignom promenom melanocita. Više od 90% melanocita nastaje u koži, a manji postotak je u oku. Zanimljivo je da se u, otprilike 4%, ne može otkriti. Smatra se da je i tada skriv en negde u koži ili negde u unutrašnjim organima. Kod muškaraca melanom se najčešće javlja na grudima, a kod žena na nogama.

Na osnovu mikroskopskog nalaza i izgleda, razlikujemo 4 oblika melanoma:

 • melanom koji se širi po površini. Čini oko 70% svih melanoma, a nastaje iz prethodno postojećih nevusa (mladeža). U početku se širi sporo, da bi se kasnije naglo počeo širiti i okomito duboko u slojeve kože i potkožja.
 • Nodularni melanom ne nastaje iz prethodnih nevusa, mafignijeg je toka i odmah se počinje širiti okomito. Učestalost mu je između 15 i 30%.
 • Lentigo maligni melanom (4-10%), tipično nastaje na licu i to starijih osoba.
 • Akralni lentogo melanom, nastaje na dlanovima, stopalima i sub ungvalno (palčevi), zahvata 2-8% obolelih.

 

Prilikom pregleda celokupne kože pacijenta metodom "melanomoskopije" pomoću aparata MoleMax II sa digitalnom epiluminiscentnom mikroskopijom, neophodno je napraviti razliku melanocitnih od nemelanocitnih lezija i to pre svega uočavanjem dali postoje neke od dermoskopskih karakteristika vezanih za pigmentaciju. Tek ukoliko se prepoznaju melanocitne lezije, može se napraviti razlika između benignih i malignih karakteristika posmatrane kožne promene.

Privučeni odličnom reputacijom naših lekara, u KBC Bežanijska kosa dolaze naši brojni iseljenici iz celog sveta. Zbog Mole-Max II mikroskopa na pregled dolaze i pacijenti iz Bosne, Bugarske, Makedonije i Grčke, kaže doktor Dejan Nikolić ističući prednosti koje ima ovaj medicinski aparat:

"Slike promena na koži čuvaju se automatski u memoriji kompjutera u okviru pacijentove galerije podatakai slika. Sve vreme pregleda pacijent je u aktivnoj konverzaciji sa doktorom, tako da su biopsije ili druga bolna ispitivanja, ovakvim načinom pregleda izbegnuti. Osim ručnog mikroskopa, aparat poseduje i makro video kameru sa široko ugaonim makro auto fokusom, koja služi za precizniju lokalizaciju promene na telu pacijenta. Ako lekar nije siguran o kakvoj promeni se radi zakazaće nov pregled za nedelju, dve ili mesec dana i prvobitno slikane kožne promene, kasnije ponovo snimiti, uporediti i kompjuterski obraditi u odnosu na primarnu promenu i na taj način pratiti klinički tok sumnjivih kožnih lezija.

Zahvaljujući telekonsalting podršci, svi nejasni slučajevi (promena ili kompletna istorija pacijenta) se mogu putem modema slati u svetski referentne kliničke centre na dalju obradu podataka, sa obaveznom povratnom informacijom navedenog slučaja."

Simptomi i statistika

Miroslavom Granić Doktora Nikolića zatekli smo sa kolegom dr Miroslavom Granićem kogaje u šali ubeđivao da mu "prepusti" brigu o mladežu na levoj podlaktici. Sa šale se prešlo na zbilju i iz njihovog razgovora smo saznali da se u Srbiji i Crnoj Gori godišnje otkrije oko 10.000 nemelanotičnih slučajeva tumora kože, kao i 400 do 450 melanoma. Lekarska praksa pokazuje da odrasla osoba tokom života ima 20-ak promena na koži - mladeža, papiloma, bezazlenih kožnih izraštaja, istakao je dr Granić:

"Suština je da svaki tamno prebojeni mladež treba osmotriti barem jednom mesečno. Naravno, postoje nedostupne regije tela, kao što su leđa, zadnja strana vrata... i neko od bližnjih treba da obrati pažnju da li na njima dolazi do promena. Američka dermatološka akademija ustanovila je takozvane ABCDE kriterijume i to:

 • A-asimetry - asimetrija kožne promene.
 • B-border - nazubljena, neravna ivica kožne promene.
 • C-color - boja kožne promene (šarenilo i plava boja ukazuju na malignitet, dok bela, siva i crvena boja ukazuju na fokalna polja parcijalne regresije). D-diameter - svaka kožna promena veća od 6mm zaslužuje dužnu pažnju.
 • E-enlargement - naglo uvećanje kožne promene, naročito preko 1,5 cm je znak za 'alarm' bez obzira na boju i ivice.

Tu je i metod Glazgovskih 7 karakterističnih znakova:

 1. Promena veličine
 2. Promena oblika
 3. Promena boje
 4. Inflamacija
 5. Krvavljenje ili stvaranje krusti
 6. Promene u senzibiiitetu
 7. Prečnik veći od 7 mm

Ako jedan mladež ima zastupljene sve ove elemente, postoji sumnja da se menja možda prema melanomu i pacijent treba da se obrati lekaru" -ukazao je dr Miroslav Granić.

Vladimir Jovanović

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA