MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA

»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 85
Planeta Br 85
Godina XV
Jul - Avgust 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Obnovljivi izvori energije / Gde je ko u svetu

Uspon “čiste” struje

TEMA BROJAProizvodnja energije iz obnovljivih izvora naglo je porasla 2016: oko dve trećine, odnosno 165 GW struje u svetu poteklo je iz čistih izvora. Do preokreta je došlo mahom zahvaljujući bumu u korišćenju solarnih ploča u Kini i drugim delovima sveta: broj postavljenih panela uvećao se za oko 50 odsto. To su podaci iz izveštaja o obnovljivim izvorima Međunarodne agencije za energiju (IEA), gde se navodi i da veliko sniženje cena i veća politička podrška otvaraju put za dalji rast u sektoru obnovljivih izvora.

Predviđa se da će energetski kapaciteti za takve izvore porasti 43odsto, odnosno proizvodnja će preći 920 GW do 2022. godine. Najviše će biti korišćena energija sunca. Kina, SAD i Indija danas su vodeće zemlje u proizvodnji energije iz alternativnih izvora i, za koju godinu, tvrde stručnjaci, trebalo bi da obuhvate najveći deo svetske proizvodnje “čiste” energije.

 

Kina

Ova zemlja je na prvom mestu po investicijama u pomenutom sektoru; do 2022. obezbeđivaće više od 40 odsto “čiste” energije raznih vrsta, na globalnom nivou. Nedavno je Kina primenila više novih tehnoloških rešenja za prečišćavanje vazduha, među kojima je i 100 m visok toranj koji usisava dim u gradu Hsijanu.
Kina je već premašila cilj za 2020. po broju solarnih panela. Što se tiče energije vetra, prećiće ga već 2019, procenuje IEA. Kina je i prva na globalnom tržištu po proizvodnji hidroenergije, bioenergije i električnih vozila.|Zemlja sada raspolaže sa pet od šest u svetu najvećih fabrika solarnih ploča, ima najveću fabriku turbina na vetar i najveću fabriku litijum-jona.

SADTEMA BROJA

Trenutno na drugom mestu u svetu. Projektima za razvoj obnovljivih izvora trebalo bi da pogoduje dugoročan plan federalnog oporezivanja i stava države u vezi sa distribucijom solarnih panela narednihgodina.
U zemlji već postoje najveći na svetu instalisani solarni kapaciteti i postrojenja za korišćenje vetra, po čemu se SAD nalaze odmah iza Kine. Ukoliko bi se fokus pomerio sa fosilnih na obnovljive izvore, procenjuje se da bi SAD mogle da smanje emisiju štetnih gasova za gotovo 80 odsto tokom samo15 godina, i to bez uticaja na cenu struje za prosečne potrošače.

Indija

Kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora porašće više od dva puta do 2022. Solarna i energijavetra činiće 90 procenata tog rasta. Indija je bolje povezala mreže za distribuciju struje i snizila cene nekih komunalnih usluga. Zahvaljujući tome i još nekim činiocima, ekonomski rast će od sada do 2022. prvi put, kako se očekuje, premašiti rast u Evropskoj uniji.
TEMA BROJAPorast u sektoru obnovljivih izvora u EU je 40 odsto niži nego u periodu 2011- 2016, čemu je doprinelo više razloga. Ipak, velike nade se polažu u novu Direktivu EU o energiji iz obnovljivih izvora, koja pokriva period posle 2020. Direktiva još nije usvojena.

Manje zemlje a veći zahvati

Naša planeta bi snabdevanje energijom mogla rešiti - za samo 20-40 godina - korišćenjem isključivo alternativnih izvora, smatraju autori nedavno objavljene studije američkog univerziteta Stenford. Oko 50 zemalja sveta koje već jesu, ili će biti najviše pogođene promenama klime, postigle su sporazum da obnovljive izvore energije prihvate u potpunosti do 2050.godine. Praktično, i sve druge zemlje preduzimaju odlučne korake za korišćenje energije sunca, vetra i geotermalnih izvora.

Island

Island proizvodi najveću količiniu “čiste” energije po glavi stanovnika u svetu, s tim što gotovo 100 odsto njegove struje dolazi iz obnovljivih izvora. Celokupna energija - struja i grejanje kuća - potiče iz geotermalnih i hidroelektrana. Geotermalna elektrana u Plavoj laguni postala je čak turistička atrakcija.

Švedska

Godine 2015. Švedska je odlučila: smanjiće korišćenje fosilnih goriva unutar svojih granica.Pozvala je i ceo svet na učešće u trci sa ciljem “preći 100odsto na obnovljive izvore energije”. TEMA BROJAPovećanesu investicije u solarnu i energiju vetra, skladištenje energije, pametne električne mreže i “čist” prenos struje.

Kostarika

S obzirom da ima samo 4,9 miliona stanovnika i jedinstvene geografske odlike (67 vulkana), Kostarika može da zadovolji veći deo energetskih potreba iz vodnih, geotermalnih, solarnih izvora i korišćenjem vetra. Cilj je da se do 2021. potpuno odstrani emisija ugljen-dioksida. Pažnju pobuđuje činjenica da se ta zemlja oslanila isključivo na obnovljive energetske izvore, tokom više od dva meseca, dva puta za poslednje dve godine.

Nikaragva

Poput Kostarike, i ova zemlja ima brojne vulkane, pa je dobijanje struje iz geotermalnih izvora moguće. Zahvaljujući državnim ulaganjima u proizvodnju energije iz vetra, sunca i geotermalnih izvora, željeni cilj da se gotovo sasvim oslone na alternativne izvore do 2020. - čini se realnim.

Velika Britanija

TEMA BROJAEnergija vetra postaje sve važnija tema. Koristeći kombinaciju vetro-parkova i pojedinačnih turbina povezanih sa strujnom mrežom, Velika Britanja sada dobija više struje iz vetro-parkova nego iztermoelektrana na ugalj. Ima dana u godini kada Škotska može da proizvede dovoljno struje u vetro-parkovima za potrebe svih domaćinstava, pa i više. Susedna Irska takođe nastavlja sa rekordima: samo jednog vetrovitog dana 2015. dobijeno je dovoljno struje za preko 1,26 miliona domova.

Nemačka

Količina struje dobijena iz alternativnh izvora, uključujući sunce, porasla je više od osam puta, od 1990. Rekord je postignut u jednom jedinom danu 2015, kada je oko 78% nacionalnih potreba za strujom bilo pokriveno iz obnovljivih izvora.

Urugvaj

Uz pomoć dobre regulative i snažnog partnerstva između javnog i privatnog sektora, ova zemlja je mnogo uložila u eksploataciju energije vetra i sunca. To je urađeno bez subvencija ili povećanja potrošačkih cena. Tako su, za manje od 10 godina, postigli da se 95 odsto energetskih potreba zemlje pokriva iz obnovljivih izvora.

Danska

Cilj ove zemlje je da se do 2050. potpuno liši fosilnih goriva i zameni ih snagom vetra. Godine 2014. već su postigli svetski rekord, sa proizvodnjom od gotovo 40 odsto potrebne struje iz energije vetra. TEMA BROJANajnoviji pokazatelji govore da će do 2020. dobijati 50 odsto struje iz obnovljivih izvora, kako je i planirano.

Maroko

Maroko je obasjan suncem gotovo 350 dana godišnje, pa zvuči logično da se velika sredstva ulažu u dobijanje struje iz solarnih izvora. Prva faza najvećeg na svetu solarnog polja nedavno je otvorena u toj zemlji, a kombinovano sa postrojenjima za dobijanje struje iz vetra i vode, predviđa se da će već ove godine proizvesti dovoljno energije za više od milion domaćinstava.

Kenija

Kenija je ranije bila prinuđena da uvozi struju iz susednih zemalja, ali  sada se mnogo ulaže u eksploataciju geotermalnih izvora, što je pokrivalo više od polovine ukupno proizvedene struje iz različitih izvora, 2015. U ovoj zemlji se nalazi najveći vetropark u Africi, na koji “otpada” 20 odsto instalisanog elektro kapaciteta.

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA