MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 110 | ASTRONOMIJA - niz neočekivanih saznanja
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 110
Planeta Br 110
Godina XX
Mart - April 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHEOLOGIJA

 

O.K.

Lokalitet Kveneng, Afrika

Laser otkriva zaboravljeni grad

 


Danas u Africi živi oko sedam miliona pripadnika naroda Cvana. Obično je prva asocijacija na ovu nacionalnu zajednicu država Bocvana, u kojoj su ne samo ubedljivo najbrojniji narod nego je i  ta zemlja po njima dobila ime. Međutim, Bocvana ima relativno  malo stanovnika u odnosu na površinu koju zahvata.  

ARHEOLOGIJA

Prirodni rezervat Suikerbosrand u kome se nalazi prestonica Cvana

Najviše Cvana živi na teritoriji četiri provincije Južnoafričke Republike u kojoj je Johanezbug najveći grad, ujedno i prestonica provincije Gauteng. Nedaleko od ovog velegrada je značajan arheološki lokalitet. Na plodnom tlu prirodnog rezervata Suikerbosrand je drevna prestonica Kveneng. Po svemu sudeći, raštrkana naseobina na tom mestu počela je da se formira u 15. veku. Posle dva stoleća, prerasla je u organizovanu gradsku celinu.
Činjenica da se ostaci nekadašnjeg grada nalaze u prirodi otežala je pristup arheolozima. Pošto je nalazište prekriveno brojnim biljkama, fotografije iz vazduha i satelitski snimci nisu dali dovoljno precizan ishod. Na licu mesta vide se samo delovi zidina, nisko žbunje i isušena trava. To je pokrenulo južnoafričke arehologe da primene lidar metod, tj. da koriste instrument koji emituje laserske zrake na objekte, odnosno površinu i određuje vreme povratka svetla u prijemnik. Ti laseri su u stanju da registruju i tlo i sve ono što ga okružuje. Sa lidarom je načinjena mapa grada.
Najstariji kvartovi uočeni su na obodu kompleksa dok  je najzastupljeniji način gradnje vidljiv kod građevinskih ostataka iz 18. i 19. stoleća. Utvrđeno je postojanje tri ograđene celine, od kojih je ona na zapadu bila najveća dok su druge dve ishod širenja urbane naseobine.  
Procene o broju stanovnika variraju. U oko 900 domaćinstava živelo je najverovatnije oko pet hiljada ljudi, iako se smatra da je, na svom vrhuncu, Kveneng mogao imati i do deset hiljada stanovnika. Najviše žitelja u gradu bilo je pre nego što će biti napušten, oko 1820. godine.

ARHEOLOGIJA

Mesto na kome je bio drevni grad

To je bilo važno trgovačko središte koji je se bavilo izvozom na udaljena područja afričkog kontinenta. Nađene su i ruševine velike pijace. Otkrivena je i neka vrsta trga na kojem se okupljao narod. Kveneng je imao vladare budući da je bio organizovan kao grad-država. Oni su vodili ratove i određivali trgovinske i druge odnose sa okolinom. Postojalo je više nivoa vlasti.
Stočarstvo je malo vrlo značajnu ulogu u životu stanovništva. O tome svedoče otkriće dva velika ograđena objekta za čuvanje stoke i kameni prolazi za životinje.

ARHEOLOGIJA

Položaj unutar Južne Afrike

Kveneng je predstavljao deo mreže većih naselja koja su formirali Cvane. Do propasti grada, početkom 19. stoleća je verovatno je došlo naglo. Ovaj zaključak se nameće na osnovu vrednih predmeta koji su otkriveni u spaljenim kućama, što ukazuje da je stanovništvo bilo prinuđeno da beži. Najverovatniji uzrok su građanski ratovi do kojih je došlo u vreme kada je Kveneng napušten. Sve se to zbivalo u vreme trgovine robovima, dolaska belih naseljenika i širenja države naroda Zulu.
Ukupna površina grada bila je oko 20 km2. Većina građevina je bila od kamena, od domaćinstava do zidina i tornjeva  koji su štitili Kveneng. Krovovi su bili od drveta ili slame. Interesovanje za ovaj bitan arheološki lokalitet  javilo se relativno kasno pošto je dugo bio prekriven bujnom vegetacijom.

 

 

O.K. 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA