MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 92
Planeta Br 92
Godina XVII
Septembar - Oktobar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

O. Klajn

Diplokaulus

Plivač sa glavom oblika bumeranga

 

Na području Severne Amerike i Afrike nekada je živelo stvorenje koje je dosta odudaralo od taksonomske grupe organizama kojoj je pripadalo. Reč je o diplokaulusu, koji je bio deo klase Lepospondyli. Srodna bića nisu opstala duže od početka geološkog perioda perma a obitavala su na užem području nego diplokaulus, koji je inače vodozemac. Ova nestala životinja spadala je u taksonomski red Nectridea koju je karakterisao izgled sličan pojedinim vrstama današnjih repatih vodozemaca. Tipska vrsta je Diplocaulus salamandroides koju je, sedamdesetih godina 19. veka, stručno definisao američki prirodnjak Edvard Koup.

IŠČEZLE VRSTE

U američkoj državi Ilinois otkriveni su pršljenovi te vrste. Koup je, nekoliko godina kasnije, došao u priliku da prouči znatno krupnijeg predstavnika diplokaulusa. U pitanju je vrsta Diplocaulus magnicornis koja je omogućila da se stekne daleko jasnija predstava o ovoj životinji. Od nje je sačuvan veliki broj uzoraka koji potiču iz Oklahome i Teksasa.

IŠČEZLE VRSTE

Edvard Drinker Koup

Sličan toj vrsti, ali znatno ređi, bio je Diplocaulus brevirostris. Imao je kratku i oblu njušku i duže rogove. Opisan je u nauci tek početkom druge polovine 20. veka. Naziv četvrte vrste je Diplocaulus recurvatus koja se takođe neznatno razlikovala od vodozemca Diplocaulus magnicornis. Posebnu pažnju unutar klase Lepospondyli privlači stvor koji je živeo u Africi. To je Diplocaulus minimusi čiji su ostaci nađeni u Maroku. Ima mišljenja da je reč o posebnom rodu. Delovi lobanje te životinje su bili krajnje neujednačeni jer je leva strana više izdužena i tanja. Vremenom su se, u naučnim krugovima, javljali predlozi da se dodaju još neke vrste. Od toga se odustalo zbog malobrojnosti i slabe očuvanosti uzoraka tako da nije mogla da se dokaže njihova posebnost u odnosu na pet  prihvaćenih vrsta. Ovaj vodozemac je živeo od kraja karbona, pre oko trista miliona godina, do poslednje epohe perma, pre više od dvesta pedeset miliona godina.

IŠČEZLE VRSTE

Lobanja i pršljenovi u muzeju u Mičigenu

IŠČEZLE VRSTE

Predstava diplokaulusa

Najupečatljivija odlika diplokaulusa je glava koja ima oblik bumeranga. Paleontolozi veruju da je tako neobičan oblik lobanje otežavao prirodnim neprijateljima ove životinje da je pojedu. Po svemu sudeći, glava je imala važnu ulogu pri kretanju i omogućavala je da se telo uzdigne u vodi.

IŠČEZLE VRSTE

Model diplokaulusa

Diplokaulusi su mogli vešto da se kreću čak i nasuprot vodenoj struji i lako hvataju plen. Njihova dužina iznosila je oko 90 cm mada ima jedinki koje su dostizale 1 m.
Imali su četiri kratke noge. Rep im je bio ravan i dugačak, i funkcionisao je poput vesla. Telo je takođe bilo zaravnjeno. Kada bi se ova životinja sklupčala, bila je u stanju da repom dodirne glavu.
Živeli su na području močvara na jugu današnjih SAD, i hranili se najviše ribama. Verovatno je da su i insekti bili deo njihove ishrane. Težili su do 15 kg. Najveći deo vremena provodili su u vodi, naročito na dnu. Postoji mogućnost da su imali pluća. Bilo im je potrebno malo kiseonika. Na zadnjem delu lobanje postojao je par rogova kao neka vrsta protivteže prednjem delu glave. Pretpostavlja se da su imali odbrambenu funkciju.
U poslednje vreme javljaju se glasine kojima se tvrdi da su ova stvorenja opstala do danas. Naravno, reč je o obmanama pošto su na tim snimcima figure koje prikazuju diplokaulusa. Ostaci ove životinje čuvaju se u Teksasu i Mičigenu a lobanja u Prirodnjačkom muzeju u Berlinu.

 

O. Klajn

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA