MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Dubravka Marić

Neuronauke

Mozak, pamćenje i epigenetika

 

 

Radoznali istraživači su ispitivali bakterije, crve, pa čak i žabe kako bi otkrili da li živa bića mogu da prenesu svoja sećanja na sledeće generacije. I zaista, pokazalo se da sećanja mogu da utiču na potomstvo, pomažući mu da se prilagodi na osnovu prirode određenog iskustva. Da li se to dešava i kod razvijenijih organizama, i da li se sećanja nasleđuju?
Karl Jung je koristio termin „kolektivno nesvesno“ da opiše nasleđenu mudrost i intuiciju iz prošlosti. Dokazi o međugeneracijskim efektima traume pronađeni su u populacijama pogođenim pokoravanjem, genocidom, rasizmom i ratom. Postavlja se pitanje: kako se ova sećanja prenose i da li postoje biološki mehanizmi koji omogućavaju prenošenje ovih informacija odvojeno od vaspitavanja u okruženju?

Tema Broja

Iako se promene izazvane životnom sredinom, koje se prenose sa generacije na generaciju, relativno često primećuju kod biljaka, ostale su neuhvatljive kod sisara, a još ih je teže otkriti kod ljudi.|
Radno pamćenje, koje imaju ljudska bića, pauk-skakač, riba-strelac i pčele, uključuje slične gene za koje se veruje da su nasleđeni od poslednjeg zajedničkog pretka, pre više od šest stotina miliona godina. Međutim, proučavanje transgeneracijskog epigenetičkog nasleđa, kod ljudi je teško izvodljivo zbog mešanja ekološkog, genetičkog i kulturnog nasleđa. Budući da je roditeljska trauma ponekad povezana sa emocionalnim zlostavljanjem u detinjstvu, istraživačima može biti teško da razdvoje da li se iskustva roditelja prenose na potomstvo kao rezultat genetike ili putem proživljenih iskustava. Istraživanja sprovedena na potomcima zlostavljanih ratnih zarobljenika iz američkog građanskog rata, dece koja su još bila u materici tokom „zime gladi“ u Holandiji i preživelima iz vremena Holokausta ukazala su da efekti traumatične situacije zavise od težine traume, starosti pojedinca tokom događaja i činjenice da li je trauma bila izolovan događaj ili se ponavljala.

MANDELIN EFEKAT

Izraz „Mandelin efekat“ je 2010. skovala Fiona Brum, autor i „istraživač paranormalnog“ da opiše vrstu lažnog sećanja koje deli velika grupa ljudi. Ona je opisala iskustvo u kome je imala lažno sećanje da je aktivista i južnoafrički predsednik Nelson Mandela preminuo u zatvoru osamdesetih godina prošlog veka. Mandela je u stvarnosti oslobođen 1990. i preminuo je trinaest godina kasnije.
Ona je ovo svoje iskustvo podelila na Internetu, a mnogi koji su čuli za njega su i sami poverovali da je bilo tako. Neki su čak tvrdili i da se sećaju snimaka sa Mandeline sahrane na televiziji. Iako su rađena brojna istraživanja o lažnim sećanjima i njihovim uzrocima, Mandela efekat nije formalno istraživan i nije priznat kao psihijatrijsko stanje. Moguće je da on služi da dokaže da nas um zavarava u nekoj vrsti kolektivnog pamćenja, koje funkcioniše na neki još uvek neobjašnjen način.

Uticaji na transgenetska sećanja

Kada je reč o ljudskim međugeneracijskim sećanjima, važno je razlikovati koncepte transgeneracijskih epigenetički nasleđenih sećanja i kolektivnih sećanja. Ova poslednja predstavljaju zajedničko sećanje ili tumačenje činjenica o društvenim grupama kojima osoba pripada (kao što je etnička grupa ili država te osobe), i pojavljuju se od nacionalnog do globalnog nivoa. Međutim, pokazalo se da se kolektivna sećanja tokom vremena menjaju na osnovu društvene percepcije. Stariji Amerikanci, koji su živeli tokom Drugog svetskog rata, pamte bombardovanje Hirošime kao pozitivan događaj koji je okončao rat, dok mlađi Amerikanci na njega gledaju kao na negativan događaj jer su zbog njega stradali civili. Epigenetska transgeneracijska sećanja bi bila pod uticajem različitih mehanizama i ne bi nužno odražavala iste promene kao kolektivna sećanja.
Kolektivno pamćenje je termin koji se odnosi na zajednička iskustva i znanja koja se prenose unutar društvene grupe ili društva. Ovo je popularan termin u istoriji, sociologiji i psihologiji, koji je nedavno postao relevantan u oblasti genetike. Koncept kolektivnog pamćenja u društvenim naukama se odnosi na deljenje, konstruisanje i prenošenje iskustava kroz grupe i kroz generacije. Koncept kolektivnog ili društvenog pamćenja se često koristi da se objasni kako kulture nastaju i kako opstaju, kao i na koji način se formiraju i čuvaju nacionalni identiteti. Kolektivno sećanje može pomoći i da se učvrste lažna sećanja u sklopu kolektivnog pamćenja.

Korak dalje ka stresu

Sve više studija ukazuje na to da se trauma može preneti i epigenetički. S obzirom na to da termin epigenetika znači „iznad gena“, ovde je reč o promenama koje se mogu naslediti - ali koje neće promeniti genetski kod. U praksi, to znači da ponašanja i iskustva roditelja i drugih rođaka mogu uticati na osobine koje će se preneti na decu. Tako je utvrđeno da su oni koji su preživeli Holokaust i njihovi potomci imali izmenjene hormone stresa. Deca ljudi koji su preživeli genocid rođena su sa nižim nivoima hormona stresa, koji su ih idealno pripremili da prežive slične uslove (glad i visok nivo stresa). Ipak, zbog načina na koji su se njihovi roditelji prilagodili, deca su se adaptirala i „otišla korak dalje“ da prežive u in vitro okruženju, što ih je učinilo veoma podložnim posttraumatskom stresnom sindromu i širokom spektru bolesti u vezi sa stresom.

Tema Broja

Epigenetička istraživanja koja su postala aktuelna početkom ovog veka privukla su pažnju medija i javnosti. Takođe su naišla i na kritike u stručnoj javnosti, koja im je zamerila, pre svega, na malom uzorku i nepostojanju definisanih hipoteza. Tako je 2018. irski neurogenetičar Kevin Mičel, ocenio da nikada neće postojati precizni biomarkeri (kao što su analize krvi, skeniranje mozga) za psihijatrijska ili neurološka stanja, jer su uslovi definisani na nivou ljudskog ponašanja. „Čak i ako postoji dinamičko neuronsko stanje koje podržava neke aspekte psihoze koje deli dvoje ljudi, način na koji to stanje izgleda u vašem mozgu može se značajno razlikovati od načina na koji izgleda u mom mozgu“, napisao je on tada. Profesor Mičel ne smatra da je prenos traume putem epigenetičkih mehanizama verovatan, jer previše pojednostavljuje odnos između psihičkih osobina i gena kroz objašnjenje da se iskustva osobe izražavaju neuroanatomskim promenama umesto ekspresijom gena.

Međutim, u svetlu obnovljenog interesovanja naučnika za ovu temu, Laboratorija za neuroepigenetiku Univerziteta u Cirihu, kojom rukovodi Izabel Mansui, bavi se istraživanjima usmerenim na određivanje molekularnih i ćelijskih procesa koji određuju kako životna iskustva utiču na fizičko i psihičko zdravlje kroz generacije. Osim originalnog i pionirskog istraživanja transgeneracijskog epigenetičkog nasleđa kod miševa, ovde je reč i o saradnji sa kliničarima iz Evrope i Azije. Istraživači smatraju da trauma ne utiče samo na ljudski mozak nego i na reproduktivni sistem (putem modifikacije reproduktivnih ćelija), što može da izazove depresiju ili granični poremećaj ličnosti, kao osobinu nasleđenu od roditelja.
U intervjuu koji je nedavno dala časopisu Nature Neuroscience, profesorka Mansui je ocenila i da istraživanja u ovoj oblasti mogu da poboljšaju naše razumevanje načina na koji nasleđe može da utiče na psihijatrijske poremećaje, uključujući depresiju, anksioznost i granični poremećaj ličnosti. Ona je rekla da je potrebno uraditi mnogo više pre nego što ova saznanja postanu sredstvo za pomoć ljudima, ali i da je važno da već sada psihijatri i ostali lekari shvate da složene bolesti, kao što je depresija, mogu da budu direktno nasleđene od roditelja, umesto da se dovode u vezu sa nečim što je ta osoba uradila.

 

Tema Broja

Prezentacija strukture hromatina, uključujući histone i DNK, koji postaju dostupni epigenetskim oznakama

 

 

 

Dubravka Marić

 

 

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA