MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 108 | EVOLUCIJA, drvo sa mnogo grana
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 108
Planeta Br 108
Godina XIX
Novembar - Decembar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VELIKI UMOVI

 

V.B.

JOHANES GUTENBERG, PTOLOMEJ i ĐORDANO BRUNO

 


JOHANES GUTENBERG

Štampana reč, najzad

Nemac Johanes Gutenberg, graver, zlatar i pronalazač iz 15.veka, izumeo je  štamparsku mašinu sa pokretnim slovima i označio preokret u istoriji civilizacije: za samo nekoliko narednih decenija, knjige štampane mnogo brže,  jeftinije i u velikom broju, preplavile su celu Evropu. Štampana reč dospela je do velikog broja ljudi i omogućila njihovu direktnu vezu sa tekstom, ukinuvši neophodnost da im značenja prenosi neko drugi.
U Gutenbergove pronalaske ubrajaju se i sledeći: ručna sprava za livenje slova, posebna vrsta štamparskog mastila, drvena presa kojom se moglo štampati na obe strane hartije ili pergamenta. Njegova zasluga je i uvođenje štamparskog preloma. 

VELIKI UMOVI


Gutenberg je u Majncu, nakon više godina isprobavanja nove tehnike rada, 1452. otvorio svoju radionicu odakle je nakon četiri godine izašlo remek-delo: Biblija na latinskom, na oko 1280 strana (150 primeraka na papiru, 35 na pergamentu). Do danas je „preživelo“ četrdesetak primeraka pomenute knjige. Među najznačajnijim delima štampanim u Gutenbergovoj radionici je "Opomena hrišćanskom svetu protiv Turaka" (popularno nazvana "Turski kalendar"), objavljena 1454, samo godinu dana nakon osmanskog zauzimanja Carigrada.   
Johanes Genflajš cuar Laden cum Gutenberg (puno ime), rođen je oko 1400. godine u Majncu, gde je i umro 1468. Pouzdanih podataka o njegovom životu je malo, čak ne postoji ni jedna njegova autentična slika. Spisi navode da je vodio poreklo iz ugledne porodice i da je poslednje tri godine života proveo na kneževskom dvoru u Majncu, uz rentu koju je primao kao pripadnik dvorske svite.
U njegovom rodnom gradu nalazi se Gutenbergov muzej, posvećen istoriji štamparstva, i Univerzitet koji nosi ime slavnog štampara. 

Po njemu je nazvan i Projekat Gutenberg, pokrenut 1971. godine, zahvaljujući kojem bi sve knjige u javnom vlasništvu, prebačene u elektronski oblik, putem interneta postale dostupne najširoj javnosti.

 

V.B.

PTOLOMEJ

Zemlja - centar svemira

VELIKI UMOVI

Klaudije Ptolemej iz Aleksandrije živeo u prvoj polovini II veka n.e. Bio je helenski  astronom, matematičar i geograf. Sakupio je celokupno dotadašnje astronomsko znanje i objavio ga u svom kapitalnom delu “Veliki zbornik astronomije”. Njegovu knjigu o astronomiji, pod nazivom  „Veliko delo”, preveli su Arapi u srednjem veku sa nazivom „Veliki spis”, a zatim promenili u „Almagest”, što znači „Najveći” . Taj Ptolomejev rad smatran je za najveće delo ljudskog uma.

U “Zborniku”, Ptolomej je prihvatio geocentrični sistem pa je govorio je da su zvezde zakačene za nebesku sferu, da se Zemlja nalazi u njenom centru, a da Sunce i planete (tzv. lutalice)  kruže oko Zemlje. Polazeći od činjenice da je Zemlja globus, Ptolomej je smatrao da je Zemlja nepokretni centar svemira, oko koga se okreću Sunce, Mesec i zvezde po zasebnim putanjama. No, bez obzira na takve zablude, Ptolomej je prvi naučnik, koji je pokušao da svetu pruži naučno utemeljenu celovitu teoriju sveta. Neravnomerno kretanje planeta po nebeskom svodu objasnio je kretanjem po epiciklima (epicikl je kružnica po kojoj se kreće planeta, a centar kružnice se kreće oko Zemlje). Geocentrični sistem će biti odbačen u 16. i 17. veku u korist heliocentričnog sistema nakon Kopernikovih, Keplerovih i Galilejevih otkrića.

U delu „Geografski putopis” Ptolomej je razvio metode određivanja geografske dužine i širine tako što je izračunao položaj svih njemu poznatih mesta i gradova. Iako Ptolomejevi proračuni nisu bili tačni, jer tada nije bilo savršenih sprava za određivanje dužine i širine, njegov napor značio je dalji napredak u toj oblasti. U pomenutom delu nalaze se mnogi podaci, koji dopunuju dotadašnja znanja o geografiji i etnologiji.

A. P.

VELIKI UMOVI

ĐORDANO BRUNO

Zemlje nije središte

Iako je Đordano Bruno (1548-1600.) bio član dominikanskog monaškog reda, zbog svojih kasnijih skeptičnih stavova prema katoličkoj doktrini, morao je 1577. da napusti Italiju. Posle boravka u Ženevi i Parizu, živeo je u Engleskoj, gde je napisao neke od svojih najznačajnijih radova. Govorio je i pisao u duhu radikalnog pogleda na religiju, o beskonačnosti kosmosa, kretanju Zemlje oko Sunca i kopernikanskom sistemu. U Veneciji su ga 1592. uhapsili inkvizitori. Spaljen je na lomači posle dugotrajnog suđenja i odbijanja da se odrekne svojih stavova. Detalji koji se tiču suđenja su uništeni.

Veruje se da je upravo zbog ovog događaja, Galileo Galilej odabrao da odustane od svojih uverenja, kada se 1633. i sam našao u situaciji da bude optužen za jeres i podršku heliocentričnom sistemu

D. M.

 

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 110
Planeta Br 110
Godina XX
Mart - April 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA