MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 77
Planeta Br 77
Godina XIV
Mart. 2017 - Maj. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

LABORATORIJSKA MEDICINA

 

Mr ph. Sonja Šuput,

Visokosenzitivni troponin test

Nepogrešivi biomarker srčanog udara

Visokosenzitivni troponin test je novi stari laboratorijski test koji ne samo što pouzdano potvrđuje kliničku sumnju na “srčani udar”, već može da pomogne da se infarkt miokarda i blagovremeno spreči. Jedan od najznačajnijih srčanih biomarkera nekroze kardiomiocita - troponin - već tri decenije se rutinski laboratorijski uzorkuje i meri kad god je reč o sumnji na kardiovaskularnu bolest, ali je novi, visokosenzitivni troponin test (high-sensitive troponin - hsTn) neuporedivo osetljiviji i znatno skraćuje vreme dijagnostikovanja infarkta miokarda. Štavi- še, može da upozori da pacijentu sa bolom u grudima preti težak srčani udar - dok je oštećenje srčanog mišića još minimalno, i dok postoje velike šanse da se blagovremenom terapijom (trombolitičkom, revaskularizacijom i drugim) spasi ugrožen život. Mr ph. Sonja Šuput, medicinski biohemičar u beogradskoj Opštoj bolnici Bel Medic, naglašava da je hsTn samo jedno od kardioloških dijagnostičkih oruđa, i ne tumači se izolovano već u sklopu kompletne klinič- ke slike, pre svega zajedno sa ultrazvučnim i EKG nalazom. Iz tog razloga, kao i zbog svoje izuzetno visoke osteljivosti, hsTN test je isključivo u bolničkoj upotrebi, zasad samo u najbolje opremljenim zdravstvenim ustanovama. Koncentracija hsTn ukazuje na infarkt miokarda samo ukoliko tu dijagnozu potkrepljuje i klinička prezentacija, objašnjava mr Šuput, zato što određena koncentracija troponina jeste patološki znak, ali u ekstremno malim količinama (nedetektabilnim pomoću laboratorijskog testa koji nema visoku senzitivnost), troponin može da bude proizvod normalnih procesa kojima podležu ćelije srčanog tkiva. Takođe, troponin može biti povišen i u nekim drugim stanjima organizma, te je hsTn test veoma značajno dijagnostičko sredstvo za razlikovanje akutnog koronarnog sindroma od drugih oboljenja sa sličnim simptomima.

LABORATORIJSKANekroza kardiomiocita i Tn

Troponin je proteinski kompleks koji reguliše kontrakcije mišićnih ćelija, u koje se, pored skeletnomišić- nih, ubrajaju i kardiomiociti, mišićne ćelije srca. Čine ga tri izoproteina, među kojima su troponin T i troponin I, vrlo specifični za srčano mišićno tkivo. Budući da je troponin (T i I) deo kardiomiocita, njegova pojava u krvnoj cirkulaciji znači samo jedno - da ćelije srčanog mišića prerano počinju da umiru (nekrotiraju) i da se raspadaju. Opisujući mehanizam razvoja infarkta miokarda sa histološkog nivoa, mr Šuput objašnjava da nekroza kardiomiocita – u kontekstu ishemije, odnosno nedostatka kiseonika u tkivima obolelog - ukazuje da eritrociti mišićnim ćelijama nisu dopremili dovoljno kiseonika, verovatno ometeni nekom blokadom cirkulacije, krvnim trombom. Do blokade može da dođe na najmanjem krvnom sudu, na arterioli, ali i na velikoj srčanoj arteriji koja ishranjuje srčani mi- šić. U najkraćem, nekroza kardiomiocita, nakon čijeg raspadanja troponin dospeva u krv, histološka je manifestacija infarkta miokarda. Kao jedan od najznačajnijih srčanih biomarkera, troponin je još od 80-tih godina prošlog veka obavezan deo dijagnostičkog niza, hitna laboratorijska analiza bez koje nema kompletnog dijagnostičkog mozaika i potvrde akutnog koronarnog sindroma. Ali, u tom kontekstu je za tumačenje rezultata merenja troponina od suštinskog značaja nekoliko njegovih karakteristika: za oslobađanje troponina u krvnu cirkulaciju potrebno je određeno vreme, troponin treba da je u određenoj koncentraciji, i treba da ima karakterističan porast i pad u određenom vremenskom intervalu. Za proveru karakterističnih koncentracija troponina postoji odgovaraju- ći referentni okvir, dok se njegovo kretanje - porast, dostizanje maksimuma i opadanje - proverava u skladu sa kliničko-laboratorijskim protokolom. Veoma je važno u koje vreme se troponin uzorkuje i meri, i veoma je važno da se rezultati merenja tumače na pravi način. Prema dijagnostičko-terapijskom protokolu za akutni koronarni sindrom, kod pacijenta sa odgovarajućim simptomima - bolom u grudima, na primer - odmah se meri takozvani nulti, ili bazni troponin, da bi se, ukoliko je potrebno, njegovo kretanje pratilo merenjima u zadatim vremenskim intervalima. Ukoliko je nulta vrednost u granicama normalnih vrednosti, odnosno koncentracija troponina inicijalno ne potvrđuje kliničku sumnju u infarkt miokarda, neophodno je i drugo merenje, nakon četiri do šest sati, pa eventualno i treće, 12 do 24 sata od pojave simptoma. Merenja se, podseća mr Šuput, po potrebi ponavljaju ne samo radi utvrđivanja apsolutne vrednosti troponina već i radi utvrđivanja njegove promene, koja je vrlo značajna za tumačenje rezultata testa, a na osnovu posebnog algoritma. Za razliku od drugih laboratorijskih analiza u kojima se jednostavno tumači da je rezultat pozitivan ili da je negativan, troponin test, naime, ne daje jednoznačan rezultat, upravo zbog važnosti promene do koje može da dođe između dva merenja; promena koja iznosi 10 ili više (od 10) mernih jedinica takođe svedoči o patološkom razvoju, pa stanje pacijenta i dalje treba da se prati. U daljim merenjima, svaki porast koncentracije troponina van okvira referentnih vrednosti, ili svaki porast od 10 ili više odgovarajućih mernih jedinica, svedoče o tome da se nekroza ćelija srčanog mišića nastavlja. Ova potvrda srčane ishemije, odnosno blokade ili suženja krvnog suda element je bez koje nema kompletne dijagnostičke slike - uslova za bolje lečenje i prognozu ishoda bolesti. Mr Šuput napominje da ima različitih mišljenja o tome da li troponin nakon infarkta miokarda svoju maksimalnu vrednost dostiže za 6, 12 ili 24 sata, ali ono što jeste sigurno je da, posle vidljivog porasta, u naredna 72 sata troponin lagano opada. Ukoliko je kardiološki događaj saniran, koncentracija troponina u krvi vraća se na svoju normalnu (bazalnu) vrednost za sedam dana.


LABORATORIJSKA
Nove performanse testa

Nejasni klinički slučajevi, u kojima se događalo da oboleli sa infarktom miokarda imaju normalne koncentracije troponina, kao i drugi atipični klinič- ki slučajevi, podstakli su istraživače da unaprede laboratorijsku analizu troponina. Taj inovirani, visoko senzitivni troponin test, danas ulazi u kliničku upotrebu širom sveta. Mr Šuput kaže da je i dalje reč o relativno jednostavnom, već opisanom laboratorijskom troponin testu, ali sa sasvim novim performansama. Njegova osetljivost je pomerena do krajnjih granica, što omogućava da hsTn detektuje najniže moguće koncentracije troponina, merene jedinicama sasvim drugog reda veličina u poređenju sa “starim” Tn testom. Samim tim, znatno je skraćeno vreme dijagnostikovanja infarkta miokarda, odnosno vreme praćenja stanja pacijenta. Prema protokolu “klasične” troponin analize, očekivano je da, nakon negativnog rezultata nultog testa, do eventualne promene koncentracije troponina dođe za najmanje 4 do 6 sati. Zahvaljujući izuzetnoj osetljivosti hsTN testa, kod pacijenta sa simptomima akutnog koronarnog sindroma se drugo merenje koncentracije troponina može obaviti već nakon dva sata, a treće, ukoliko je potrebno, nakon šest sati najkasnije. Drugim rečima, nekroza srčanih mišićnih ćelija, ishemija srca i blokada cirkulacije mogu da budu potvrđene hsTn testom u dvostruko kraćem vremenu nego prethodnim TN testom. Troponin danas može biti detektovan i kod sasvim zdravih osoba. Zahvaljujući znatnom sniženju donje granice detekcije ovog proteina, hsTn test može da otkrije njegove najniže koncentracije, i one koje u cirkulaciju dospevaju kao produkt normalnih fizioloških i metaboličkih procesa. U odsustvu simptoma srčane bolesti, izuzetno male količine troponina koje meri hsTn test nemaju medicinski značaj, ali kod osoba koje bi mogle biti izlo- žene riziku od akutne koronarne bolesti, i zanemarljive koncentracije troponina mogu da budu znak za oprez. Takođe, sa spuštanjem limita detekcije troponina, hsTn test pruža mogućnost da se medicinski značajan porast troponina uoči vrlo rano, dok su njegove vrednosti koje daju tu razliku između dva merenja, još unutar okvira normalnih, referentnih vrednosti. U takvim slučajevima, naglašava mr Šuput, terapijski može da se deluje dok je oštećenje srčanog mišića relativno malo, a šanse za oporavak, možda i za spas života, velike.


TROPONIN I - U BEL MEDIC-U

Mr Sonja Šuput podseća da se vrednosti troponina tumače isključivo prema algoritmu za postavljanje dijagnoze infarkta miokarda i drugih stanja akutnog koronarnog sindroma - u sklopu kliničkog pregleda i svih drugih dijagnostičkih metoda predviđenih tim algoritmom - i to samo u bolničkim uslovima. Pored toga, važno je da se praćenje promena u kretanju troponina, neophodno za pouzdanu kardiološku dijagnostiku, obavlja u istoj laboratoriji, na istom uređaju, istim testom, dodaje mr Šuput. Ukoliko bi se poredili podaci merenja sa različitih imunohemijskih aparata ili iz različitih laboratorija, rezultati takve analize ne bi bili pouzdani.U biohemijskoj laboratoriji Opšte bolnice Bel Medic obavlja se analiza troponina I

LABORATORIJSKA


DRUGA STANJA SA POVIŠENIM TROPONINOM

Koncentracija srčanog biomarkera troponina može da bude povišena ne samo kod infarkta miokarda, već i u drugim patološkim stanjima, ali sa jednom vrlo značajnom razlikom. Mr Šuput navodi da još neka kardiološka i bubrežna stanja, kao što su kongestivna srčana insuficijencija, odnosno bubrežna insuficijencija, takođe opterećuju srce i dovode do oštećenja tkiva miokarda, pa time i do rasta koncentracije troponina u krvi. U navedenim stanjima, međutim, troponin nema uzlazno-silaznu liniju karakterističnu za srčani udar, već je konstantno povišen. Takođe, konstantno povišen troponin registruje se i u stanjima sepse i šoka, kao i kod plućnih embolija.

 

 

 

Gordana Tomljenović

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA