MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 97 | GRAVITACIONI TALASI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 97
Planeta Br 97
Godina XVII
Avgust-Septembar-Oktobar 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

BIOLOGIJA

O značaju biološkog “tajminga”

 

Sve je u tajmingu. Najnoviji primer koji potkrepljuje ovu staru tezu u vezi je sa sistemima koji su regulisani biološkim satom. Istraživanje cirkadijalnih ritmova, naših unutrašnjih 24-satnih obrazaca koji utiču na spavanje-budnost i metaboličke cikluse, pokazalo je da je tajming (pravovremenost) ključna i za ljudsko zdravlje. Kad naše aktivnosti i unutrašnji cirkadijalni satovi nisu u skladu sa prirodnim dnevnim i noćnim ciklusom - kao u slučaju “džet lega”, noćnih radnih smena ili loših navika - sa “promašivanjem” važnih bioloških procesa raste i rizik od oboljevanja. Ali, genetika koja stoji iza ovih mehanizama još nije sasvim poznata.
Naučnici sa Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu, koji proučavaju fotosintetske bakterije pod imenom cijanobakterije, ili „plavo-zelene alge“, identifikovali su korene ponašanja koje reguliše cirkadijalni sat. To otkriće objavili su u časopisu Nature Communications. Smatraju da taj rad dokazuje važnost podudaranja unutrašnjeg biološkog sata sa prirodnim okruženjem, odnosno da postoji niz bolesti u čijem korenu je loša povezanost čoveka sa njegovim okruženjem. Razni poremećaji i oboljenja mogu da proisteknu iz loših navika kao što je izlaganje prejakoj svetlosti tokom noći, obroci u čudno doba dana ili neredovno spavanje.

VESTI IZ MEDICINE

Kod cijanobakterija može se uočiti velika razlika kad je reč o toj vrsti usklađenosti/neusklađenosti. Naučnici znaju da svaka bakterija, u “lovu” na nove gene, uključuje DNK iz okruženja. Takvi procesi osiguravaju “sirovine” za generisanje varijacija, što je način na koji vrste evoluiraju. Ipak, detalji ovog zbunjujućeg procesa razumljivi su samo kod nekoliko organizama. Sposobnost preuzimanja DNK obično je strogo regulisana, što sugeriše da bi za organizme bilo štetno da neselektivno preuzimaju strane gene.
Radeći ovu novu studiju, istraživači su kod cijanobakterije Sinechococcus elongatus identifikovali “mašineriju” za unos DNK i otkrili su da unutrašnji cirkadijalni satovi unutar njihovih ćelija sprečavaju unos DNK rano tokom dana i pojačavaju taj proces rano noću. Predvideli su da je biološkim satom posredovana ekspresija određenih gena, koji su aktivni u sumrak, ključna za preuzimanje DNK iz okruženja. Otkrili su da, ukoliko je mračno onda kad biološki sat ćelijama prenosi da je sumrak, preuzimanje i uklapanje DNK dramatično raste. Nasuprot tome, mrak koji se ponekad ne poklapa sa unutrašnjim satom ne pruža podršku preuzimanju i inkorporiranju DNK.Istraživači naglašavaju da je ova studija upečatljiv primer u prilog važnosti održavanja usklađenosti unutrašnjeg biološkog sata sa okruženjem, kako bi se navedeni procesi odvijali u pravo vreme tokom dana.

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA