MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 114 | NEURONAUKE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MATEMATIKA

 

B. Marinković

Jubilej: 150 godina Matematičkog fakulteta

Vek i po visokoškolskog učenja matematike

 

MATEMATIKA


Zvanična godina osnivanja Katedre za matematiku je 1873. mada je i pre te godine matematika proučavana više od srednjoškolskog predmeta. Godine 1838. osnovana je viša škola - Licej u Kragujevcu, koji je 1841. premešten u Beograd. Na njemu  se matematika posebno proučavala. Nastavni plan je obuhvatao predmete u prvoj i drugoj godini. Prvi profesori su bili: Atanasije Teodorović i Petar Radovanović. Atanasije Nikolić je napisao dva udžbenika:„Algebru”, 1839, i „Elementarnu geometriju”, 1841. Za vreme vlade Mihaila Obrenovića, postojeća odeljenja Liceja su prerasla  u fakultete Velike škole. Matematika i prirodne nauke pripale su Tehničkom fakultetu.

 

 

Na Filozofskom fakultetu se 1873. pokreću dva odseka: Istorijsko-filološki i Prirodno-matematički. Iste godine stvorene su i budžetske mogućnosti za osnivanje Katedre za matematiku. Tako je bilo do 1947, kada se Prirodno-matematički  fakultet izdvojio kao samostalni.
Tada je najistaknutiji profesor bio Dimitrije Nešić. Osim što se bavio nastavničkim pozivom i pisanjem udžbenika, bavio se i naučnim radom u oblasti matematike. Bio je među prvim članovima Srpske kraljevske akademije nauka i potom dugo radio kao profesor matematike na Velikoj školi.
Emilijan Joksimović je studirao na Bečkoj politehnici, a profesor Velike škole postao je 1869. Osim matematike, predavao je praktičnu geometriju (geodeziju), nacrtnu geometriju i građansku arhitekturu studentima Tehničkog fakulteta. Autor je više udžbenika među kojima su „Načela više matematike” i „Osnovi nacrtne geometrije i perspektive”.
Priča o životnom putu Bogdana Gavrilovića vezana je za razvoj Beogradskog univerziteta i nastavu matematike. Odmah po odbranjenom doktoratu, u 23. godini, Gavrilović je  izabran za suplenta Velike škole, a potom 1892. i za redovnog profesora. Školske 1890/91 godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu proučavane su niža i viša matematika kao i dve godine nacrtna geometrija.
Na Katedri niže matematike, Bogdan Gavrilović je predavao analitičku geometriju, trigonometriju i osnove školske matematike. Na Velikoj školi, ovaj profesor je držao nastavu do svoje smrti, 1947.
Na  Prirodno-matematičkom odseku  Filozofskog fakulteta Velike škole, 1889. diplomirao je  Mihailo Petrović. Po povratku iz Francuske, gde je nastavio studije, postao je profesor matematike na Velikoj školi. Milutin Milanković navodi da su njih dvojica bili komplementarni po svojim interesovanjima u matematici: Gavrilović se bavio uglavnom algebrom i gometrijom, dok je Petrovića više interesovala analiza.

MATEMATIKA

Dolazak Milankovića

U prvoj polovini 20. veka, pozvan od Gavrilovića i Petrovića, nastavu je držao i Milutin Milanković. Njegov izuzetno obiman predmet - primenjena matematika - trajao je 6 semestara i obuhvatao je teoriju vektora, racionalnu mehaniku, hidromehaniku, opštu teoriju polja, nauku o prevođenju toplote, elektricitet i magnetizam, elektromagnetske teorije svetlosti i odabrana poglavlja iz  nebeske mehanike.
Uredbom iz 1927. na Filozofskom fakultetu radilo je 27 studijskih grupa, što je ostale nepromenjeno do završetka Drugog svetskog rata. Matematičke grupe su bile: teorijska matematika, primenjena matematika i astronomija. Matematika je bila obavezan predmet i na grupama: fizika, hemija, fizička hemija i filozofija.
U periodu između dva rata, na matematiku se upisuje godišnje oko 20 studenata. Istaknuti profesori su bili: Tadija Pejović, Radivoj Kašanin, Jovan Karamata, Miloš Radojčić, Nikola Saltikov, Anton Bilimović...
Od 1933. do 1939. još 7  matematičara doktorirali su na Katedri za matematiku: Dragoslav Mitrinović, Danilo Mihnjević, Konstantin Orlov, Petar Muzen, Dragoljub Marković, Vojislav Avakumović i Konstantin Voronjec.
Veoma kvalitetna biblioteka koja je, osim bogatog fonda matematičkih knjiga, raspolagala stručnim časopisima i monografijama - potpuno je izgorela 1944.
Godine 1947. Filozofski fakultet razdvojen je Filozofski i Prirodno-matematički fakultet. Došlo je i do promene plana i programa i rastućeg broja studenata što je zahtevalo i veći broj nastavnika i asistenata. Nastavnim planom proučavani su sledeći predmeti:
I godina: algebra, analitička geometrija i matematička analiza
II godina: nacrtna geometrija, elementarna geometrija, matematička analiza i diferencijalne i parcijalne jednačine
III godina: diferencijalne i parcijalne jednačine, viša geometrija, teorija kompleksnih funkcija, teorija verovatnoće, algebra II, stručni seminari i seminari za osnove istorije i nastave matematike
IV godina: viša geometrija,teorija verovatnoće, algebra II, seminari za osnove istorije i nastave matematike kao i specijalni predmeti i kursevi: teorija realnih funkcija, diferencijalne jednačine, viša geometrija II i primena teorije verovatnoće.

 

B. Marinković

 

 



Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA