MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 108 | EVOLUCIJA, drvo sa mnogo grana
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 108
Planeta Br 108
Godina XIX
Novembar - Decembar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

NEUROLOGIJA

Očni test kao skrining za autizam

 

Prema studiji sprovedenoj na Vašingtonskom državnom univerzitetu, merenje načina na koji se zenice očiju menjaju u odgovoru na svetlost - poznato kao refleks zenice na svetlost - potencijalno bi moglo da se koristi za skrining autizma kod male dece. Pva autorka ove studije objavljene u žurnalu “Neurološke nauke”, dr Džordžina Linč ovim se nadovezala na raniji rad u cilju kontinuiranog razvoja prenosive tehnologije koja bi mogla da obezbedi brz i lak način za skrining na autizam, poremećaj koji utiče na komunikaciju i društvenu interakciju. Takav alat bi zdravstvenim radnicima omogućio da ranije otkriju ovaj poremećaj, kad je veća verovatnoća da se deci pomogne na efikasan način. Ukoliko se logopedski interveniše već u dobi od 18 do 24 meseca, to ima dugoročan uticaj. Intervencija tokom tog kritičnog prozora može da napravi razliku, da dete usvoji verbalni govor umesto da ostane neverbalno.
Studija je testirala 36 dece uzrasta od 6 do 17 godina, kojima je ranije dijagnostikovan autizam, zajedno sa kontrolnom grupom od 24 dece u normalnom razvoju. Reflekse njihovih zenica na svetlost testirali su obučeni klinički lekari, koristeći ručni monokularni pupilometar, koji meri jedno po jedno oko. Analizirajući rezultate, istraživači su otkrili da deca sa autizmom pokazuju značajne razlike u vremenu potrebnom da se njihove zenice suze, kao odgovor na svetlost. Njihovim zenicama je takođe trebalo više vremena da se vrate u prvobitnu veličinu, nakon što je svetlost uklonjena.

VESTI IZ MEDICINE

Uz podršku fondacije Washington Research Foundation, dr Linč sad radi na proširenju testiranja na grupu od 300 ili više dece uzrasta od dve do četiri godine, na većem broju lokacija. Podaci iz te studije biće korišćeni za proveru ranijih nalaza, i biće integrisani u krajnji uređaj za skrining, kako bi pružili referentnu vrednost koju pružaoci usluga mogu da koriste kako bi doneli odluku da li da dete upućuju na procenu ili ne.
Ideja da bi refleks zenice na svetlost mogao da bude potencijalni biomarker za skrining autizma rezultat je njenih kliničkih zapažanja, kao i ranijih istraživanja koja su otkrila abnormalnost u refleksu zenice na svetlost kod dece sa autizmom. U studiji, dr Linč navodi da je kao kliničar primetila da su kod dece sa autizmom zenice veoma proširene čak i u prisustvu jakog svetla, i objašnjava da je taj sistem moduliran u mozgu, pomoću kranijalnih nerava ukorenjenih u moždanom stablu, pri čemu susedni kranijalni nervi utiču na sposobnost govora i upotrebe jezika. Refleks zenice na svetlost testira integritet tog sistema, te je dr Linč odlučila da pokuša da iskoristi tu vrlo jednostavnu i neinvazivnu meru da utvrdi da li postoje razlike između normalnog razvoja i autizma.
Dr Linč radi na poboljšanju skrininga autizma motivisana ličnim iskustvom sa roditeljima koji se u SAD bore sa glomaznim procesom postavljanja formalne dijagnoze za svoje dete. Mnoga deca dobijaju pogrešnu dijagnozu, ili ostaju bez dijagnoze, zbog subjektivne prirode dijagnostičkog procesa. Posedovanje brze, objektivne metode skrininga moglo bi da pomogne u poboljšanju tačnosti i brzine kojom se autizam dijagnostikuje.

 

 

 

 


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 110
Planeta Br 110
Godina XX
Mart - April 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA