MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 78
Planeta Br 78
Godina XIV
Maj. 2017- Jun. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

O. K.

Slonovska ptica

Kloniranje izumrlog džina

S lonovske ptice nisu bile u stanju da lete. Objašnjenje za ogromna tela i nemogućnost letenja valja potražiti u pojavi ostrvskog gigantizma. To podrazumeva da životinjske vrste koje žive na ostrvima dostižu veličinu koja je suprotna srodnim bićima na kopnu usled nepostojanja mnogih pretnji u ostrvskim uslovima. I pored velike udaljenosti od Madagaskara, najbliži srodnik među postojećim vrstama je ptica kivi na Novom Zelandu.

IŠČEZLE


Preci slonovskih ptica potiču iz tog dela sveta pri pošto su preletele Indijski okean. Naziv vrste potiče od Marka Pola koji je imao u vidu jedno mitsko biće koje je podsećalo na slonovsku pticu a koje se pominje u arapskim legendama. Lokalno stanovništvo je ovu životnju zvalo vorompatra. Nakon što su, tokom 16. veka uspostavljene veze između Madagaskara i Evrope, portugalski, francuski i holandski mornari doneli su sa sobom džinovska pti- čija jaja. Francuzi su uspostavili svoje trajno naselje, a 1642. godine njihovu kolonijalnu vlast predstavljao je guverner Etijen de Flakur. Moguće je da je ovaj guverner jedina osoba sa zapada koja je pisala o slonovskoj ptici kada je ona još postojala. De Flakur je isticao njena nastojanja da svoja jaja skloni na što skrovitija i od naselja udaljenija mesta.

Ova ptičija taksonomska familija izumrla je krajem 17. veka. Veruje se da je pre toga postojala čak 60 miliona godina. Sa teškim i dugim nogama ove ptice nisu mogle da se brzo kreću. Imale su oštre kandže. Odlikovao ih je dugačak i snažan vrat dok su im krila bila zakržljala. Kljun je bio zašiljen a perje bodljikavo i podsećalo je na dlake. Što se tiče ishrane, bili su biljojedi. Visina je dosezala 3 m.

IŠČEZLE


Na Madagaskaru su nekad postojale džinovske ptice, čiji nestanak nije do kraja razjašnjen. Nose uobičajeni naziv: slonovska ptica. Bile su deo taksonomske familije Aepyornithidae. Toj familiji su pripadala dva roda. Jedan je bio Mullerornis koji je bio manji i u okviru koga su bile tri vrste. Drugi rod se zvao Aepyornis. Najistaknutiji predstavnik ovih ptica sa Madagaskara je Aepyornis maximus. Ova vrsta je bila težila 400-500 kg i u svojevremeno je bila najveća ptica na svetu

 

Da bi se stekla predstava o veličini, valja uzeti u obzir podatak da je njihovo oko dvesta puta veće od kokošjeg jajeta! Postoji više hipoteza o uzrocima izumiranja ove vrste. Kao najrealnija, nameće se teorija da su lov i krađa njihovih jaja, kojima su mogle da se prehrane brojne porodice, glavni krivci za iščezavanja ovih stvorenja sa Madagaskara.

Pored toga, evropski kolekcionari su bili zainteresovani za džinovska jaja koja su, po svemu sudeći, mogla da se snesu samo u manjem broju. Uništavanje njihovog staništa i poremećaji u prirodnoj sredini tako- đe mogu biti faktora koji su doprineli nestanku vrste. Danas je sačuvano oko 25 raritetnih neoštećenih jaja. Mahom se čuvaju po prirodnjačkim muzejima širom sveta. Jedno od njih, čija je starost najmanje 400 godina, dostiglo je na aukciji u belgijskom gradu Brižu cenu od pedeset osam hiljada evra!

Ono što bi u budućnosti moglo da bude od velikog značaja je to što bi, zahvaljujući kloniranju, ove ptice ponovo mogle da se kreću po Madagaskaru. Naučnici su u jajetu sa aukcije u Brižu otkrili sićušne kosti embriona uz organski material, dok su iz ljuske drugog izvukli DNK. Stručnjaci planiraju da genetski materijal ubace u neoplo- đena jaja postojećih velikih ptica koje takođe nisu u stanju da lete, recimo nojeva. Ali, da li je moguće izvući dovoljno DNK iz ljuski od jaja? Ozbiljan problem predstavlja i nalaženje staništa za ovo enormno veliko stvorenje budući da je najveći deo Madagaskara promenjen

IŠČEZLE


 

 

 

O. K.

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 113
Planeta Br 113
Godina XX
Septembar - Oktobar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA