MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

Infektologija

Prva delotvorna vakcina protiv Marburg virusa

 

U čuvenom britanskom medicinskom časopisu The Lancet objavljen je nalaz malog, ali prvog kliničkog ispitivanja na ljudima, koji pokazuje da je eksperimentalna vakcina protiv Marburg virusa (MARV) bezbedna i da izaziva imuni odgovor. Vakcina koju su razvili istraživači američkog Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti (NIAID) mogla bi da se pokaže kao važno buduće sredstvo za suzbijanje epidemija virusa Marburg.
U ovoj prvoj studiji kliničke faze I, testiran je cAd3-Marburg, eksperimentalni kandidat za MARV vakcinu, koji je razvijen u NIAID Centru za istraživanje vakcina (VRC). Eksperimentalna vakcina koristi modifikovani adenovirus šimpanze, nazvan cAd3, koji ne može da se replicira ili da inficira ćelije, a izlaže glikoprotein sa površine MARV-a koji izaziva imuni odgovor protiv virusa. Platforma za vakcinu cAd3 pokazala je dobar bezbednosni profil u prethodnim kliničkim ispitivanjima, kad je korišćena u ispitivanim vakcinama protiv virusa ebole i sudanskog virusa, takođe razvijenim u VRC.
Istraživanje je obavljeno na 40 zdravih odraslih dobrovoljaca prijavljenih Centru za klinička ispitivanja “Volter Rid” vojnog instituta u Silver Springu, u Merilendu. Oni su dobili po jednu dozu, ili niske doze vakcine (1x1010 jedinica), ili veće doze (1x1011 jedinica). Tri učesnika su primila nižu dozu, a zatim, nakon što prvih sedam dana nisu ispoljili ozbiljne neželjene reakcije, ispitivanje je nastavljeno i uključilo je preostalih 17 dobrovoljaca. Isti postupak je korišćen i za grupu sa većom dozom vakcine.
Bezbednosni rezultati ispitivanja bili su ohrabrujući: ispitanici nisu imali ozbiljnijih neželjenih reakcija. Jedan učesnik u grupi sa većim dozama dobio je groznicu nakon vakcinacije, ali se ona povukla za manje od 24 sata. Pored toga, činilo se da ispitivana vakcina izaziva snažan, dugotrajan imunitet na MARV glikoprotein: 95 odsto učesnika je pokazalo snažan odgovor antitela nakon vakcinacije, a 70 odsto njih je zadržalo taj odgovor tokom više od 48 nedelja.

VESTI IZ MEDICINE

Planira se i sprovođenje daljih ispitivanja vakcine cAd3-Marburg u Gani, Keniji, Ugandi i SAD. Ukoliko dodatni podaci podrže obećavajuće rezultate kliničke faze I, vakcina protiv cAd3-Marburg virusa bi mogla da bude korišćena u hitnim odgovorima na epidemije virusa Marburg.  
Marburg je filovirus iz iste porodice kao i virus ebole. Izaziva progresivnu febrilnu bolest koja dovodi do šoka i smrti kod velikog broja inficiranih osoba. Mnogi naučnici smatraju da epidemije MARV bolesti kod ljudi počinje kad virus napravi skok sa svog primarnog životinjskog domaćina, najverovatnije hronično zaraženih slepih miševa u podsaharskoj Africi. Simptomi MARV bolesti slični su onima koji se vide kod bolesti virusa ebole, i mogu da uključuju groznicu, glavobolju, osip, bol u stomaku, povraćanje i dijareju. Kako bolest napreduje, može da dođe do disfunkcije više organa, delirijuma i značajnog krvarenja iz gastrointestinalnog trakta ili drugih mesta u telu, i do smrti.

 

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA