MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 78
Planeta Br 78
Godina XIV
Maj. 2017- Jun. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

 

Priredila Ilijana Jakšić

Misterija radio-impulsa

Odašiljači kao dve Zemlje

 

 

 

 

 

Izvor FRB, neverovatno jasni radio-impuls dugačak samo nekoliko milisekundi, već godinama zbunjuje astronome. Naravno, nije prvi put da se s tim u vezi pominju vanzemaljci. Da li ovo znači da su zaista pronađeni? Odgovor je još uvek: ne. Ne postoji dokaz da svemirski radio-impulsi potiču od vanzemaljske aktivnosti.

U novom istraživanju uopšte nije reč o tome već pre svega o scenariju po kojem misteriozni signali potiču od vangalaktičkih civilizacija kao početne tačke. Postavlja se pitanje: kako do toga može doći? Pošto ne znamo zbog čega se tačno javljaju FRB, ovo otkriće dodaje jednu ideju na gomilu drugih. Mnogi astronomi smatraju da je ideja malo verovatna ali Loeb tvrdi da je vredno istražiti i tu mogućnost.

On smatra da prerano odlučivanje o tome šta je malo verovatno može ograni- čiti mogućnosti zaključivanja. Ako su pitanju vanzemaljci, kako bi to funkcionisalo? Prema mišljenju Lingama i Loeba, FRB signali mogli bi da potiču od ogromnih radio-odašiljača van naše galaksije. Ako bi se napajali energijom Sunca, vanzemaljski odašiljači bi morali da budu dva puta veći od Zemlje. Zbog čega bi neko pravio radio-odašiljač veličine čitave jedne planete? Ako vanzemaljci pokušavaju da signaliziraju da su tamo negde, ovo izgleda kao teži i manje efikasan način da se tako nešto postigne.

ISTRAŽIVANJE


Oni možda koriste ove moćne radio-impulse za napajanje svetlosnih jedara, koja pomažu letelici da se kreće odbijajući svetlost o velike refleksivne ploče. Jedro koje zahteva zrak tako moćan kao što je FRB bio bi mnogo veći od bilo kog ikada razmatranog na Zemlji. Takvo vanzemaljsko svetlosno jedro moglo bi da nosi skoro milion tona. Radi poređenja, Međunarodna svemirska stanica može da podnese teret od 420 tona. Kada bi postojale vanzemaljske civilizacije s velikim krstarećim brodovima, na nebu bi bilo mnoštvo moćnih radio-impulsa, od kojih bi svaki pratio putanju jedra. Kada bi se putanja zraka ukrstila sa Zemljinom rutom, videli bismo sjajnu eksploziju radio-talasa. Ako brzi radio-impulsi nisu signali „malih zelenih”, šta je onda u pitanju?

Pošto FRB dolaze izdaleka, mora da potiču od izuzetno jakih izvora energije. Mnoga predložena objaš- njenja obuhvataju najekstremnije objekte kosmosa, neutronske zvezde i crne rupe. Po jednoj teoriji, neutronska zvezda i crna rupa idu jedna oko druge a njihova magnetna polja u međusobnoj interakciji stvaraju elektricitet, osvetljavajući oblast radio-talasa. Neposredno pre spajanja ta dva čudovišta, pojavljuje se bljesak svetla i stvaraju se radio-impulsi koje vidimo.

ISTRAŽIVANJE


Druga teorija pretpostavlja da FRB potiču od neutronskih zvezda u procesu njihovog pretvaranja u crne rupe. Kada bi supernova za sobom ostavila neutronsku zvezdu prekomerne težine, samo bi je brza rotacija spasila od momentalnog pada u crnu rupu. Na kraju krajeva, neutronska zvezda mora da potpadne pod uticaj gravitacije. Kada se to dogodi, njeno magnetno polje se može prekinuti, oslobađajući eksplozivnu energiju, možda baš u obliku FRB. Šta bi to još bi moglo da bude? Izgleda da se jedan radio-impuls ponavlja, što navodi na ideju da je njihovo misteriozno poreklo u stvari kataklizmični jednokratni događaj.

Džejson Hesels, sa holandskog Instituta za radio-astronomiju, pominje da ponavljanje može ukazivati na nešto poput „pulsara ili neutronske zvezde na steroidu”, rotirajućeg izvora koji povremeno emituje eksplozije radio-talasa u našem pravcu. Inače, Hesels je bio deo ekipe koja je otkrila uporni radio-impuls. Moguće je da je uzrok FRB i kombinacija više faktora. Ili možda nešto čega se još uvek niko nije setio? Do sada je primećeno 17 jedinstvenih radio-impulsa, tako da je teško reći sa sigurnošću šta ih izaziva. To ostavlja prostora za pomisao da su vanzemaljci ti koji izazivaju ove radio-impulse, što važi za one koji bi da poveruju u takvu mogućnost

420 tona tereta može da podnese Međunarodna svemirska stanica, a jedan milion tona vanzemaljsko svetlosno jedro


 

 

 

Priredila Ilijana Jakšić

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA