MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 78
Planeta Br 78
Godina XIV
Maj. 2017- Jun. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHITEKTURA

 

Dr arh. Mirjana Lukić

Zgrade parlamenata

Svodovi za demokratiju

Najlepše zgrade evropskih parlamenata nalaze se u našem najbližem okruženju: To su Parlament Mađarske u Budimpešti i Parlament Austrije u Beču. Stilski, nose karakteristikama stilova iz prošlog veka. Austrijski parlament u Beču sagradio je car Franc Jozef, a arhitekta je bio Jozef Hansen. Gradnja je zapo- četa 1874. a završena 1883. Grandiozna arhitektonska kompozicija sagrađena je u grčko-rimskom stilu renesanse i sadrži 1600 prostorija površine 13.500 m2. Du- žina zgrade je 151 m, a širina 132 m.

ARHITEKTURA


Uspelu arhitektonsku kompoziciju i mnogobrojne detalje enterijera rešio je arhitekta Teofil Hansen, koga je Franc Jozef nagradi titulom barona. Objekat sadrži; biblioteke, trpezarije, barove, sale... Pročelje zgrade je u stilu klasičnog grč- kog hrama sa timpanonom i stubovima, a prilaz kolskim zavojitim rampama, koje ga povezuju s glavnom ulicom.

Time ova zgrada čini ne samo arhitektonsku nego i urbanisičku grandioznu kompoziciju. Inspiracija Grčkom je bila zbog demokratije, koja je začeta u toj zemlji. Ispred glavnog ulaza nalazi se grandiozna fontana, koju je takođe zamislio Hansen, ali nije dočekao kraj njene izvedbe. Skulptorska kompozicija, posvećena boginji mudrosti Atini, građena je od 1898. do 1902, a glavni autor je Karl Kundman. Skulptorsku kompoziciju visoku 5,5 m čine figure od belog mermera. Četiri figure simbolizuju četiri reke; Dunav, In, Vltavu i Elbu.

Zgrade parlamenata su najvećem broju sagrađene u prošlom veku, tako da su im stilske odrednice iz vremena u kome su nastale. Primeri su brojni, a od novijih primera moderne arhitekture treba pomenuti zgradu Evropskog parlamenta u Strasburu i izvanredan primer modernog parlamenta u Brazilu, delo arhitekte Oskara Nimejera. On je učestvovao u timu sa Le Korbizijeom radeći idejno rešenje zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku.

ARHITEKTURA


One su postavljene u podnožju kompozicije, a glavna figura Atina stoji na izdignutom stubu; u levoj ruci drži koplje, a u desnoj malu figuru Nike, boginje pobede. Vrh koplja je pozlaćen, isto kao i Nika i šlem koji krasi glavu boginje mudrosti. Parlament Mađarske, u Budimpešti, je grandiozan objekat, koji je dobijen međunarodnim konkursom, na kojem je pobedio Imre Steindl.

ARHITEKTURA


Gradnja je započeta 1885, zgrada je otvorena na 1000-godišnjicu (1896) stvaranja države, a završena je 1904. U njenoj izgradnji učestvovalo je 100.000 ljudi, upotrebljeno je 40 miliona cigala, pola miliona komada dragog kamenja i 40 kg zlata. Izgrađena je u gotsko-renesansnom stilu, nazvanom neo-renesansni stil: dugačka je 268 m a široka 123 m, ima deset unutrašnjih dvorišta, 691 prostoriju, od toga su 200 kancelarija. Sastoji se od dve simetrič- ne velike celine; u sredini između njih je kupola visoka 96 m, što je čini najvišom zgradom u Budimpešti.

Ima 13 liftova i 29 stepeništa. U nišama u enterijeru i eksterijeru nalaze se 242 skulpture. Ova zgrada postavljena je duž obale Dunava celom svojom dužinom. Glavni ulaz nalazi je sa istočne strane, gde je stepenište ukrašeno figurama lavova., Posetilac prolazi pored biste arhitekte Imre Steindla, koji nije dočekao da vidi završetak svog grandioznog objekta pošto je pre toga oslepeo a potom i preminuo.

Jedna od prostorija koje obeležavaju zgradu Parlamenta je šesnestostrana sala iz koje se ulazi u Gornju i Donju salu, koje služe za konferencije. U središnjem holu je izlo- žena „Sveta zlatna kruna Mađarske kraljevine” iz 896. godine

 

 

 

Dr arh. Mirjana Lukić

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar-Oktobar 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA