MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 89
Planeta Br 89
Godina XVII
Mart - April 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

OKO PLANETE

 

Prof. dr Jelena Vukojević

NOVE KNJIGE

Mikologija - GLJIVE CRNE GORE

OKO PLANETEKatalog gljiva rožajskog kraja - autora Ibrahima Hadžića,
izdavači: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore i JP za nacionalne parkove Crne Gore,
Podgorica 2018.


Nedvno se pojavila monografska knjiga o gljivama Ibrahima Hadžića (stalnog saradnika časopisa Planeta), koja sumira njegov tridesetogodišnji rad na istraživanju gljiva rožajskog kraja, opštine koja se nalazi na krajnjem severoistoku Crne Gore. Rožajski kraj karakteriše izuzetno bogatstvo šumama, koje pokrivaju 47% površine, a ne oskudeva ni u livadama, što zajedno sa povoljnom klimom predstavlja optimalno stanište za rast velikog broja vrsta gljiva, među kojima se mnoge beleže po prvi put za Crnu Goru, a neke i za Balkansko poluostrvo.
Hadžić je kao iskusan gljivar, tokom brojnih obilazaka različitih terena svog planinskog zavičaja, zabeležio i sakupio veliki broj plodonosnih tela gljiva. Na bazi detaljnih makroskopskih (morfoloških) i mikroskopskih analiza i relevantnih ključeva identifikovano je impozantnih 900 vrsta.         
Publikacija sadrži nekoliko poglavlja, a započinje sa sažetim predgovorom na šest svetskih jezika koji će, nesumnjivo, uputiti zainteresovane mikologe u sadržaj knjige.
U prvom poglavlju, autor predstavlja rožajske terene opisujući specifičnost klime i raznovrsnost tipova zemljišta. Zbog zastupljene bujne vegetacije, ovo područje predstavlja izuzetno stanište za život brojnih vrsta gljiva, kako parazita i saproba, tako i simbionata. Radi lakšeg praćenja rasprostranjenosti vrsta, autor predstavlja teritorijalnu podeljenost opštine na mesne zajednice i manje rejone, sa objašnjenjem kodiranja svakog uzorka. Takođe, u ovom poglavlju, autor izražava bojazan za opstanak nađenih vrsta s obzirom na antropogeni uticaj koji nikako ne ide u prilog opstanku gljiva.
U poglavlju Značaj gljiva i njihov odnos prema živom svijetu autor daje kratak pregled uloge i značaja predstavnika carstva Fungi, od njihovog značaja u kruženju materija u prirodi do uloge u farmaciji i medicini.
Deo Opšte karakteristike najviših taksonomskih grupa gljiva sadrži osnovne podatke neophodne za poznavanje mikološke terminologije i opšte karakteristike najviših taksonomskih grupa gljiva, Ascomycotina i Basidiomycotina, koje su zastupljene u ovoj knjizi.
Sve sakupljene vrste su predstavljene originalnim kolor fotografijama i određena je njihova pripadnost višim taksonomskim kategorijama kao i narodno ime, mesto i vreme nalaženja i njihova retka ili učestala pojava na terenu.

OKO PLANETERetke i interesantne vrste su deponovane u autorovu zbirku eksikata (koju je donirao Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore), napravljena je zbirka otisaka spora i foto-album sa desetak hiljada snimaka gljiva.
U Šarenom dijelu, autor kroz slike predstavlja svoj dugogodišnji rad, upoznajući nas sa ljudima sa kojima se u tom periodu sretao i družio, predstavljajući svoje eksikate, stručnu literaturu, aktivnosti i priznanja, a završava sa svojom biografijom i bibliografijom koja obuhvata 41. bibliografsku jedinicu od preglednih članaka do knjiga.
Spisak literature sadrži oko 90 relevantnih referenci adekvatno citiranih.
Knjiga je štampana na finom kunstdruk papiru, strana 202, sa blizu 1.000 fotografija.

 

 

Prof. dr Jelena Vukojević
Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA