MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 96 | VELIKI UMOVI SVETA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 98
Planeta Br 98
Godina XVII
Novembar-Decembar 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MIKOLOGIJA

 

Tekst: I. Hadžić
Fotografije: I. Hadžić, I. Toševski,
J. Vukojević i J. Trpković

Saksija Planeta

Potraga za staništem

 

Kada govorimo o gljivama, treba imati na umu da se one po načinu ishrane dele na simbiontske (mikorizne), saprobne i parazitske vrste. Prve po načinu ishrane stupaju u vrlo složenu zajednicu sa biljkama (korisnom zajedincom za oba partnera), druge koriste gotovu hranu iz supstrata (one su predmet našeg predstavljanja), dok su treće patogene i izazivaju mnogobrojne bolesti živih organizama.
To što ćemo u saksijama sa cvećem ili sobnim drvećem ugledati gljive, ne znači, kako neki misle, da su se u njihove saksije uselila zaraza, već da su saprobne vrste ponašle hranljivo stanište.

 

Među saprobnim vrstama, koje uslovno nazivamo saksijske gljive, najčešće su one iz rodova Lepiota, Macrolepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus. U ovom našem izboru predstavićemo nekoliko vrsta koje su rasle u saksijama uz biljke kao što su  kaktusi, mlečike, drvo života, sansevierie, fikusi, bendžamini, oleanderi, filadendroni, fuksije itd.
Na kraju, napomenimo da se saprobne gljive vrlo često javljaju i na odbačenom tekstilu, na ovlaženom kartonu, na itisonu kojeg je zalivala kap po kap voda iz procurelog radijatora, itd, itd.
Zapravo, skoro cela Planeta je stanište raznih vrsta saprobnih gljiva.

 

***

 

Naučno ime: Macrolepiota rhacodes var. hortensis Pil.

Mesto nalaska: žardinjera sa fikusom u kancelariji gimnazije „30 septembar“, Rožaje

Datum nalaska: 17. VIII 2004.
Veličina: prečnik šešira 13 cm, visina 12 cm.

Karakteristika: prsten na dršci stalan i nepomičan

Prisustvo u prirodi: prilično česta u Srbiji

MIKOLOGIJA

 

MIKOLOGIJA

Naučno ime: Leucocoprinus brebissonii (Godey in Gill.) Locq.

Mesto nalaska: Staklenik u Botaničkoj bašti u Beogradu i saksija sa biljkom sansevieria, takođe u Beogradu

Datumi nalaska: 10. II 2016. i 9. II 2020.

Veličina: prečnik šešira 1,5-2 cm, visina 2,5 cm

Karakteristika: u Stakleniku prilično česta, prsten nepomičan i nestalan

Prisustvo u prirodi: u Srbiji nije zabeležen

 

Naučno ime: Leucocoprinus subcretaceus Bon in Bon & van Haluwyn


Mesto nalaska: u saksiji sa biljkom krasulom (drvetom novca) u restoranu „Druga kuća“ u Rožajama 

Datumi nalaska: 15. VIII 2018.

Veličina: prečnik šešira do 3 cm, visina do 4 cm

Karakteristika: interesantno je napomenuti da se gljiva nije pojavila na površini supstrata već je „otkrila rupu na saksiji“ i izašla sa dna na svetlost dana

Prisustvo u prirodi: nije zabeležena ni u Crnoj Gori ni u Srbiji.

MIKOLOGIJA

 

MIKOLOGIJA

Naučno ime: Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing.

Mesto nalaska: Staklenik u Botaničkoj bašti u Beogradu, kao i u žardinjeri J. Vukojević u Beogradu sa biljkom oleanderom

Datumi nalaska: 21. III 2015. i 25. VIII 2020.
Veličina: prečnik šešira 4 cm, visina 7 cm

Karakteristika: jedna od najčešćih „saksijskih“ vrsta

Prisustvo u prirodi: nije registrovana u Srbiji

 

Naučno ime: anonimna gljivica ?

Mesto nalaska: otkrivena prilikom promene supstrata u saksiji sa orhidejom (Phalaenopsis sp.)

Datum nalaska: 13. VIII 2020.

Veličina: prečnik šešira 2 mm, visina 3-4 mm

Karakteristika: autor nije uspeo da utvrdi da li pripada podrazdelu Basidiomycotina ili Ascomycotina, ali s obzirom na to da je bila hifama vezana za ljuščice iz saksije, može se zaključiti da je lignikolna vrsta pa i vrsta koja stupa u mikorizu sa orhidejom (orhideje i kaćuni nikada u prirodi ne bi procvetali da ne stupaju u simbiontsku vezu sa određenim vrstama gljiva).

Prisustvo u prirodi: nepoznato

MIKOLOGIJA

 

MIKOLOGIJA

Naučno ime: Leucoagaricus rubrotinctus (Peck.) Sing.

Mesto nalaska: na supstratu u saksiji sa mlečikom

Datum nalaska: 11. VIII 2006.

Veličina: prečnik šešira 4 cm, visina 10 cm

Karakteristika: Gljiva ima trajan i nepomičan prsten. Ona se nekoliko puta javljala      u saksijama sa kaktusom ili biljkom mlečikom u sobnoj bašti slikarke J.     Trpković  

Prisustvo u prirodi: nije poznato da je pronađena u Srbiji

 

Naučno ime: Coprinus auricomus Pat.

Mesto nalaska: saksija sa biljkom drvo života, Rožaje

Datum nalaska: 31. VII 2004.

Veličina: prečnik šešira 2 cm, visina 4 cm

Karakteristika: kao i ostale gnojištarke, ova vrsta nema mesa već se sastoji od kožice i listića

Prisustvo u prirodi: prilično česta

MIKOLOGIJA

 

MIKOLOGIJA

Naučno ime: Coprinus echinosporus Bull.

Mesto nalaska: u saksiji sa ukrasnom biljkom fuksijom u Rožajama

Datum nalaska: 20. IX 2015.

Veličina: prečnik šešira 1,5 cm, visina 3 cm

Karakteristika: vrlo nežna i lomljiva

Prisustvo u prirodi: nije registrovana u Srbiji i Crnoj Gori

 

Naučno ime: Coprinus cinereus Schaeff : Fr.) Gray

Mesto nalaska: u saksiji u stanu dr Iva T. u Beogradu

Datum nalaska: 3. IV 2002.

Veličina: prečnik šešira 1 cm, visina 2 cm

Karakteristika: gljiva se pojavila na humusnom zemljištu

Prisustvo u prirodi: prisutna, ali ne česta

MIKOLOGIJA

 

 

Tekst: I. Hadžić
Fotografije: I. Hadžić, I. Toševski,
J. Vukojević i J. Trpković


 


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA