MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 97 | GRAVITACIONI TALASI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 97
Planeta Br 97
Godina XVII
Avgust-Septembar-Oktobar 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHITEKTURA

 

Mr. Branislava Rogić
Fotografije: Aleksandar Rogić i Erik Lagendijk

Nova namena industrijskih objekat

Staro a više nego novo

 

Amsterdam je grad sa brojnim spomenicima prošlosti uklopljenim u moderan način življenja. Značaj tradicije je veliki, što se ogleda i u restauraciji i rekonstrukciji objekata čiji je arhitektonski izgled sačuvan i prilagođen novim funkcijama.Vodi se računa da nova arhitektura objekta ne naruši tradicionalnu gradnju u ovom drevnom gradu.
Dobar primer je više industrijskih objekata sagrađenih u prošlosti koji su, posle renoviranja i rekonstrukcija, dobili nove funkcije i postali pumpna stanica, rezervoar za gas i magacini.

ARHITEKTURA

Nekadašnja pumpna stanica - danas restoran

Preko puta jedne od zelenih površina Amsterdama, Vester parka, a pored ulice Harlemerveg, nalazio se industrijski kompleks sagrađen u 19. veku. Ovaj kompleks je, duže od jednog veka, snabdevao grad vodom. Prilikom rekonstrukcije ovog prostora i izrade novog Eko naselja, sačuvano je nekoliko starih zgrada nekadašnjeg kompleksa, pumpna stanica i vodotoranj. Sve te stare zgrade su uklopljene - sa novom funkcijom - u moderno “eko naselje” gde je izgrađeno 600 novih stanova.

ARHITEKTURA

Pumpna stanica, koja se nalazi nedaleko od vodotornja, dobila je novu funkciju, tj. postala je kafe restoran “Amsterdam”. Nekada su u toj pumpnoj stanici radile brojne mašine. Velika visina tog prostora i deo konstrukcije koja je tu zadržana daju poseban osećaj prostranstva. Nakon rekonstrukcije, stari detalji su uklopljeni u savremeni enterijer, sa novim inventarom. Tako, na primer, čelične kuke koje su služile za prebacivanje tereta danas su držači za lampe koje osvetljavaju prostor i svojim dizajnom uklapaju se u prostor sa opremom pumpne stanice. Tradicionalna gradnja nekoliko starih objekata je sačuvana kao istorijsko nasleđe na ovom prostoru.

ARHITEKTURA

Rezervoar za gas “Gashouder”

U 19. veku, Asocijacija za gas (ICGA) je u Amsterdamu sagradila četiri fabrike u kojima je skladišten gas. Jedna od njih je “Vestergasfabrik”, kompleks koji je građen od 1883. do 1885. Ovaj kompleks je projektovao čuveni arhitekta tog vremena Isak Gosčalk u neo-renesansnom stilu, koji je u Holandiji tada bio popularan.
Prostor je 2003. postao park kulture - Vester park. Neki objekti  su srušeni kada je fabrika prestala da radi a neki su dobili novu namenu i postali kancelarije, restorani, izložbeni prostori...
Veliki rezervoar gde se čuvao gas (Gashouder) koji se danas nalazi u već pomenutom parku sagrađen je u okviru “Vestergasfabrike”, 1902. “Gashouder” sa površinom od 2500 m2 i visinom 14,5 m, jedan je od monumentalnih objekata Amsterdama u kojima se odvijaju kulturna dešavanja. Veličanstveni donji deo krovne konstrukcije ovom prostoru daje posebno obeležje. Pored prostranih poljana, staza za bicikle, kafea i drugih sadržaja, taj prostor naročito oživi onda kada se odvijaju kulturna dešavanja.

ARHITEKTURA

Magacini

Magacini su specifičan deo gradskog izgleda. Građeni su mahom u 17. veku, pored kanala i reke. Prepoznatljivi su po svojoj specifičnoj arhitekturi, i uklapaju se u stambene objekate u nizu koji su građeni pored kanala, u 16. i 17. veku.
U to vreme, glavni material je bila cigla jer je, posle velikog požara u 15. veku, zabranjena gradnja od drveta. Kapci na otvorima, kroz koje je skladištena roba, uglavnom su ostavljeni pri rekonstrukciji kao specifičan element magacina. Ovi objekti, ofarbani različitim bojama, doprinose različitosti objekata u nizu pored kanala. Specifican završetak krovne konstrukcije za magacine je tip”spout gables” koji su građeni 1620-1720. Sam tip završetka krova na uličnoj fasadi upućuje na starosti kuće a često se godina izgradnje nalazi na prednjoj fasadi.
Mnogi magacini pored kanala rekonstruisani su i pretvoreni u apartmane i socijalne stanove. Pri rekonstrukciji, najviše izmena bilo je u prizemlju objekata, gde su smeštene prodavnice, izložbeni i poslovni  prostori, restorani... Obzirom da je konstrukcija magacina bila jaka i stabilna, veoma je mali broj objekata srušen tako da je vršena rekonstrukcija ili restauracija za novu namenu. Neki magacini rekonstrukcijama su spajani po dva i više, pa je urađena i prerada krova. Sreće se i mali broj drugih tipova završetka krova - step gables i bell gables.

ARHITEKTURA

Zanimljiv je kompleks magacina Entrepotdok br.13-84, izgrađenog 1708-1829, koji je preuređen za socijalne stanove. Podrumski delovi su magacini i parking , na drugom spratu su poslovne prostorije a na ostalim spratovima su stanovi. Magacini su svojevremeno ukrašavani raznim figurama tako da su nekiput izgledali kao obične kuće za stanovanje. Svaki magacin imao je i svoj naziv.

ARHITEKTURA

Magacini novijeg datuma su rekonstrukcijom pretvoreni u moderne radne prostore. Umesto kapaka postavljene su staklene površine a na ostalim otvorima su prozori. Unutrašnji prostor je prilagođen modernom kancelarijskom prostoru, uklopljen sa novom arhitekturom objekata. Prizemlje je renovirano i pretvoreno u ekskluzivni restoran. Pri rekonstrukciji su ostavljeni detalji koji podsećaju na funkciju magacina u prošlosti .  
Jedan od magacina, izgrađen 1656, rekonstrukcijom je postao muzej. Nalazi se na Katenburger-plein 1, a projektovao ga je poznat arhitekta tog doba Daniel Stalpaert. Zgrada leži na vodi i bila je veoma pogodna za utovar i istovar  robe. Do1960. koristila ga je Ratna mornarica a potom je postao muzej (Maritime museum). Jedan je od retkih objekata iz 17. veka koji je otvoren za publiku.

ARHITEKTURA

 


 

Mr. Branislava Rogić
Fotografije: Aleksandar Rogić i Erik Lagendijk


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA