MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 85
Planeta Br 85
Godina XV
Jul - Avgust 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

L.Đ.

Obnovljive energije / “Crowd Energy”

Okeanske struje pokreću sistem turbina

Solarne ploče i turbine koje pokreće vetar su ono na šta najčešće pomislimo kada je reč o alternativnim izvorima energije. Solarna energija i energija vetra su najvidljiviji oblici obnovljive energije i stoga se najčešće pominju. Iako je većina ljudi svesna činjenice da se okean neprestano kreće, mali je broj onih koji su odista svesni ogromnog potencijala tog kretanja za dobijanje električne energije.

TEMA BROJA

Jedan od osnovnih ciljeva organizacije “Crowd Energy” jeste edukacija ljudi o neverovatnom potencijalu pouzdane i obnovljive energije okeanskih struja. Neprekidno kretanje tih struja pokreće turbine i generiše postojane količine energije koje su veće nego što možemo da upotrebimo. Okeanske struje omogućavaju dobijanje čiste, obnovljive energije bez ikakvog zagađivanja okoline, koja može da nas oslobodi zavisnosti od fosilnih goriva i nuklearne energije. Prednosti sistema turbina koje pokreću okeanske struje, u poređenju sa turbinama pokretanim vetrom i solarnim pločama, takve su da ih vredi istražiti. Turbine za energiju okeana su obično skrivene ispod površine vode. Ne stvaraju buku, ne zaklanjaju svetlost i ne izazivaju vibracije - kao što to čine turbine na vetar. Položene na morsko dno, turbine za energiju okeana su dobro zaštićene od opasnosti poput uragana i elektromagnetskih udara solarnog zračenja.

Visoka energetska gustina

Crowd Energy organizacija se, u procesu razvijanja svojih turbina na okeanski pogon, usredsredila na četiri značajna faktora.
Prvi važan faktor odnosi se na gotovo neograničene količine raspoložive energije. Okeanske struje će nastaviti da se kreću hiljadama godina. Drugi faktor je: nema zastoja. Okeanske struje teku neprekidno i time omogućavaju nepromenljiv dotok energije, bez ikakvih promena u količini. Dalje, ono što se naziva “visokom energetskom gustinom” odnosi se na energiju koja se pouzdano može obezbediti na jednoj lokaciji, s definisanom podrškom opreme i tehnologije. Četvrti faktor, u percepcijiTEMA BROJA Crowd Energy organizacije odnosi se na izdržljivost. Snabdevanje električnom energijom neće biti prekidano u slučaju oluja i većine prirodnih katastrofa.
Energija okeanskih struja je, čini se, konačni oblik alternativne, ekološki čiste energije i preostaje da se nadamo da će zameniti fosilna goriva i nuklearnu energiju.
Turbine se sastoje od tri niza sečiva koja se zatvaraju kada se kreću u istom pravcu u kom se kreće voda. Kada se zatvore, sečiva formiraju barijeru u koju voda mora da udara. Dok voda gura zatvorena sečiva, ona tera glavnu osovinu i generator da se okreću i na taj način proizvode električnu energiju. Kada se sečiva kreću u pravcu suprotnom od kretanja vode, ona se otvaraju. Kada se otvore, izazivaju minimalno trenje u nadolazećoj vodenoj struji. Na taj način se uspostavlja velika površina i izaziva veliki pritisak na udarnoj strani, a veoma mala površina i pritisak na povratnoj strani turbine. Ovo rešenje se pokazalo kao izuzetno efikasno u korišćenju snage okeanskih struja.

 Hidrokinetička tehnologija mora

U procesu razvijanja sistema turbina koji koristi okeanske struje, u ekspertski tim su uključeni stručnjaci koji proučavaju ponašanje živih bića mora, okeanografi i biolozi. “Crowd Energy” s velikom ozbiljnošću tretira zaštitu životne sredine okeana i želeli su da budu sigurni da će sve funkcionisati u skladu sa prirodnim okruženjem okeana. Uložili su i dalje ulažu značajne napore da osiguraju da njihov projekat neće negativno TEMA BROJAuticati na prirodno okruženje okeana. To se postiže korišćenjem ekološki prihvatljivih materijala i omotača turbina i odabirom lokacija koje su udaljene od podvodnih grebena koji su staništa živih bića okeana.
Ministarstvo za energetiku SAD uložilo je više od 100 miliona dolara u istraživanja poznata kao „hidrokinetičke tehnologije mora“, čime je obuhvaćena i energija generisana okeanskim strujama, morskim talasima i energijom plime i oseke. Energija talasa koristi kretanje talasa duž površine mora za pokretanje turbina. Veći broj takvih manjih proizvođača električne energije je već priključen na mrežu u Evropi. Energija plime i oseke slična je energiji okeanskih struja:; međutim, ona se zasniva na kretanju vode između plime i oseke, zbog čega joj nedostaje stalnost u dotoku energije. Energija plime i oseke testirana je na severoistoku SAD i u Evropi. Ova dva oblika hidrokinetičke energije se već koriste, mada su u SAD ograničeni na one lokacije gde su talasi dovoljno snažni, a razlika između plime i oseke dovoljno velika za proizvodnju značajne količine energije.
Istraživanje ostvareno na Institutu za tehnologiju u Džordžiji (SAD) koje se bavi potencijalima okeanskih struja za proizvodnju energije, utvrdilo je da u blizini obale Floride leži neiskorišćena mogućnost za proizvodnju 5,1 gigavata električne energije. To je količina dovoljna za godišnje snabdevanje više od 3.800.000 domaćinstava, što je više od polovine domaćinstava Floride. Golfska struja bi, u celini, mogla da omogući proizvodnju četiri puta veće količine energije.

 

L.Đ.Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA