MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 86
Planeta Br 86
Godina XVI
Septembar - Oktobar 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IZLOžBE

 

Dubravka Marić

Rimski limes i gradovi na tlu Srbije

Svi putevi vode u Rim

Rimski limes, linija odbrane spoljašnjih granica Carstva u vidu utvrđenja povezanih putevima, pružao se hiljadama kilometara - od Velike Britanije, duž Rajne i Dunava, preko Bliskog istoka, sve do Afrike. Ostaci limesa danas se sastoje od bedema, rovova, utvrđenja i gradskih naselja, a delovi se već nalaze pod UNESKO-vom zaštitom. O izvanrednom naučnom značaju rimskog limesa svedoči činjenica da je, između 2. i 9. septembra, u Beogradu (Singidunum) i na rimskom lokalitetu Viminacium (Stari Kostolac), održan 'XXIV međunarodni Limes kongres'.
Ovaj događaj je najavljen izložbom 'Rimski limes i gradovi na tlu Srbije', čiji cilj je bio da prikaže bogatstvo rimskog nasleđa u Podunavlju i u njegovom zaleđu.

Izložbe

 

Pad posle krize

Veliki migracioni talas, poznat pod nazivom Velika seoba naroda, koji je zapljusnuo granice Rimskog carstva, doveo je do rušenja antičkog sveta. Zapadno rimsko carstvo podleglo je najezdama, a na njegovim ruševinama nastale su varvarske države.
Rimsko carstvo je u III veku doživelo jednu od najvećih ekonomskih kriza koje poznaje svetska istorija. Carevi Dioklecijan i Konstantin su, na razmeđu III i IV veka, staroj imperiji svojim reformama udahnuli novu životnu snagu. Međutim, Zapadno carstvo nije moglo da odoli neprestanim napadima okolnih varvarskih naroda, pre svega germanskih plemena. Ono je prestalo da postoji kada je germanski vođa Odoakar svrgnuo poslednjeg rimskog cara Romula Avgustula, 4. septembra 476. godine. Za razliku od Zapada, antička civilizacija na Istoku je opstala sve do sredine XV veka.
Posledica varvarskog rušenja Zapadnog rimskog carstva bilo je prevladavanje seoskog u odnosu na gradski život. Senatorska aristokratija, važan deo rimskog društva, preživela je, ali u novonastalom poretku nije imala stvarnu vlast. Propadanje velikih poseda doprinelo je njenom odumiranju. Osim toga, prodor germanskih odreda na Apeninsko poluostrvo za posledicu je imalo i naglo propadanje gradova.
Procesu opadanja gradova naročito je doprinela epidemija kuge koja je u VI veku pogodila Evropu. Ta pošast obnavljala se tokom VII veka i nanela novi udarac gradovima, koji su bili poslednja uporišta antičkih tradicija.

 

Kada je rimska vojska, početkom 1. veka nove ere, konačno pokorila Balkan, pripojivši Carstvu nove provincije Panoniju i Meziju, na Dunavu je uspostavljen limes kao sistem fortifikacija povezanih mrežom puteva. Na teritoriji Donje Panonije i Gornje Mezije (današnja Srbija), postojao je niz utvrđenja za smeštaj manjih vojnih jedinica: Čortanovci (Ad Herculem), Zemun (Taurunum), Višnjica (Ad Octavum), Ram (Lederata), Čezava (Novae), Donji Milanovac (Taliata), Karataš (Diana), Kostol (Pontes), Brza Palanka (Egeta) i Prahovo (Aquae), ali i većih utvrđenja u kojima su boravile legije, kao što su Singidunum i Viminacijum, koji je bio i prestonica Gornje Mezije.

Izložbe

Prisustvo rimske vojske presudno je uticalo na privredni razvoj Podunavlja i  dovelo do prihvatanja rimske kulture i običaja, i do njihovog širenja u zaleđe dunavskog limesa, gde nastaju veliki gradovi kao što su Naisus (Niš) i Sirmium (Sremska Mitrovica). Dolazak rimske vojske u Podunavlje omogućio je probijanje puteva u neprohodnim krajevima i regulaciju korita Dunava u Trajanovo vreme, o čemu svedoče natpisi mahom uklesani na stenama. Stvaranje putne mreže omogućilo je i priliv velikih količina robe iz raznih delova Imperije.
Izložbu 'Rimski limes i gradovi na tlu Srbije', održanu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, između 15. avgusta i 10. septembra, priredio je Arheološki institut SANU. Prikazani su arheološki nalazi iz perioda od prvog do petog veka, koje su za ovu priliku pozajmili Muzej Srema iz Sremske Mitrovice, Muzej Vojvodine iz Novog Sada, Muzej grada Beograda, Istorijski muzej Srbije iz Beograda, Vojni muzej iz Beograda, Narodni muzej u Požarevcu, Narodni muzej u Zaječaru, Muzej Krajine u Negotinu i Narodni muzej u Nišu.Izložbe
IzložbeJavnosti su prvi put prikazani rimski mač otkriven 1973. na Velikom Kalemegdanu, kao i pojedini nalazi otkriveni šezdesetih godina prošlog veka, koji su nedavno kompletirani. Ipak, možda najveću, a široj publici,svakako i najinteresantniju novinu, predstavljala je rekonstrukcija četiri antropološka tipa nekadašnjih žitelja Viminacijuma, na osnovu grobnih nalaza. Posetioci su tako mogli da vide kako su zaista izgledala lica ovih ljudi i da se identifikuju sa njima, a uz predmete koje su izradili i posedovali vojnici i obični ljudi, animacije i slike utvrđenja i naselja, izložba je uspela da postigne svoj cilj, dočara vreme, približi ljude i premosti vekove.

Širenje carstva

Počev od oko 500. godine p. n. e. Rim se šest vekova neprestano širio, pretvorivši se od malog italijanskog grada-države, u neprijateljskom okruženju, u najveću imperiju koja je u Evropi ikad postojala. Imperator Trajan je bio pravi naslednik ove osvajačke tradicije. Između 101. i 117. godine vodio je osvajačke ratove na teritorijama današnje Rumunije, Jermenije, Irana i Iraka i brutalno gušio jevrejske pobune. Njegove pobede i osvajanja ovekovečeni su i na rimskim novčićima. Kada je umro, 117. godine, njegova teritorija se prostirala od Persijskog zaliva do Škotske. Carstvo je zaveštao svom usvojenom sinu, 41-godišnjem španskom senatoru, samozvanom pesniku i arhitekti-amateru koji se zvao Publije Elije Hadrijan. Suočen sa većom teritorijom nego što je Rim mogao da kontroliše i pod pritiskom političara i generala da nastavi stopama svog poočima, ovaj novopečeni imperator, poznatiji kao Hadrijan, odlučio je da promeni politiku. „Prvo što je odlučio bilo je da napusti nove provincije i tako smanji troškove”, kaže njegov biograf Entoni Berli. „Hadrijan je mudro shvatio da je njegov prethodnik zagrizao više nego što može da sažvaće.”

Izložbe

 

Dubravka Marić


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA