MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

EGZOTIČNI NARODI

 

O.K.

Pleme Palikur

Tast sa najvećim autoritetom

 

Amapa je država u Brazilu, relativno male teritorije. Francuska Gvajana je pod upravom Pariza i na severnoj je obali Južne Amerike. Granica između ovih teritorijalnih celina je reka Ojapok. Uz ovu reku živi oko 2300 pripadnika naroda Palikur.

EGZOTIČNI NARODI

Tradicionalni ples Palikura

Prvi Evropljanin koji se sreo sa Palikurima je bio španski istraživač Visente Hanes Pinson, poznat i po tome što je bio kapetan najbržeg broda Kristofera Kolumba („Pinta“). Do tog susreta, kada je prvi put zabeleženo ime ove etničke zajednice, došlo je 1507.  Pinson je ostavio zapis o Palikurima u kome ističe da su bili prilično brojni. Činjenica da žive blizu Amazona doprinela je da budu među prvim plemenima u toj oblasti koje su primetili Evropljani.
Istoriju tog naroda obeležili su sukobi sa plemenom Galibi i zlostavljanja od strane portugalskih trupa i carinika  čiji su se interesi na tom području sukobljavali sa francuskim aspiracijama. Krajem 19. veka, čitavo to područje pripojeno je Brazilu pa se najveći deo njih preselio na francusku teritoriju, na drugoj strani reke Ojapok. Danas, oko 900 potomaka Palikura žive u Francuskoj Gvajani.
Promena stava brazilskih vlasti, šezdesetih godina 20. veka, dovela je do bolje integracije ovih Indijanaca u većinsko društvo. Njihovo najveće selo se zove Kumene i ima više od hiljadu stanovnika. Tu su, šezdesetih godina prošlog veka, boravila dvojica lingvista koji su proučavali jezik tog naroda. Tokom jedanaest godina upoznali su jezik domorodaca. Potom su došli evangelistički misionari tako da su Palikuri, umesto dotadašnjih animističkih verovanja, prihvatili protestantizam, tj. njegov ogranak - pentekostalizam.
Jezik Palikura se naziva parikvaki. Pripada aravakanskoj jezičkoj porodici. Smatra se ugroženim jezikom u Francuskoj Gvajani, a teško opstaje i u Brazilu, gde se domorodci služe kreolskim jezikom Francuske Gvajane, uglavnom  za komunikaciju sa spoljnim svetom. Unutar svoje zajednice, drže do očuvanja sopstvenih dijalekata.
Palikuri žive u selima kraj reke baveći se lovom, ribolovom i zemljoradnjom. Deo  posejanih površina je suva zemlja ali, kako se ide uz reku ka ušću, dominiraju polja koja se plave zimi ili tokom kišne sezone. U Francuskoj Gvajani dosta Palikura živi u gradovima. U prestonici Kajen ih ima u predgrađima a  prisutni su i u pograničnom gradu Sen Žorž gde su vlasti za njih izgradile posebne kvartove.
Tek u 20. veku njihova populacija počinje da raste. Skloni su brakovima unutar sopstvenog etniciteta mada ima bračnih veza sa pripadnicima okolnih zajednica i plemena. Inače, tu žive još četiri veće plemenske zajednice, sa kojima se odvija trgovina. Organizuju se i posebne svečanosti čiji je cilj da okupe razne indijanske narode. Palikuri su uglavnom uzdržani kada je reč o kontaktima sa ostalim starosedeocima. Pristaju na zajedničko delovanje samo kada je potrebno zaštiti interese svih plemena u odnosu na državu.

EGZOTIČNI NARODI

Ispijanje tradiconalnog piva prilikom plesa

Takođe, nastoje da prošire pentakostalno učenje među drugim indijanskim narodima i svojim saplemenicima. Ukupno, ima 13 sela sa žiteljima iz ovog naroda, uz obalu reke. Svaka veća porodica može da formira novu naseobinu, gde je ne čelu poglavica. Proširena porodica obuhvata tri naraštaja - od dede i babe, njihove dece koja nisu ili jesu u braku, do zetova, snaji i unuka. U centru svakog selu je kuća osnivača, oko koje se grade druge kuće. Javne zgrade su na najizolovanijim mestima u naseobini.
Kada  se mladići ožene, odlaze da žive sa ženinom familijom, u kojoj je tast najveći autoritet. Tek kada dobije sopstvenu decu i sam postane tast, rastu uloga i značaj muškarca. Ipak, poreklo se određuje po ocu. U okviru toga, postoji šest ogranaka Palikura i na na osnovu toga se određuje ko sa kim sme da stupi u brak. Žena pripada očevom  ogranku a deca onom od njenog supruga.
Pored poglavice postoji i veće koje upravlja selom. U velikoj meri su napustili verovanja svojih predaka.

 

O.K.


 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA