MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Dubravka Marić

Neuronauke

Mozak, um i svest

 

Mozak je najvažniji organ nervnog sistema. Um predstavlja sposobnost,  manifestovanu u psihičkim procesima: osetima, percepciji, pažnji, pamćenju, mišljenju, emocijama i motivaciji. I dok mozak ima oblik i strukturu, um je hipotetička kategorija. Mozak koordinira pokrete, osećanja i različite funkcije tela, a um (svest) se odnosi na nečiju savest, razumevanje i sam misaoni proces.

Tema Broja

Rasprava o razlici između mozga i uma traje od Aristotelovog vremena. Ukoliko bismo prednost dali nematerijalnom (pamćenju i razmišljanju), onda bi um bio „vibrirajuća“ energija a mozak tek njegova fizička manifestacija. Ipak, ako ćemo po britanskoj poslovici da „Puding postoji ako ga jedeš“, mozak je taj koji se zaista može dodirnuti, dok  um ostaje neuhvatljiv. Ipak, termini „mozak“ i „um“ se često naizmenično koriste, a izraz „svest“ samo dodatno usložnjava shvatanje koncepta uma. Centralni nervni sistem kičmenjaka sastoji se od centralnog (koji čine mozak i kičmena moždina) i perifernog nervnog sistema (koji kod ljudi obuhvata 12 parova kranijalnih nerava, 31 par kičmenih nerava i autonomni nervni sistem).
Mozak je najsloženiji organ ljudskog tela, sedište je inteligencije i kontroliše sve vitalne funkcije organizma. Mozak odraslog čoveka u proseku teži 1.350 gr (masa i veličina mozga ne određuju intelektualne sposobnosti). Smešten je u lobanjskoj duplji, a obavijen je tvrdom, paučinastom i mekom moždanom opnom. Osnovni delovi mozga su veliki mozak, mali mozak i moždano stablo. Mozak sačinjavaju dva osnovna tipa ćelija: nervne ćelije ili neuroni (ljudski mozak ima oko deset milijardi neurona), i glijske ćelije ili ćelije glije. Za neurone se kaže da su nadražljive ćelije, tj. mogu da proizvedu i provode električne impulse.  Osim električnim, neuroni se služe i hemijskim signalima - neurotransmiterima. Ovi molekuli prenose signale između neurona i ciljnih ćelija (drugih neurona, mišićnih ćelija, žlezdanih ćelija). Tipična nervna ćelija se sastoji od tela neurona i dva tipa nastavaka: dendrita i aksona. Ćelije glije imaju niz funkcija koje omogućavaju opstanak i pravilno funkcionisanje nervnih ćelija.
Glijske ćelije, tela neuronskih ćelija, dendriti, aksoni i sinapse, čine sivu materiju mozga. Belu materiju mozga predstavljaju snopovi mijelinizovanih nervnih vlakana a najveći takav snop je Corpus callosum, koji sadrži skoro dve stotine miliona aksona. Ova debela traka nervnih vlakana povezuje levu i desnu hemisferu mozga i omogućava njihovu komunikaciju. Siva masa se uglavnom nalazi na površini, a bela u unutrašnjosti mozga.
Najzagonetnija i najmanje opipljiva stvar u vezi sa mozgom jeste um. On se sastoji od misli, oseta, emocija, pamćenja, opažanja, ali i volje i mašte. Um je otelotvoreni duh. On se odnosi na način na koji shvatamo i kako razmišljamo o određenoj funkciji kojom upravlja mozak. Prva glavna razlika između mozga i uma je ona između „opipljivog i neopipljivog“. Naime, mozak se može videti, dodirnuti i osetiti, ali um ne jer je apstraktan. Druga razlika je u tome što mozak ima određen oblik i strukturu, a zatvoren je u koštanu lobanju. Međutim, um nema određeni oblik i strukturu.

Tema Broja


Treću bitnu razliku uzmeđu mozga i uma čine njihove uloge. Dobro je poznato da različiti delovi mozga obavljaju različite funkcije. Mali mozak je povezan sa pokretima, ravnotežom, držanjem i koordinacijom između mišića. Veliki mozak je uključen u učenje, sluh, vid i dodir. Moždano stablo kontroliše otkucaje srca, disanje, telesnu temperaturu, varenje i ciklus spavanja. Simpatički nervni sistem aktivira reakciju „bori se ili beži“, a parasimpatički sistem radi u opuštenim stanjima tela.
Ali, um je uključen u razmišljanje, procenu i odlučivanje o delovanju. Iako se informacije čuvaju u mozgu, um je taj koji ih procenjuje. On uvek radi na tri nivoa: svesnom, podsvesnom i nesvesnom. Na svesnom nivou dolazi do aktivnog procesa mišljenja i evaluacije - mi mislimo, razumemo i ocenjujemo. Ipak, ponekad nismo svesni razmišljanja, ali još uvek razmišljamo o toj stvari, što je podsvesni nivo razmišljanja. I na kraju dolaze instinkti, kao deo nesvesnog mišljenja.
Još jednu razliku između mozga i uma predstavljaju oboljenja mozga naspram bolesti uma. Poremećaji mozga se mogu dijagnostikovati, istražiti i lečiti. Prilikom postavljanja dijagnoze koriste se radiološke metode (rendgensko snimanje, MRI, CT), a vrše se i laboratorijska ispitivanja. U slučaju nekih oboljenja, moguće je primeniti hirurške intervencije. S druge strane, poremećaji uma kao što su depresija, bipolarni poremećaji i šizofrenija, obično se teško leče i zahtevaju farmakoterapiju.   
U vezi sa umom je i koncept svesti. Ona se definiše kao sveukupnost doživljaja i psihičkih procesa u pojedincu ili društvenoj zajednici. Svest je sposobnost neke osobe da doživi i oseća. Uprkos važnoj ulozi koju igra u našim životima, jer nas čini onakvima kakvi jesmo, naučnici veoma malo znaju o tome kako svest zaista funkcioniše. Generalno, to je stanje budnosti i reaktivnosti u odnosu na spoljašnja dešavanja, koje je u suprotnosti sa stanjima spavanja i nesvesti.
Ipak, i posle nekoliko hiljada godina objašnjavanja i raspravljanja, postoje različita mišljenja o tome šta tačno treba proučavati, pa čak i podrazumevati pod svešću. Svest je sinonim za um ili je samo aspekt uma. U prošlosti je to bio nečiji „unutrašnji život“, svet introspekcije, privatne misli, mašte i volje. Danas često obuhvata bilo koju vrstu saznanja, iskustva, osećanja ili percepcije. To može biti svest, svest o svesti ili samosvest, ili se stalno menja ili se ne menja.

 

Dubravka Marić

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA