MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 112 | Dve decenije „Planete“
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 112
Planeta Br 112
Godina XX
Jul - Avgust 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

20 godina „Planete”

Upornost i radoznalost a potom sve ostalo


Od samog početka, od juna 2003. časopis “Planeta” se bavi dometima nauke i tehnoloških dostignuća, počev od nastanka civilizacije do daleko u pretpostavljenu budućnost. Tokom dve decenije rada, “Planeta” se pokazala kao odraz neumorne ljudske radoznalosti i potrebe da se nikada ne posustane na putu ka novim otkrićima i saznanjima

Tema Broja

Prijatno veče na „Kalemegdanskoj terasi“, u Beogradu. Kraj je maja. Zvanice opuštene i u dobrom raspoloženju, jednako kao i saradnici časopisa „Planeta“, gosti i prijatelji lista. Eto, prilika je da se obeleži 20 godina izlaženja lista, što bi se čak moglo smatrati za retku pojavu u ovim nesigurnim i po mnogo čemu nepredvidivim vremenima. Ali, list je list, voćka čudnovata, odoleo je svim iskušenjima od prvih brojeva do sada i postao jedna od retkih ovdašnjih oaza u kojoj se govori samo o pameti i dostignućima sveta. Druge teme, one na koje smo navikli da ih viđamo po novinama i časopisima, one imaju druge čitaoce i njih nema u sadržajima „Planete“. Jer „Planeta“ je magazin za nauku, istraživanja i otkrića, kako je navedeno u zaglavlju naslovne strane, a druge teme su za druge čitaoce.

Tema Broja

Te večeri, moglo se čuti i sledeće... Planeta Zemlja jezdi kroz svemir kružeći oko Sunca bezmalo 4,5 milijardi godina i, kako stručnjaci predviđaju, trajaće još dvaput toliko, otprilike. Ta velika planeta koju istovremeno volimo i pazimo i uništavamo i razaramo, trošeći je bez razmišljanja o tome šta će biti sutra, ta planeta verovatno ne zna za onu manju „Planetu“, list koji će trajati dok ima snage da se izdaje i dok ima ljudi koji će se zalagati da ovo nesvakidašnje lepo i sadržajno izdanje postoji. U vasioni, sred velikih kosmičkih zbivanja, eto nas sa dve planete: dugovekom planetom na kojoj živimo i malom „Planetom“ koja postoji tek dvadeset godina.

  Tema Broja


Počelo je krajem proleća 2003. godine. Već dve godine nije bilo „Galaksije“, lista koji je sa velikom zanimanjem čitan širom nestale Jugoslavije; smanjilo se tržište, ljudi su osiromašili, politika je natopila i poslednju stopu ove mukama umorene zemlje. Ko još da čita takve sadržaje? Kome je još do toga? Ali... Uvek se nađe neko ko bi da iskoči iz jednoličnosti i  otaljavanja života. Uvek neko ko prvi povuče, kome pođe za rukom da zainteresuje druge da naprave makar okvirnu atmosferu za prve odlučnije korake. Taj neko bio je Milan Knežević, nekadašnji član redakcije “Galaksije”, jedan od onih koji je, mada u to vreme tek stasao, bio među pokretačima “Galaksije”. On je smislio nastavak nestalog lista, on je okupio prve ljude za saradnike, od njega su potekla rešenja za mnoga organizaciona i prateća pitanja. U toj prvoj redakciji “Planete”, našli su se i Aleksandar Milinković, svojevremeno urednik u “Galaksiji”, i Miloslav Rajković i Aleksandar Gaon, u svojstvu saradnika. 

Tema Broja

Vrlo brzo, radu na listu priključili su se i neki nekadašnji saradnici “Galaksije”, slobodni novinari zainteresovani za teme iz nauke i tehnologije i saradnici naučnih programa elektronskih medija. Osetili su da oživljava njihovo tematsko polje i to ih je povuklo. Za svaki broj lista potrebno je mnogo raznovrsnih priloga pošto sadržaj traži svoje, isto kao i sami čitaoci koji su sa manje-više iznenađenja dočekali izlazak prvog broja “Planete”.

Tema Broja

Sve ovo pratila je i osnovna strepnja kada je reč o popunjavanju izdanja najnovijim prilozima o dometima nauke i tehnologije. Kako ih učiniti razumljivim i onima koji nemaju nikakvo naučno-tehnološko obrazovanje a jesu zainteresovani za ono šta se u listu objavljuje? Dokle se može pojednostavniti jezik a da se ništa ne ošteti u objašnjenjima? Kako doći do vesti iz oblasti interesovanja lista kojih u našoj zemlji jedva da ima? Korišćenje agencijskih materijala je skupo, i pri tome svi gledaju da mnogo ponude a da malo daju? Put je bio koliko otvoren toliko i trnovit. Ali, pošlo se i nije bilo zaustavljanja.

Tema Broja

Kada je reč o temama, uočljivo je da su čitaoce najviše zanimala kosmička istraživanja (“Galaksija” je proistekla iz ”Kosmoplova”, a “Planeta” je došla na mesto “Galaksije”) i osvajanje kosmičkih prostora. Ipak, osim ove uzbudljive tematske usmerenosti, odmah smo se proširili na domete medicine i na jedva znane oblike biološkog postojanja, na probleme i razvoj saobraćaja i načine dobijanja energije, na napredak i domete računarskih tehnologija, na večnu teme klimatskih promena, na biosferu i  arheološka nalazišta i šta nam ona otkrivaju. Nismo se se zaustavljali ni kada je reč o temama iz  paleoontologije i prilozima o drevnim naučnim dostignućima i antropologiji. Mada dosad nedovoljno, uvek smo prihvatali i teme iz društvenih nauka. I tako, ne malo-pomalo već veoma brzo i naglo, “Planeta” je postala nesvakidašnji zbornik tekstova o onome što se dešava na polju ljudskog uma i njegove večite potrebe da zna što više.

Tema Broja

Naročitu pažnju , a to nas i danas drži, posvećivali smo dometima naše nauke i naših tehnologija. Iznad svega zanimalo nas je da li se nešto od toga dešava u prostoru Srbije ili negde gde su u tom mudrom i znatiželjnom svetu nalaze naši umovi, tj. kako i gde rade, u kojim međunarodnim timovima stručnjaka i istraživača i, uopšte, gde je mesto Srbije u tom svetu. 

Tema Broja

Postojanjem dugim dve decenije, “Planeta” se potvrdila kao dugotrajuća činjenica u okviru evropskih izdanja slične tematske opredeljenosti - iako nemamo onu tržišnu moć na koju se gotovo redovno nailazi na imućnim i sređenim tržištima zapadnih zemalja. Zato se i događa da, povremeno u redakciji, sa divljenjem i zavišću prelistavamo inostrane časopise uz uvek isto pitanje: kako im to uspeva? Mada, i to nam se nejednom potvrdilo, ono što imamo je dobro utemeljena ovdašnja naučna tradicija, nadiranje mladih obrazovanih stručnjaka i naša jaka namera da se sa “Planetom” što duže traje.

Tema Broja

I sve to, sve te dve decenije, ruku pod ruku sa onima koji su nas svakog trenutka i u svemu najviše podržavali - sa “Belmedikom”!  
Mada nije uobičajeno, da li bismo moglo da se pohvalimo na dan kada se obeležavalo dve decenije od izlaska našeg prvog broja? To je već kako ko sve shvata. Ali, kakav god da je odgovor, mnogo šta čeka “Planetu” i to je osnovni razlog njenog trajanja.

Tema Broja

Tema Broja

Tema Broja

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA