MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 108 | EVOLUCIJA, drvo sa mnogo grana
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 108
Planeta Br 108
Godina XIX
Novembar - Decembar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ŽIVOTNA OKOLINA

 

Ekotoksikologija

Mikroplastika u ljudskoj krvi

Mikroplastiku čine mali fragmenti plastike, koji imaju dužinu manju od 5 mm. Ona može poticati od bilo kog tipa plastike, a u životnoj sredini se najčešće nalaze: polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poliamid (PA, npr. najlon), poliester (PES) i akril (AC). Sve ove vrste mikroplastike nastaju od veće plastike, poput plastičnih flaša, kesa ili cevčica za piće, koje se nakon upotrebe nakupljaju u životnoj sredini i vremenom razgrađuju do sve sitnijih delova. Daljim usitnjavanjem se stvara mikroplastika, koja se vremenom taloži u prirodi, najčešće u vodi i zemlji.

ŽIVOTNA OKOLINA

Mikroplastika se stvara i u svakodnevnom životu, usled čestog korišćenja plastičnih produkata, poput kesa, folija za hranu, plastičnih flaša ili plastičnog pribora. Pokazano je da do njenog nastanka dolazi i prilikom otvaranja plastičnih ambalaža. Prilikom kidanja, sečenja i cepanja plastične ambalaže, dolazi do stvaranja 0,46-250 mikroplastike po cm. Ova količina zavisi od samog sastava plastike i njenih karakteristika poput gustine ili čvrstine. Deo te mikroplastike može završiti u vodi ili hrani koju direktno koristimo, a na taj način može dospeti i u sam krvotok.
Iako se dugo pretpostavljalo da je ovako nešto veoma moguće, ipak, dosadašnjim metodama, mikroplastika nije mogla biti izmerena u ljudskoj krvi i samim tim to nije moglo biti dokazano. Međutim, istraživački tim ekotoksikologa sa Vrije Univerziteta u Amsterdamu, je prvi koji je to dokazao. Naime, oni su razvili jednu metodu pomoć u koje su po prvi put mogli da tačno izmere koncentracije mikroplastike u ljudskoj krvi. Kao što su i sumnjali, plastika sa kojom se srećemo najčešće bila je prisutna i u ljudskom krvotoku. Tim je testirao 22 osobe na 5 najčešće korišćenih tipova plastike u svakodnevnom životu i otkrio da čak 17 uzoraka sadrži male količine mikroplastike, što je 77% ispitivanih uzoraka. Najčešći tip detektovane plastike je bio PET, od koga su sačinjene uglavnom plastične flaše, kese i ambalaže raznih namirnica iz marketa. Količina plastike koja je pronađena je vrlo mala i odgovara jednoj kašičici plastike na 1000 litara krvi, ali je dovoljna da izazove veliku zabrinutost zbog mogućeg štetnog uticaja na zdravlje. Krv povezuje sve delove tela pa se samim tim mikroplastika može naći u bilo kom organu našeg tela.

ŽIVOTNA OKOLINA

Jedno od ograničenja ovog rada jeste veoma mali uzorak; odnosno, u istraživanju su učestvovala samo 22 ispitanika i nema informacija o tome koliku su izloženost plastici ovi ispitanici imali u svom životu. Takođe, u radu nije utvrđena veličina pronađene mikroplastike niti broj ovih čestica, što bi bilo veoma važno istražiti u budućnosti. Međutim, i samo otkriće da je mikroplastika prisutna u krvotoku je dovoljno da se shvati važnost i urgentnost ovakvih ispitivanja, kojih mora biti više u budućnosti. Ova studija doprinosi dokazima da mikroplastika ne prožima samo životnu sredinu već prožima i naša tela, a dugoročne posledice toga još uvek nisu poznate medicini.

ŽIVOTNA OKOLINA

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA