MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 90
Planeta Br 90
Godina XVII
Maj - Jun 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

O.K.

Šomburkov jelen

Tajlandski papkar evropskog naziva

 

Tajland je država na jugoistoku Azije, sa preko 513.000  km2. Uz aluvijalnu ravan reke Čao Praja pruža se region Centralni Tajland. Iz te oblasti je poticao jedan papkar oko čijeg opstanka i danas traju nagađanja.
Reč je o Šomburkovom jelenu. Stručni naziv mu je Rucervus schomburgki.

IŠČEZLE VRSTE

levo: Herman Šomburk / desno: Ilustracija Šomburkovog jelena

Svi jeleni sačinjavaju taksonomsku familiju Cervidae. Ova životnja je nazvana u čast nemačkog prirodnjaka i istraživača Roberta Hermana Šomburka, koji je vršio naučna istraživanja i obavljao diplomatske misije za Veliku Britaniju. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina 19. veka, Šomburk je bio na funkciji generalnog konzula u tadašnjem Siamu. Upravo u to vreme, engleski zoolog Edvard Blif stručno je opisao i imenovao jelena na osnovu rogova.

IŠČEZLE VRSTE

Ipak, naučnici nisu dovoljno proučili Šomburkovog jelena pre njegovog nestanka sa Zemlje. Početkom 19. veka obavljen je veći broj ekspedicija, ali je o ovoj vrsti sačuvano malo podataka. Već tada je ova životnija bila istrebljena sa velikog dela svog areala. Do 1932. godine, uginule su poslednje žive jedinke za koje se znalo. Šest godina kasnije, okončao je život poslednji jelen izvan prirodnih uslova. Sačuvane fotografije potiču iz zoološkog vrta u Berlinu. Načinjene su krajem 19. i početkom 20. veka.
U zoološkom vrtu nije ostao nijedan zapis o njihovom ponašanju prilikom reprodukcije. Po svemu sudeći, sezona parenja odvijala se krajem godine. Postoji samo jedan preparirani primerak, koji se čuva u Parizu. Od postojećih vrsta, bio je najsličniji barasinga jelenu koji danas živi širom Indije i Nepala. Sličnost je bila tolika da su mnogi verovali da se radi o tajlandskoj varijanti barasinge. Ženke su, po lokalnim izvorima, dosta podsećale na još vrstu sa jugoistoka Azije, na Eldovog jelena.
Krzno tajlandske vrste bilo je grubo i debelo. Najveći deo tela odlikovale su različite nijanse braon boje, što je zavisilo od godišnjeg doba. Trbuh, unutrašnjost butina, donja usna, delovi njuške, repa i grla bili su bele boje. Posedovali su sivkaste obraze.  
Impresivna veličina bila je svojstvena Šomburkovom jelenu. Osim krupnih očiju, ušiju i kopita, posebno pažnju privlače složeni veliki rogovi. Granaju se po principu dihotomije. Po obliku podsećaju na korpu, račvajući se poput niza viljuški u više pravaca. To se odnosi samo na mužjake budući da ženke nisu imale rogove. U gustim šumama nisu mogli da žive jer mužjacima to ne bi odgovaralo zbog vrlo velikih rogova. Otuda i objašnjenje zašto su uglavnom naseljavali močvarne ravnice i rečne doline Centralnog Tajlanda.
Kretali su se u krdima. Tu grupu jelena sačinjavali su jedan mužjak, više ženki i mladunčad. Mužjaci su ispuštali kratke i visoke zvuke poput blejanja. Šezdesetih godina 19. veka, kada je Edvard Blif stručno definisao ovog jelena, izvešteno je da  je prilično brojan na Centralnom Tajlandu. Ubrzo je došlo do pogoršanja pa i nestanka vrste. Tome je kumovalo širenje tajlandske železnice, što je povećalo uticaj ljudskog faktora a u okviru toga i lova.
Močvarna područja su, krajem 19. veka, pretvarana u pirinčana polja. Životinja je neumitno gubila svoje stanište. Poseban problem je nastajao u vreme poplava, tokom kišne sezone. Krda su bila prisiljena da se penju na veće visine, što ih je činilo lakom metom za lovce.

IŠČEZLE VRSTE

levo: Statua u zoološkom vrtu Dusit u Bangkoku / desno: Jedini preparirani uzorak sačuvan u Parizu

Uprkos tome, postoji nada da ima jelena koji su opstali do današnjeg vremena. U Laosu su, u jednoj apoteci koja prodaje lekove tradiconalne kineske medicine, 1991. godine nađeni rogovi koji pripadaju Šomburkovom jelenu. To budi tračak nade da je manji ogranak vrste preživeo.

 

O.K.

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA