MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 83
Planeta Br 79
Godina XV
Mart - Maj 2018.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Dr Aleksandra Vukov

Zaštita od pneumokoknih infekcija

Vakcina kao najbolji „lek”

I nfekcije uzrokovane bakterijom Streptococcus pneumoniae (pneumokokom) - inače uobičajenim stanovnikom nosa i ždrela - mogu da uzrokuju i ozbiljna, životno ugrožavajuća oboljenja. Neki od serotipova ove bakterije su veoma virulentni, i pri tom pokazuju sve veću rezistenciju na antibiotike kojima se lečimo, pa su takozvane pneumokokne invazivne bolesti u svetu vodeći uzrok smrtnosti dece do pet godina; prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godiš- nje usmrte gotovo milion dece, posebno u zemljama u razvoju. 

Dr Aleksandra Vukov, pedijatar pulmolog u beogradskoj Opštoj bolnici Bel Medic, dodaje da se pneumokok najčešće prenosi među decom u kolektivima i da posebno ugrožava najmlađi uzrast, mališane do dve godine starosti. Ona napominje da su pod rizikom i osobe sa oslabljenim imunitetom i stariji od 65 godina. Imajući sve to uvidu, ističe dr Vukov, kao i činjenicu da su pneumokokne infekcije veoma česta pojava, vakcinacija, kao najbolji vid zaštite od pneumokoka, još više dobija na značaju. 

Invazivne infekcije Streptococcus pneumoniae je prirodan fiziološki stanovnik bakterijske flore zdravih osoba, uključujući i decu, odnosno novorođenčad kod koje, već od petog ili šestog meseca života, kolonizuje nazofarinks (nos i ždrelo). Pripada takozvanim gram-pozitivnim bakterijama, i obično se grupiše u vidu parova kao diplokok, ili u vidu kratkih lanaca. Posebno je važan podatak da se pneumokok razvrstava u čak 90 različitih seroptipova, koji se međusobno razlikuju (i identifikuju) na osnovu građe polisaharidne kapsule oko ćelijskog zida bakterije.

Polisaharidna kapsula je osnova invazivnog potencijala bakterije; štiti je od fagocitoze ćelija odbrambenog sistema i omogućava lakši prodor u organizam. Od ukupno 90, izdvojeno je oko 20 serotipova pneumokoka koji su, globalno, uzroč- nici gotovo 90 odsto svih pneumokoknih infekcija. Čitav spektar tih infekcija - od otitisa (upale srednjeg uva) i sinuzitisa (upale sinusa), do bronhitisa (upale bronhija) - označava se terminom pneumokokna bolest, pri čemu poseban problem predstavljaju takozvane invazivne pneumokokne bolesti: pneumonija (upala pluća), meningitis (upala tankih ovojnica mozga i kičmene moždine), sepsa i bakterijemija (infekcije krvi), čiji ishod može da bude fatalan. Unutar tog širokog spektra bolesti, pneumokok može da izazove čak i artritis, osteomijelitis, pa i peritonitis - ukoliko uđe u krv i počne hematogeno da se širi.

 

Rizične grupe

Pneumokok se prenosi kapljičnim putem - kašljem i kijanjem - uz inkubaciju koja traje od jednog do tri dana. Infekcije izazvane ovom bakterijom javljaju se i kod dece i kod odraslih, a uobičajeni pokretači pneumokokne bolesti su respiratorna infekcija, ali i neka hronična bolest kod starijih osoba. U kom obliku i kom stepenu će se pneumokokna bolest razviti, zavisi od virulentnosti određenog serotipa i od imuniteta osobe. Pored već pomenutih rizičnih grupa sa još nerazvijenim ili prirodno slabijim imunitetom - dece uzrasta do dve godine i osoba starijih od 65 godina - pod posebnim rizikom da obole od (invazivne) pneumokokne bolesti su i imunokompromitovane osobe, to jest pacijenti sa hroničnim srčanim i plućnim bolestima, šećernom bolešću, hroničnim oboljenjima jetre i bubrega, malignim bolestima, HIV infekcijom, transplantiranim organima, nedostatkom slezine, srpastom anemijom… Kod dece starije od pet godina infekcije su znatno ređe zahvaljujući razvoju prirodnog imuniteta prema pneumokoku. Kod osoba starijih od 65 godina, bakterija ponovo postaje značajan uzročnik infekcija zato što prirodan imunitet prema pneumokoku slabi, a što dodatno može da komplikuje i postojanje hroničnih bolesti udruženih sa starenjem. Ali, iako su rizične grupe podložnije pneumokoknim bolestima, od njih oboljevaju i primarno zdrave osobe, a posebno deca. 

 

Simptomi i dijagnostika

Kod dece, pneumokokna infekcija može, pod određenim okolnostima, da se prenese iz nazofarinksa na srednje uho, sinuse ili pluća, ili hematogeno (putem krvi) na meninge. Kod mališana se najčešće javljaju otitis media, sinuzitis i konjuktivitis, a od invazivnih infekcija bakterijemije, pneumonija i empijem pluća. Ređe, razvijaju se infekcije mekih tkiva (periorbitalni celulitis, erizital ili glositis), i vrlo retko piogeni artritis, osteomijelitis, peritonitis ili endokarditis. Kod obolelih od asplenije ili anemije srpastih ćelija, i kod onih kod kojih je učinjena splenektomija, bakterijemija može da poprimi fulminantni tok, sa razvojem purpura fulminans-diseminovane intravaskularne koagulacije i šoka, što često može da bude fatalno. Opšti simptomi pneumokokne infekcije su povišena temperatura, jeza, drhtavica, pojačano znojenje, bolovi u mišićima, glavobolja, slabost, malaksalost. Kod upale uha javljaju se i povraćanje, bol i sekrecija iz uha. Kao simptome meningitisa, od kog su u posebnom riziku deca mlađa od dve godine, dr Vukov navodi groznicu, tešku glavobolju, povraćanje, osetljivost na svetlost, ukočenost vrata i mišićni bol, omamljenost, otežano buđenje i osip koji se ne povlači na pritisak prsta. 

Zapaljenje pluća izazvano pneumokokom - inače najčešći uzrok smrti kod obolele dece uzrasta do pet godina - manifestuje se drhtavicom, jezom, visokom temperaturom, znojenjem, ubrzanim ili otežanim disanjem, bolovima u grudima i mišićima, slabošću, kašljem. Simptomi bakterijemije i sepse su groznica, glavobolja i bolovi u mišićima; kod bakterijemije, može da se javi i ubrzan rad srca i ubrzano disanje. Za postavljanje dijagnoze neophodno je laboratorijsko izolovanje bakterije - iz brisa, sputuma, krvi, ili iz prostora u kojima se ona u normalnim uslovima ne nalazi (pleuralni prostor, cerebrospinalna tečnost, srednje uho i sinovijalna tečnost). Postoje i neke brze metode, kao što je antigenski test lateks aglutinacija, kojim bakterija može da se izdvoji iz urina, pleuralne i cerebrospinalne tečnosti. Metoda je lažno pozitivna u 15 odsto slučajeva. 

 

MEDICINA


VAKCINA I U SRBIJI

Od 1. marta ove godine, 13-valentna vakcina protiv pneumokoka je i u Srbiji deo redovnog kalendara vakcinacije, i obavezna je za sve novorođene od početka 2018. Starijoj deci davaće se prema indikacijama, pre svega onoj koja pohađaju kolektiv. Dr Vukov dodaje da vakcinacija nije garancija da dete neće oboljevati, ali će svakako biti zaštićeno od opasnih infektivnih serotipova pneumokoka koji izazivaju ozbiljne zdravstvene komplikacije.

KLICONOŠTVO

Glavno mesto parazitiranja pneumokoka je nazofarinks. Osobe koje su zdrave, ali u nazofarinksu nose pneumokok, nazivaju se kliconošama. U opštoj populaciji, kliconoštvo se kreće u rasponu 5-95 odsto - čak 60 do 70 odsto dece u predškolskim ustanovama mogu da budu pneumokokne kliconoše, a kod dece uzrasta do dve godine taj procenat je i veći. Kod školske dece je procenat klicinoštva oko 35 odsto, a kod adolescenata oko 9 odsto. U zdravom odraslom stanovništvu ima oko 5 odsto kliconoša.

 Antibiotici ili vakcina?

U lečenju pneumokoknih infekcija koriste se antibiotici: penicilini, cefalosporini, vankomicin, kao i sulfonamidi. Za lečenje blažih infekcija, obično se primenjuju amoksicilin ili amoksicilin sa klavulonskom kiselinom, dok se hospitalizovanim bolesnicima parenteralno (putem injekcija) daju cefalosporini treće generacije. Bolesnici na intenzivnoj nezi dobijaju cefalosporine treće generacije i vankomicin, zbog sve izraženije rezistencije pneumokoka i na peniciline i na cefalosporine. Govoreći o značaju preventivne vakcinacije, dr Vukov navodi podatak da se 72 odsto svih slučajeva invazivnih pneumokoknih bolesti i 80 odsto svih meningitisa javljaju kod dece mlađe od dve godine. Ove brojke nedvosmisleno svedoče da su deca mlađa od dve godine posebno ugrožena, uprkos raspoloživim medikamentima, i da ih treba zaštititi imunizacijom.

Dr Vukov dodaje da je vakcinacija takođe veoma značajna, i preporuka je za populaciju stariju od 65 godina. Na tržištu postoje dve vrste vakcina protiv pneumokoknih infekcija: polisaharidna nekonjugovana i konjugovana vakcina. Za nekonjugovanu vakcinu je karakteristično da polisaharidi kapsule pneumokoka nisu vezani za nosač protein, pa su samim tim manje imunogeni. Polisaharidna vakcina sa 23 serotipa pneumokoka - svim serotipovima odgovornim za izazivanje invazivne pneumokokne bolesti - primenjuje se kod osoba sa anatomskom ili funkcionalnom asplenijom, srpastom anemijom, HIV-om i šećernom bolešću. Daje se u dve doze: prva doza od druge godine života pa nadalje, a revakcina nakon tri do pet godina.

 

Imunizacija odojčadi

Kod konjugovanih vakcina, polisaharidi pneumokokne kapsule vezani su za proteinski nosač, što ih čini imunogenijim. Na našem tržištu postoje u dve varijante: kao 10-valentna i 13-valentna (sa 10, odnosno 13 serotipova pneumokoka). Konjugovane vakcine mogu da se daju i odojčadi, već od šeste nedelje života. Do navršenih šest meseci života, daju se u tri doze u razmaku od po mesec dana, a u dobu od šest meseci do punih godinu dana, u dve doze u razmaku od po dva meseca. Primena „buster” doze (revakcinacija) preporučuje se u drugoj godini života.

U dve doze vakcina se daje i detetu do dve godine života, a nakon toga, do pete godine i nadalje, u jednoj dozi. Smatra se da je taj imunitet trajan i da nema potrebe za revakcinacijom. Prema preporukama SZO iz oktobra 2017, obe konjugovane vakcine efikasno smanjuju broj slučajeva invazivnih i neinvazivnih bolesti izazvanih vakcinalnim serotipovima, ali se napominje da 13-valentna vakcina pruža značajniju zaštitu u slučajevima oboljevanja uzrokovanim serotipovima 19a, 6a i 3. Navedeni serotipovi pneumokoka su 2014. godine izazvali veoma veliki broj, čak 28,8 odsto invazivnih pneumokoknih infekcija registrovanih te godine u svetu. 

MEDICINA 

 

 

Dr Aleksandra Vukov

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA