MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 88
Planeta Br 88
Godina XVII
Januar - Februar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

OKO PLANETE

 

GEOMAGNETIZAM

Otkrivanje prirodnih katastrofa

Istraživači s Metropoliten univerziteta u Tokiju primenili su tehnike mašinskog učenja kako bi došli do brzih i tačnih procena lokalnih geomagnetnih polja koristeći podatke uzete s više posmatračkih mesta. Tako su potencijalno omogućili detekciju promena prouzrokovanih zemljotresima i cunamijima. Model duboke neuronske mreže (DNN) razvijen je pomoću postojećih podataka. Rezultat je brza i efikasna metoda za procenu magnetnog polja za najranije moguće otkrivanje prirodnih katastrofa. Naravno, sve to je od vitalnog značaja za razvoj delotvornih sistema za upozorenje koji bi mogli da smanje broj žrtava i štetu velikih razmera.
Poznato je da su zemljotresi i cunamiji praćeni lokalnim promenama u geomagnetskom polju. Što se tiče zemljotresa, primarno se radi o pojavi poznatoj pod nazivom pijezomagnetski efekat, kada oslobađanje velike količine nakupljenog pritiska duž pukotine uzrokuje lokalne promene geomagnetskog polja. Što se tiče cunamija, ogromna kretanja morske vode uzrokuju varijacije u atmosferskom pritisku. To dalje utiče na jonosferu, što za posledicu ima promenu magnetnog polja. I jedno i drugo može se detektovati mrežom posmatračkih tačaka na različitim lokacijama. Glavna dobit kod ovakvog pristupa je brzina. Imajući u vidu da elektromagnetni talasi putuju brzinom svetlosti, skoro trenutno možemo da detektujemo učestalost događaja posmatranjem promena u geomagnetnom polju.
Međutim, kako da procenimo da li polje ima anomalija ili nema? Geomagnetno polje na različitim lokacijama je signal koji neprestano varira. Celokupni metod  je zasnovan na saznanju o normalnom polju na datoj lokaciji. Stoga su Juta Katori i vanredni profesor Kan Okubo, iz Tokija, prihvatili poduhvat razvoja metode merenja na više lokacija širom Japana i procene geomagnetnog polja na različitim specifičnim tačkama posmatranja. Kako im je to pošlo za rukom?
Oni su primenili algoritam pomoću kojeg “uče” mašine a koji je poznat kao model duboke neuronske veze (DNN). Zasnovan je na načinu na koji se neuroni povezuju unutar ljudskog mozga. Ubacivanjem ogromne količine ulaznih podataka dobijenih istorijskim merenjima, oni puštaju da algoritam stvori i poboljša rad ekstremno složenih višeslojnih grupa operacija koje na najefikasniji način mapiraju izmerene podatke. Koristeći pola miliona tačaka sa kojih su u toku 2015. godine uzimani podaci, stručnjaci su uspeli da stvore mrežu koja može da oceni magnetno polje posmatrane tačke sa izuzetnom preciznošću.
Obzirom na prilično niske troškove izračunavanja kod DNN, sistem bi mogao da se udruži s mrežom veoma osetljivih detektora kako bi se omogućilo brzinsko otkrivanje zemljotresa i cunamija. Tako bismo dobili efikasni sistem upozorenja koji bi smanjio materijalnu štetu na minimum, i što je još važnije, spaslo bi se mnogo ljudskih života.

OKO PLANETE

 
Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA