MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 80
Planeta Br 79
Godina XIV
Septembar - Oktobar 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

O.K.

Tajne bez odgovora / Uskršnje ostrvo

Izolovane figure džinova

TEMA


Polinežansko stanovništvo se tu doselilo u poslednjim vekovima prvog ili početkom drugog milenijuma. Pripada Čileu od 1888. godine. Širom sveta ovo ostrvo je poznato po moai skulpturama. Rano Raraku je krater nastao na padinama vulkana Teravaka. To je mesto nekadašnjeg kamenoloma. Iz Rano Rarakua potiče kamen od kojeg su izvajane gotovo sve tamošnje skulptura (nešto manje od polovine ljudskih figura se još uvek nalazi na tom krateru).

Od 887 vajarskih dela koja su sačuvana, 397 je na Rano Rarakuu. Posebno se ističu nedovršene skulpture. Visina jedne od njih premašuje 20 m, što je dvostruko više od bilo koje dovršene figure. Njena težina iznosi čak 270 t! Od nekih se odustalo kada su vajari shvatili koliko je kamen težak. Ima i slučajeva da su pojedine statue teško pristupačne pošto se nalaze visoko na spoljaš- njem zidu kratera. Takođe, neke od figura na Rano Rarakuu su u zemlji do ramena.

Oči im nisu izdubljene i nemaju specifične šešire. Posebna vrsta moaija su tukuturi, bradate figure pevača koje kleče. Takav položaj je lokalno stanovniš- tvo zauzimalo kada bi formiralo hor tokom svečanosti koje se nazivaju riu. Tukuturi se pravio od skorije, tamne vulkanske stene. 

 

Snaga u kosi Iz kamenoloma

Rano Raraku druge figure su prebačene na kamene platforme širom ostrva. Obično visina dovršenih moaija doseže do 12 m a težina premašuje 80 t. Od skorije su i šeširi koji ukrašavaju glave nekih skulptura.

Pošto se verovalo da je moć u kosi, po svemu sudeći to se odnosilo na značajnije ličnosti kojima je stavljan šešir da bi se time ukazalo da je reč o starešini, odnosno poglavici. Široko je rasprostranjeno ubeđenje da su moai samo prikazi glava što je zabluda jer ove statue obuhvataju čitava tela. Arheolozi iskopavaju ostale delove tela, najverovatnije zatrpane erozijom od 1914. godine.

Oko 150 statua koje privlače najveću pažnju i koje su najviše fotografisane, ukopane su do ramena na padinama vulkana. To je stvorilo pogrešnu predstavu u laičkim krugovima o ovim izuzetnim umetničkim delima i spomenicima nestale kulture. Ipak, glave su nesrazmerne u odnosu na ostatak tela pošto, kod velike većine moajia, obuhvataju tri osmine statue. Polinežani veruju u svetost glave nekog moćnika, odnosno istaknute ličnosti, usled čega su i statue izuzetno velike. Nosevi i uši su naglašeno izduženi. Tela su im donekle povijena (jedino nedostaju noge). Mahom su okrenuti ka ostrvu a ne ka obali - da bi nadgledali i pazili na stanovništvo Uskršnjeg ostrva. Izuzetak predstavlja sedam vajarskih dela na jednom mestu koja su okrenuta ka moru da bi pomogla moreplovcima da pronađu ostrvo.

 

TEMA


Sve iz komada

Sve figure su nastale u periodu između 1200. i 1500. godine. Predstavljaju pretke kojima su pripisane odre- đene božanske i magijske odlike. Kada bi neka bitna lič- nost u plemenu preminula, verovatno se započinjalo sa pravljenjem nove skulpture. Sve skulpture su rađene u komadu. Na njima su otkrivene velike količine crvenog pigmenta koji je, pored ostalog, služio da se statue oboje. Na leđima pojedinih moajia se vide petroglifi, različite likovne predstave na kamenu. Na Uskršnjem ostrvu postojao je jak kult stvorenja koje je pola ptica-pola čovek. Dosta petroglifa prikazuje to mitsko biće. Velika većina moaji skulptura su napravljene od tufa, stene sačinjene od vulkanskog pepela izbačenog tokom erupcije. Kada bi završili svoje umetničko delo, zanatlije su ga trljale vulkanskom stenom da bi ga uglačali. 

 

A prenos po tlu?

Ostaje pitanje: na koji način su ostrvljani organizovali transport džinovskih figura? Najverovatnije je da je korišćen niz užadi koje su vukle dve ili tri grupe snažnih muškaraca. Moai je pri tom ostajao u uspravnom položaju. Nije poznato šte je bio razlog da se figure pomeraju. Sa gradnjom statua se prestalo pre dolaska Evropljana na Uskršnje ostrvo, 1722. godine. Tada je Holan- đanin Jakob Rogeven, sticajem okolnosti, dospeo na Rapa Nui i utvrdio da su moai zapušteni ili namerno uništavani. To su već bila teška vremena za ostrvljane, tokom kojih se prestalo sa izradom statua. 

TEMA 

 

 

O.K.

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA