MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 4
Godina I
Novembar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

AKCIJE

Pripremio: Nikola Božić

Mladi istraživači Srbije

Edukativne kampanje

Tokom svojih brojnih aktivnosti Mladi istraživači Srbije su se susretali sa različitim problemima, koji su pre svega vezani za živi svet i životnu sredinu uopšte. Shvatajući da nije dovoljno da samo mala grupa Ijudi brine o tako velikim problemima, Istraživači su organizovali različite tematske kampanje

Kampanje predstavljaju oblik delovanja neke grupe Ijudi ili organizacije u saradnji sa sredstvima javnog informisanja, kojim se javnosti skreće pažnja na neku problematiku, a po potrebi se nude i predlozi za njihovo rešavanje. Istraživači sur u poslednjih nekoliko godina, imali veliki broj različitih kampanja, koje podrazumevaju nekoliko različitih aktivnosti, počev od istraživanja samog problema, preko obaveštavanja javnog mnjenja o njemu, do pripreme dizajna propagandnog materijala. Kada se sve ovo okonča, sledi udarni događaj. On podrazumeva neki performans na veoma prometnom mestu, tokom kog će se deliti propagandni materijal, a koji će ispratiti mediji. Pošto je značaj Interneta veoma veliki, cela kampanja mora biti ispraćena i na web sajtu. Kako će vaša kampanja proći u javnosti najviše zavisi od njene atraktivnosti.

Naša najpoznatija kampanja, u poslednjih par godina, je "Mrtvo drvo", kampanja posvećena zaštiti novogodišnjih jelki. Priličnu pažnju privuklaje kampanja "Beo biciklistički Beograd" iz 1999. godine, kadasmo uticali na građane da počnu da razmišljaju o alternativnim vidovima prevoza u našem glavnom gradu, jer je zagadenje vazduha doseglo visok nivo. Ova kampanja je prešla u tradiciju, pa se organizuje svakog 22. septembra, kada se obeležava "Evropski dan bez automobila". Svakog aprila, javnost podsećamo na probleme zagađenja životne sredine, obeležavanjem međunarodnog "Dana planete Zemlje". Sličnom problematikom se bavimo svakog 5. juna, koji predstavlja "Dan životne sredine".

Cela 2001. godina je bila proglašena od strane UN za "Međunarodnu godinu volontera", što smo mi, s obzirom da nam je volonterski rad jedna od glavnih aktivnosti, propratili nizom aktivnosti. Proleće ove godine je bilo posvećeno kampanji protiv plastičnih kesa. Tada smo štampali određeni broj platnenih (razgradljivih) vreća sa porukom u kojoj sugerišemo štetnost plastičnih kesa za životnu sredinu.

Sve naše kampanje su otvorene za angažman drugih zainteresovanih organizacija i pojedinaca. Oni se mogu priključiti kampanji tako što će distribuirati naš materijal ili tako što će kreirati svoj, na istu temu. Tako je našu kampanju protiv plastičnih kesa, podržala Agencija za reciklažu, tako što je doštampala još platnenih vreća sa istim sadržajem i distribuirala ih svojim kanalima. Istraživači se, u meduvremenu, priključuju kampanjama koje sprovode druge organizacije. Tako smo, u saradnji sa OEBS-om, u zimu 2002. godine, učestvovali u promociji javne rasprave o novom Zakonu u sistemu zaštite životne sredine.

Najnovija kampanja koju pokreću Mladi istraživači Srbije je posvećena problemu svetlosnog zagađenja. Analizom javnog mnjenja, utvrdili smo da velika većina građana nije svesna ovog problema (koji je veoma aktuelan u svetu), pa smo odlučili da, u startu, ova kampanja bude edukativnog karaktera. Zato su pripremljeni tekstovi za stručne i naučnopopularne magazine, kao i tekstovi namenjeni široj populaciji. Pored toga, odštampani su i leci koji govore o ovom problemu.

Svetlosno zagađenje

Sav višak svetla, sa veštačkih svetlosnih izvora, koji se ne koristi za ono čemu je svetlo namenjeno (osvetljavanje zgrada, ulica, javnih površina...), a naročito svetlost koja je usmerena iznad horizonta, zovemo svetlosnim zagađenjem. Ovaj probiem je važan sa više aspekata. Pre svega, od značaja je za živi svet, jer mu remeti dnevni ritam života. Astronomima je ometajući faktor, jer ne mogu da posmatraju manje svetle objekte na nebu. Veoma je bitan i u svakodnevnom životu, u kome ometa uobičajene aktivnosti Ijudi. U svemu tome, prisutan je i ekonomski faktor. Naime, stručnjaci procenjuju daje oko 50% rasvete uzaludno potrošeno, tj. spada u svetlosno zagađenje. Ovo znači da bi se sa dobro postavljenom rasvetom, sa manjim intenzitetom svetlosti, postigao isti efekat osvetljenosti. Prema proračunima IDA (Intemational Dark Sky Association), grad od oko 100.000 stanovnika, prelaskom na adekvatnu rasvetu, godišnje bi mogao da uštedi preko 100.000$. Rešenje ovog problema leži u primeni abažura koji usmeravaju svetlost na površinu koju treba osvetliti, a ne da se svetlost rasipa na sve strane. Za ovu kampanju Mladi istraživači Srbije planiraju, pored štampanog materijala i publikovanje edukativnih tekstova, kao i izradu edukativnog web sajta.

Svi oni koji su zainteresovani da se uključe u ovu ili bilo koju drugu kampanju, mogu da se jave na telefon 011-311-13-14 ili na e-mail: misvss@eunet.yu. Sve naše kampanje možete pratiti i na našem sajtu www.mis.org.yu.

Nikola Božić

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA