MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 113 | NAJVEĆI INŽENJERSKI PODUHVATI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 113
Planeta Br 113
Godina XX
Septembar - Oktobar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IZLOŽBE

 

D.M.

Priroda i jezik

Kodovi, glasovi, simboli, leksika...

 


U Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu sve do kraja oktobra može
se pogledati izložba pod nazivom „Priroda i jezik“, autora Dragane Vučićević, višeg kustosa Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Reč je o neobičnoj i interesantnoj izložbi multidisciplinarnog karaktera, realizovanoj uz pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije.

IZLOŽBE

- Ova izložba na popularan način sublimira različite naučne oblasti: biologiju, geologiju, anatomiju, fiziku, akustiku i oscilacije, stručnu terminologiju, neurolingvistiku i prirodu jezika, leksiku književnost, kodove, pismo, simbole i muziku. Ona slikovito približava jezik prirode i matematičkih pravilnosti u prirodi; načine komunikacije među živim bićima, uključujući korišćenje mirisa, feromona i boja. Izložba „Priroda i jezik“ otkriva i kako nastaju govor i glas na osnovu građe najjačeg mišića - jezika i usne duplje. Prikazuje i kako se prenose informacije među ljudima, životinjama, biljkama i ćelijama, ali i mnoge druge fenomene u prirodi - kaže Dragana Vučićević.

IZLOŽBE

Izložba „Priroda i jezik“ ima mozaičku strukturu i pet celina: „jezik prirode“, „priroda jezika“, „zvuk, govor, treperenje“, „komunikacija i signali“, kao i „priroda u jeziku“. Na malom prostoru Galerije, predstavljeno je 166 eksponata, a više od polovine njih je prvi put pred publikom. Među njima su i ženka lava, ženka medveda, akrtički vuk, beli paun, pojedine ptice (lastavica, čavka), kao i brojne vrste insekata.
- Pokušala sam da na neki način spojim prirodne i društvene nauke, nešto što je na prvi pogled nespojivo. Počela sam od opšte priče o prirodi i od ‚jezika prirode‘ kojim nam priroda nešto objašnjava. To je taj univerzalni jezik matematike, a sa njom i fizike. Potom su se samo dodavali novi slojevi. U tome su mi pomogle kolege Aleksandar Stojanović, Branko Radulović i Nenad Mladenović, koji ne samo što su dali eksponate za ovu izložbu nego su i fizički i intelektualno, doprineli da prikažemo sve ovo. Tome su svakako doprineli i autori scenografije i dizajna, Biljana Sovilj i Anja Marčetić, kao i dizajner zvuka Vladimir Milojević -Vlatron. Dali smo i prostor narodnim verovanjima i poslovicama, običajima vezanim za prirodu, ali i citatima, opisima i zaključcima renomiranih kulturnih antropologa i etnologa kada je reč o biljkama i životinjama. Verujemo da će izložba biti interesantna široj publici, a naročito deci - objašnjava Dragana Vućićević, viši kustos Prirodnjačkog muzeja.

IZLOŽBE

Ona je istakla i da je, kroz izložbu „Priroda i jezik“, osveženo sećanje na prethodni naučno-istraživački i terenski rad kustosa Prirodnjačkog muzeja radi obnavljanja zbirki ili na ranije izložbe - da se oni predstave u nekim novim uslovima i prikažu nekoj drugoj publici.
- Mi prirodnjaci se uvek trudimo da, kroz naše izložbe, prikažemo tu neraskidivu vezu između čoveka i prirode. Dragana Vučićević je to učinila na mnogo drugačiji način, povezujući prirodne i društvene nauke. Ovde pričamo o važnosti i povezanosti prirodnog i kulturnog nasleđa,  o izuzetnoj povezanosti materijalnog i nematerijalnog. Istovremeno govorimo i o tome koliko priroda inspiriše naučnike, umetnike i sanjare. Jer moramo znati i zapamtiti: sve počinje i sve se završava u prirodi – naveo je na otvaranju ove izložbe Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja.

IZLOŽBE

 

 

Glas koji se mora čuti

Zavod za zaštitu prirode je jedina institucija u Srbiji koja je ovlašćena da proglašava, štiti i sprečava aktivnosti koje mogu da ugroze prirodne vrednosti. Njegovi stručnjaci već 75 godina rade na očuvanju, zaštiti i unapređenju prirodne baštine Srbije, prateći neprestane promene u prirodi i obezbeđujući kontinuitet njene zaštite.

 

U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti je 21. avgusta otvorena multimedijalna tematska izložba o prirodnoj baštini naše zemlje i njenoj institucionalnoj zaštiti, pod naslovom „Glas prirode - 75 godina rada Zavoda za zaštitu prirode Srbije.“ Autorke izložbe su Jelena Kovačević i Jovana Ilić, a organizatori Zavod za zaštitu prirode Srbije i Galerija nauke i tehnike SANU. 
„Izložba predstavlja rad Zavoda na institucionalnoj zaštiti prirode u Srbiji. Centralni eksponat je karta Srbije sa poljima, što je povezano sa video-prezentacijama na kojima se može videti koja to prirodna dobra Zavod štiti. Vide se zaštićene vrste, upoznaje se sa izdavačkom delatnošću Zavoda i saznaje sa kojim institucijama on sarađuje. Tu su i eksponati iz naše geološko-mineraloške zbirke i arhivske fotografije. Predstavljen je audio-rad na temu komunikacije u svetu biljaka, kao i film ‚Glas prirode.‘ Najvažniji deo koncepta je upravo ‚glas prirode‘, jer je Zavod taj koji ovde prirodi daje glas i govori u njeno ime kroz zaštitu“, rekla je Jelena Kovačević.

IZLOŽBE

Izložba „Glas prirode - 75 godina rada Zavoda za zaštitu prirode Srbije“ je kroz interaktivni pristup prikazala jedinstvene predeone vrednosti, kao i  biodiverzitet i geodiverzitet prirodne baštine naše zemlje, u formi video-prezentacija povezanih sa geografskim prikazima zaštićenih područja i vrsta. Dat je pregled stručnog rada Zavoda na zaštiti i unapređenju prirodne baštine Srbije kroz terenska istraživanja, projekte zaštite prirode, stručnu saradnju, izdavačku delatnost i obrazovne programe. 
„Možda je bilo najteže povezati sve to što je naučno-stručno i postoji u vidu podataka i činjenica, a onda to spojiti u nešto što će pomoći i laicima da lakše shvate čime se to bavi Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao i zašto je važno da se svi uključimo u zaštitu, i kako svi možemo da se bavimo prirodom. Trebalo je naći način da se svako ko dođe na ovu izložbu poveže sa tim, a ne samo neko ko je stručan“, objasnila je Jovana Ilić.
Među publikacijama koje je tokom godina objavio Zavod za zaštitu prirode Srbije, ovom prilikom se našla i prva od ukupno četiri knjige koje će biti objavljene povodom 75. godišnjice postojanja ove institucije. Knjiga „Zaštićena područja Srbije“ je stručnoj i široj javnosti predstavljena 31. avgusta, ili dva dana pre završetka same izložbe, takođe u Galeriji nauke i tehnike SANU.
„To ne znači da su druga zaštićena područja Srbije manje vredna, nego je to samo bio naš izbor za obeležavanje 75 godina rada Zavoda. Ostale knjige sa temom flore, faune i geonasleđa su gotove i nalaze se u procesu štampanja“, najavila je Marina Šibalić, vd direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na otvaranju izložbe.

 

D.M.

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA