MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 88
Planeta Br 88
Godina XVII
Januar - Februar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

EKOLOGIJA

 

Smanjenja otpada

Za čistu Srbiju

EKOLOGIJA

Ministar Goran Trivan


Obeležavanjem „Nedelje smanjenja otpada“, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije pridružilo se sve se brojnim organizacijama i institucijama širom Evrope koje se time bave, kako bi se ukazalo na značaj odgovornog upravljanja otpadom i doprinosa svakog pojedinca da bude što manje otpada.

 

Otpad ima značajan uticaj na životnu sredinu jer uzrokuje zagađenje i emitovanje gasova sa efektom staklene bašte i utiče na klimatske promene. Smanjenje otpada i odgovorno upravljanje otpadom kao resursom ključni su za obezbeđivanje energetske efikasnosti i održivog ekonomskog razvoja. Ali, uprkos naporima koji se čine u ovoj oblasti, količina otpada koji se proizvede u Evropi raste, a oko 40 posto čvrstog otpada vraća se u proizvodnju ili reciklira, dok ostalo završava na deponijama ili spalionicama.
“Nedelja smanjenja otpada” je evropska inicijativa kojom se od 2009. godine, svake poslednje nedelje u novembru, organizuju akcije s ciljem jačanja razumevanja neophodnosti održivog tretiranja otpada, odnosno promene ponašanja građana u pravcu smanjenja otpada u životnoj sredini, njegove reciklaže i ponovnog vraćanja u proizvodnju kao svojevrsnog resursa.

Jedna trećina - opasna

Srbija reciklira samo 1% komunalnog otpada, a članice EU u proseku 28%, kompostiranja u Srbiji nema, dok se u EU tako tretira 16% otpada. U Srbiji 99%, a u EU samo 28% otpada završi na deponiji. Najviše otpada po osobi u EU proizvede se u Danskoj, a najmanje u Rumuniji, dok je šampion Unije po recikliranju i kompostiranju Nemačka, koja tako preradi dve trećine otpada.
Prema podacima Evropske statističke službe, u Srbiji je u 2014. godini proizvedeno 302 kg otpada po stanovniku od čega je 236 kg tretirano (reciklirano, kompostirano, spaljeno ili odloženo na deponije). Od tretirane količine u Srbiji, samo je 1% reciklirano, a 99% otpada je završilo na deponijama. Tokom prošle godine, sektori ekonomije u Srbiji stvorili su 48,9 miliona tona otpada, što je za 3,3 odsto više nego u 2016. godini.

EKOLOGIJA


U većini sektora beleži se smanjenje proizvedenog otpada, mada je primetan porast otpada u prerađivačkoj industriji usled povećane proizvodnje osnovnih metala, i u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom - zbog povećane proizvodnje električne energije u termoelektranama.
Prema podacima, udeo neopasnog otpada u Srbiji iznosi 64,7 a opasnog 35,3 procenata. Stvorene količine otpada, posmatrano po sektorima i u odnosu na 2016. godinu, manje su u sektoru poljoprivrede (pad od 6,3%), rudarstvu (0,8%), snabdevanju vodom i upravljanju otpadnim vodama (12%), građevinarstvu (4,3%), i sektorima uslužnih delatnosti u kojem se beleži pad od 15,6 procenata.

EKOLOGIJA

EKOLOGIJA


Prva zakonska mera

Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviće sa unapređivanjem zakonskih rešenja u oblasti upravljanja otpadom, prilagođavanjem evropskim i svetskim standardima u ovoj oblasti, jačanju svesti javnosti radi menjanja navika građana, i drugim aktivnostima kako bi Srbija bila zdravija i čistija, najavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na manifestaciji povodom “Nedelje smanjenja otpada”.
Trivan je rekao da se zna šta treba činiti po najvažnijim pitanjima u zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom, ali da će pravih rezultata biti ukoliko se obezbede neophodna sredstva i projektno-tehnička dokumentacija za projekte u oblasti zaštite životne sredine. "Ako to uradimo, otvorili smo vrata novim investicijama iz dostupnih evropskih fondova. Lokalne samouprave moraju stupiti u izradu prostorno-planske dokumentacije za upravljanje komunalnim čvrstim otpadom i preradu otpadnih voda, a Ministarstvo će im u tome pomoći", rekao je Trivan. Istovremeno, on je podsetio da je važno da se zapamti da je, efikasnom saradnjom nadležnih organa, nedavno doneta prva pravosnažna presuda za slučaj nelegalnog skladištenja opasnog otpada, što pokazuje da društvo i nadležni organi više nisu imuni na "zloupotrebe nesavesnih pojedinaca i zločine protiv životne sredine". Trivan je na manifestaciji održanoj u zgradi NIS-a u Novom Sadu, uručio zahvalnice Udruženju reciklera Srbije, preduzeću "Greentech d.o.o" iz Novog Sada, i socijalno-ekološkom preduzeću "Ekobag", za doprinos smanjenju otpada i zdravijoj životnoj sredini.

EKOLOGIJA

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA