MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 85
Planeta Br 85
Godina XV
Jul - Avgust 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

L.Đ.

Obnovljivi izvori eneregije / Šta sa energijom vibracija

Ceo grad kao baterija

Tema BrojaKako uhvatiti energiju vibracija i pretvoriti je u električnu energiju - to je ideja koju tek valja realizovati. Australijski Centar za energiju i greenhouse tehnologije razvio je kinetičku energetsku ćeliju koja može da generiše električnu energiju iz vibracija ili pokreta. Istraživači sa Univerziteta u Bristolu (Velika Britanija) istražuju sprave koje koriste opruge i teg i u stanju su da hvataju energiju vibracija. Na Univerzitetu u Kalgariju eksperimentišu sa prikupljanjem električne energije iz pokreta muzičara i vibracija njihovih istrumenata. U CISRO organizaciji (Australija) razvijen je FIED - što je skraćenica za engleski naziv savitljive integrisane energetske opreme, koja se nosi kao prsluk.

Kinetička energetska ćelija je mikro-obnovljivi izvor energije koji može da generiše električnu energiju iz kretanja atomobila, kamiona i ljudi. Zamišljena je da zameni male standardne i alkalne baterije, uz očekivanja da bi se time smanjilo zagađivanje čovekove okoline koje izazivaju hemikalije iz baterija. Australijski pronalazak je osmišljen da se primenuje tamo gde je potrebno povremeno napajanje električnom energijom, odnosno tamo gde postoji kretanje automobila, kamiona ili brodova. Tehnologija ovog rešenja sastoji se od sedam komponenti uključujući i jedan inovativni tip spiralne strukture. Ova sprava se može podešavati da bi se njen rad optimizovao u uslovima široke lepeze mogućih vibracija.
David Eastwood, direktor odseka za investicije australijske vladine agencije Information  City Australia, kaže: „Investiramo u kinetičku energetsku ćeliju zato što u tome prepoznajemo najznačajniji australijski program u oblasti tehnologije koji ima ozbiljan potencijal i van naše zemlje, na mnogim tržištima i u brojnim aplikacijama. Verujemo da će paralelni rad na razvijanju mikroelektronike i kinetičke energetske ćelije doprineti razvoju širokog spektra novih aplikacija.“

Čak i samo nekoliko milivata...

Tim sa Univerziteta u Bristolu istražuje kako vibracije izazvane mašinama, poput helikoptera i vozova, mogu da se iskoriste za proizvodnju električne energije. Vibracije izazvane pokretima ljudskog tela i kućnih aparata takođe mogu da se iskoriste. Sprave za prikupljanje energije korišćenjem opruge i tega zasnovane su na fenomenu poznatom kao 'rezonanca koja uvećava male vibracije', što omogućava prikupljanje korisne energije. Te nove sprave mogu istovremeno da procesiraju široku lepezu frekvencija vibracija (dok druge sprave, da bi Tema Brojaefikasno funkcionisale, iziskuju sasvim određenu frekvenciju).
Ovi sakupljači energije takođe zamenjuju baterije, a trebalo bi da se koriste u bežičnim medicinskim monitorima za praćenje rada srca i merenje krvnog pritiska. Dr Stephen Burrows objašnjava: „Čak i nekoliko milivata mogu da omoguće rad malih elektronskih uređaja, poput monitora za praćenje rada srca, ili senzora temperature mašine, a mogu i da se upotrebe za punjenje aparata koji gutaju mnogo energije, poput MP3 plejera ili mobilnih telefona.”
Na Univerzitetu u Kalgariju (Kanada) Natalie Robertson proučava 'dobre vibracije' koncertnog podijuma. Ona koristi vibracije podijuma za napajanje energijom LED ekrana na glavnom ulazu u dvoranu. Energiju vibracija skladišti u baterijama. Svoj sistem naziva 'skupljačem energije vibracija' i opisuje kako koristi pokrete muzičara i vibracije njihovih muzičkih instrumenata: „LED ekran nije neophodan ali je simpatičan i privlači pažnju. On će poslužiti kao direktni pokazatelj energije koja se generiše svakog dana. Biće resetovan svakog jutra, pre nego što se taj ulaz otvori, a proces prikupljanja energije traje 24 sata. Bilo bi izvodljivo upotrebiti ovu vrstu tehnologije za mostove i ulične semafore. Za sve što vibrira. Muzika i vibracije stvaraju svetlosne efekte na ekranu, ništa se na to ne troši, a proizvodi ih sam festival.“
„U ovom eksperimentu se radi o ljudima i energiji“, ističe Natalie Robertson. S podacima koje prikuplja ona će moći da razvije formulu koja će pomoći da se shvati kako se drugi projekti mogu snabdeti energijom i volela bi da vidi čitav Kalgari u ulozi sopstvene baterije koja koristi bogatstvo raspoloživih vibracija.

Ćelija umesto baterije

Kinetička energetska ćelija može da se koristi za elektronsku identifikaciju vozila na naplatnim rampama ili za identifikaciju transportnih kontejnera. U takvim situacijama, kinetička energetska ćelija može da zameni baterije. Ćelija može da bude u potpunosti zaštićena, što je čini upotrebljivom u različitim meteorološkim uslovima. Trenutno je raspoloživa energetska jedinica dimenzija baterije od 9 volti, ali se planira proizvodnja u još manjoj veličini.

Ne vetar već pokret

FIED (na slici) je prsluk koji transformiše energiju vibracija u električnu energiju koja se potom skladišti u savitljivim baterijama. Kada neka osoba nosi taj prsluk, vibracije koje telo stvara prikupljaju se i šalju u obnovljivu bateriju koja ima utičnicu za punjenje elektronskih aparata.
Za razliku od drugih obnovljivih izvora energije, energija vibracija ne iziskuje sunčevu svetlost, ili vetar, već pokret, koji je već raspoloživ iz velikog broja izvora. Ova energija se može skladištiti u obnovljivim baterijama, ili u ultra-kondenzatorima, ili se jednostavno može uspostaviti ujednačen dotok električne energije koju stvaraju trajne učestale vibracije.
Potreba za energijom realno postoji. Kako tehnologija napreduje, bežični senzori se sve više koriste. Koriste se za monitoring čovekove okoline, za nadzor i za medicinsku opremu, da pomenemo samo nekoliko oblika primene. Sakupljači vibracija se mogu koristiti za identifikaciju opreme, za rasvetu ili za punjenje elektronskih aparata, umesto uobičajenog oslanjanja na baterije. U mnogim slučajevima, baterije nisu najbolje rešenje zato što se istroše i moraju biti zamenjene. Dobra strana sakupljača energije vibracija jeste u tome što obezbeđuju dugotrajno funkcionisanje i ne stvaraju toksični hemijski otpad.

 

L.Đ.



Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA