MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 112
Planeta Br 112
Godina XX
Jul - Avgust 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Lečenje krvnih sudova srca bez ugradnje stranog materijala

Balon sa lekom

 

Lečenje bolesti krvnih sudova srca interventnim metodama datira iz sedamdesetih godina 20. Veka, kada je dr Andreas Gruntzig u Cirihu izveo prvu balon angioplastiku na koronarnom krvnom sudu. Od tada do danas, angioplastika je doživela veliki broj promena i metoda je značajno napredovala, donoseći kao krajni rezultat izvanredne rezultate kao što su smanjenje mortaliteta u akutnom infarktu miokarda na 3-5%, a što je ranije bilo nezamislivo.

MEDICINA

U začetku metode lečenja koronarnih krvnih sudova balon angioplastikom, glavni problem je predstavljalo stvaranje rascepa u zidu krvog suda (disekcija), kao i ponovna pojava suženja na mestu koje je tretirano balonom (restenoza) uzrokovanog elastičnim rekoilom i nekontrolisanim bujanjem tkiva krvnog suda nakon intervencije.
Problem diskecije krvnog suda je prevaziđen pojavom metalnih mrežica-stentova, koji su  pravljeni od nerđajučeg čelika i ugrađivani na mesto suženja arterije, obično nakon pripreme balon angioplastikom. Ovim je postignut značajan napredak, naročito u smislu zatvaranja rascepa krvnog suda, koje su predstavljali rizik za nastajanje akutnog zapušenja krvnog suda nakon intervencije. Problem metalnih stentova je predstavljalo ponovno stvaranje suženja unutar stenta (restenoza), kao posledice nekontrolisanog bujanja ćelija srednjeg sloja arterije nastalog zbog postojanja stranog tela u zidu krvnog suda.
Ovaj problem je rešen pojavom stentova sa lekom koji sprečava restenozu. Ova vrsta stentova je do danas prošla veliki broj transformaciju u smislu poboljšanja dizajna, vrste i količine leka koji nose, kao i načina na koji je lek pripremljen za utiskivanje u zid krvnog suda. Danas su u upotrebi stentovi sa lekom treće generacije, koji su trenutno zlatni standard za lečenje koronarne bolesti.
Sledeći korak u razvoju metode je bio koncept bioresorbabilnog stenta (skafolda), koji je trebalo da omogući savršen scenario po kojem se stent nakon nekoliko meseci resorbuje, ne ostavljajući strano telo u zidu krvnog suda. Ovo bi rešilo i problem restenoze i elastičnog rekoila. Na žalost, pokazalo se da je upotreba bioresorbabailnih stentova bila povezana sa značajno većim rizikom od tromboze krvnog suda, zbog čega su ovi stentovi povučeni iz upotrebe i vraćeni na dodatna ispitivanja.

Međutim, naučnike nije napustila ideja „ne ostavljaj nista za sobom u krvnom sudu“, te je zahvaljujući pređašnjim iskustvima sa balonima, stentovima i skafoldima, razvijen koncept balona sa lekom. Balon sa lekom predstavlja vrhunac tehnologije lečenja krvnih sudova srca. Na površini balona se nalazi lek, koji se naduvavanjem balona na mestu suženja utisne u krvi sud i ostaje tu i polako se oslobađa. Na taj način se zaustavlja proces nekontrolisanog bujanja tkiva krvnog suda i ponovne pojave stenoze. Ovim se postiže praktično isti efekat kao i ugradnjom stenta sa lekom, ali u zidu krvnog suda ne ostaje strano telo. Ono što je vrlo zanimljivo je da je, na kontrolnim snimcima krvnog suda nekoliko meseci nakon lečenja balonom sa lekom, primećen tzv. „pozitivni remodeling“ krvnog suda, odnosno uvećanje unutrašnjeg promera krvnog suda, što naravno predstavlja veliki benefit za pacijenta. Baloni sa lekom su inicijalno korišćeni za lečenje suženja nastalih unutar ranije implantiranog stenta, kao i za lečenje suženja malih krvnih sudova, gde su rezultati lečenja stentovima bili nešto lošiji. Najnovija istraživanja pokazuju da su se baloni sa lekom najnovije generacije pokazali ravnopravni stentovima i u lečenju suženja na velikim krvnim sudovima, kao i na račvama krvnih sudova, što otvara izvanredne nove mogućnosti za lečenje ove bolesti.

U sali za kateterizaciju Opšte bolnice Acibedem/Belmedic pažljivo pratimo napredak nauke i koristimo uvek najnovije i najpouzdanije materijale. Sve navedene tehnike koristimo unazad nekoliko godina, s tim što smo, zahvaljujući najnovijim istraživanjima, dobili više samopouzdanja za korišćenje balona za lekom nego ranije i češće koristimo ovu tehniku, na zadovoljstvo naših pacijenata. 

Acibadem - Belmedic

Veoma važna je i činjenica da, nakon intervencije balonom sa lekom, nije potrebna dugoročna terapija lekovima koji sprečavaju nastanak tromboze - ali i povečavaju rizik od krvarenja.
Treba napomenuti da nije moguće lečiti sve vrste suženja balonima sa lekom (kalcifikovana suženja, hronična zapušenja arterija, ako zaostane značajan rascep krvnog suda nakon pripreme krvnog suda). Za ove vrste suženja stentovi sa lekom i dalje predstavljaju prvi izbor.
Najveći benefit od  lečenja balonom sa lekom imaju bolesnici sa bolešću sitnih krvnih sudova, suženjem na mestu ranije implantiranog stenta, bolesnici koji imaju veliki rizik od krvarenja ili moraju da idu na hitnu hiruršku intervenciju druge vrste.

 

 

 


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA