MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 107 | PIRAMIDE - TAJNE I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar - Oktobar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Oliver Klajn

Piramide - tajne i otkrića / Građevine u jugoistočnoj Aziji

Velelepne tvorevine minulih careva

 

U provinciji Šensi, u severnoj Kini, na prostoru od desetak kvadratnih kilometara nalazi se četrdesetka piramidalnih objekata, a na širem području oko prestonog grada provincije Šensi, Siana taj broj je još veći. Sian je jedna od četiri drevne prestonice Kine a slavan je i po veličanstvenoj vojsci od terakote koja je u tom kraju otkrivena pre pola veka. Ukupno, ima stotinak piramidalnih humki, uglavnom u ravnici Ćin Čuan.

Tema broja

Maoling piramidalni mauzolej

Dugo se pričalo o Velikoj beloj  piramidi u Kini. U tim pričama se preterivalo kada je reč o njenim dimenzijama i neverovatnom izgledu. Čak se išlo dotle da se tvrdilo da sve ostale piramide na svetu nisu ni bleda kopija te piramide. Uprkos preuveličavanjima i ulepšavanjima, ova legenda nije bez osnove... Tokom Drugog svetskog rata, američki vojni pilot Džejms Gausman, dok je leteo nad  Indijom i Kinom, primetio je teškoće u radu motora. To ga je primoralo da se spusti na manju visinu i, u jednoj kineskoj dolini, ugledao piramidu svetle bele boje. Na vrhu je bilo nešto poput dragulja. Sam pilot je izneo pretpostavku da je reč o kristalu.
Verodostojniji iskaz o velikoj beloj piramidi potiče od Morisa Šiana, čelnika jedne američke avio-kompanije. Intervju sa njim objavljen je 1947. godine u „Njujork Tajmsu“. Tom prilikom on je istakao da, u poređenju sa ovom piramidom, one u Egiptu deluju sićušno. Prema Šianu, visina piramide je oko 300 m a širina preko 450 m! Kada je reč o lokaciji, ovaj očevidac je naveo da se piramida nalazi u teško pristupačnoj dolini u podnožju Ćinlingških planina koja su prirodna granicu između južnog i severnog dela Kine. Od slavnog grada Siana udaljena je nekih 60 km.

Tema broja

Spomenik ispred piramide Maoling

Nije piramida već mauzolej

U neposrednoj blizini je jedna manja piramida a dalje se pruža niz manjih piramidalnih grobnih humki. Međutim Moris Šian nije pomenuo da je piramida bele boje niti da je deo na vrhu kao dragulju. Prva fotografija piramide objavljena je dva dana nakon što je štampan razgovor sa Šianom. Ta fotografija postala je predmet spora među naučnicima, istraživačima i arheolozima. Ono što se uočava na fotografiji ne poklapa se sa iskazom Morisa Šijana! Piramida na slici prikazana je u ravnici i na otvorenom, a ne na kraju doline kako je rečeno u intervjuu. Oblik građevine je takođe drugačiji.  

Ono što su pokazali satelitski snimci takođe nije odgovaralo onome što je izneto u navedenom intervjuu. A danas je jasno da je objekat koji je dugo zbunjivao ljude u Evropi i Americi i za koji su vezivane razne priče - zapravo  mauzolej Maoling, grobnica cara Vua, sedmog po redu a ujedno i najznačajnijeg vladara iz dinastije Han. Kineski carevi imali su više imena a ime ovog vladara po rođenju bilo je Liu Če. Vladao je od 141. do 87. godine pne. Bio je veliki osvajač koji je uveo principe konfučijanizma u rad državnih institucija.
Izgradnja njegovog piramidalnog mauzoleja trajala je čak 53  godine. Započeta je kada je car Vu bio mladić, a okončana godinu dana nakon što je umro. Grobnica je bila prepuna dragocenih predmeta. Neki od njih danas mogu se videti u
obližnjem muzeju.
Takođe, pokazalo se da su Šianove tvrdje o dimenzijama ovog objekta preuveličane. Objekat je visok samo 46 m, a dimenzije su mu 222 sa 217 m. Mauzolej Maoling izrađen je od gusto zbijene zemlje.

Tema broja

Spomenik ispred piramide Maoling

Veštačke reke od žive

Najveća piramida je mauzolej na planini Li. Izgrađena je u čast cara ujedinitelja Ćin Šin Huanga, po rođenju nazvanog Jing Ženg. On je bio veliki graditelj - izgradio je jedan od najvažnijih delova Kineskog zida. Ujedinjenim carstvom vladao je od 221. do 210. godine pne. Sa radovima oko njegovog mauzoleja započelo se kada je imao 13 godina.
Moćni vladar sahranjen je sa modelima palata i paviljona, a napravljene su i veštačke reke od žive. Trebalo je da predstavljaju kineske reke i more. Inače, sam car je preminuo od žive jer mu je prepisan lek koji je sadržavao ovaj hemijski element.
Plafon piramide je bio ukrašen draguljima a naslikani su Sunce, Mesec i zvezde. Svi radnici i zanatlije koji su učestvovali u stvaranju ove svečane grobnice su ubijeni da ne bi otkrili njene tajne jer je grobnica bila minijaturna umetnička predstava  kineskog carstva sa basnoslovno vrednim blagom. Do danas  nije iskopano ono što se u njoj nalazi, samo je mali deo iznet na površinu.
Mauzolej Ćin Šin Huanga je nekada bio visok 76 m ali ga je zub vremena sveo na svega 46 m. Od severa ka jugu  piramide ima 518 m a od istoka ka zapadu 487. Odlikuje ga  blagi nagib koji se ne može sagledati u  potpunosti usled gustog drveća koje ga pokriva. Sa  grobnicom su povezane tri jame koje su se nalazile oko 1,5 km istočno od nje  i u kojima je nađena vojska od terakote.

Piramida od kamenja

Unutrašnja Mongolija je region sa velikom kineskom etničkom većinom ali je, formalno, mongolska autonomna oblast. Tu se nalazi piramida na tri nivoa, stara pet  milenijuma. Iz daljine deluje kao brdo trapezoidnog oblika. Nastala u okrugu Aohan, udaljena  je nešto više od 0,5 km od grada Siđiazi. Visoka je oko 30 m a osnova je 15 m široka.
Piramida je preostala iz Hongšanske kulture koja je cvetala na prostoru severoistočne Kine tokom skoro dve hiljade godina. Na vrhu objekta je pronađeno sedam grobova i oltar. Na svetlo dana izašlo je i dosta grnčarije sa raznim drevnim astrološkim znacima ispisanim po predmetima. Ovi znaci podsećaju na zvezde. U piramidi su nađeni i flauta od kostiju i statue  drevne boginje.
U Đianu, u provinciji Đilin, nalazi se stepenasta piramida tek nešto viša od 12 m, a dužina i širina iznose po 31,5 m. U  tom gradu je bila jedna od  prestonica drevne korejske države Kogurjo. Danas je ovo mesto rekom Jalu odvojeno od Severne Koreje. Jugozapadano od stepenaste piramide je utvrđenje Gugnae, tada zvano Đian. Najverovatnije je da je  kompleks izgrađen u vreme države Kogurjo.
Nije sasvim sigruno čija je  grobnica ova piramida. Njen naziv je Zankunčong, što na korejskom znači: grobnica vojskovođe. Pretpostavlja se da je posvećena korejskom vladaru Kvangaetu velikom, čija se vladavina odvijala krajem 4. i početkom 5. veka. Piramida se sastoji od preko hiljadu krupnih kamenova.

Tema broja

Mauzolej iz vremena vladavine dinastije Zapadna Sia

Tema broja

Grobnica vojskovođe u Đianu

Lice čoveka a telo ptice

Narod Hui, u Kini, je muslimanske veroipovesti i ima svoj autonomni region na severu zemlje, nazvan Ningksia. U ovom regionu su Helanske planine. U  njihovom podnožju je devet carskih mauzoleja i 250 grobova funkcionera i vladarskih rođaka. Udaljeni su oko 35  km od Jinčuana, prestonice Ningksije.
Zapadna Sia dinastija bila je na tronu skoro dva veka, od 1038. do 1227. godine, kada su poklekli pred Džingis-kanom. Njihovo carstvo prostiralo se na području današnje severozapadne Kine. Ova država je u osnovi bila tangutska (Tanguti su narod koji je stigao u severozapadnu Kinu pre 10. veka). Grobnice se prostiru na području od oko 50 km2. Arheološka iskopavanja se vrše na oko dva hektara. Zasad je u potpunosti iskopan i arheološki obrađen mauzolej broj 3, koji pripada Jingzongu, prvom caru zapadne Sia dinastije. Napravljen je prema principima budističke arhitekture. Predstavlja  spoj tradicionalne kineske gradnje grobnih objekata i verske arhitekture. Unutra su pronađeni delovi kamenih skulptura. Jedna od statua ima lice čoveka a telo ptice pa se smatra za arheološki predmet od izuzetne važnosti. Stručnjaci ovaj niz spomenika zovu „istočne piramide“.

Tema broja

Piramidalne grobnice zapadana Sia dinastije

Na jugoistoku Južne Koreje, na obali Japanskog mora, je grad Gjeongdžu. Tu se nalazi grobnica nebeskog konja, odnosno Čeonmačonga, na korejskom. Jedno od tri drevne korejske kraljevine se zvalo Sila. Nepoznati vladar ove
države koja je prestala da postoji u 10. veku sahranjen je na tom mestu. Po svemu sudeći, grobnica potiče iz 5. ili 6. veka. Visoka je 13 ma dok je obim 157 m. Predstavlja humku od zemlje i kamena. Drvena prostorija je prekrivena velikim kamenjem i zemljom. Na tom mestu, otkriveno je gotovo dvanest hiljada predmeta, među njima i zlatna kruna države Sila.                                                                           

Tema broja

Grobnica nebeskog konja odnosno Čeonmačong

 

Oliver Klajn

  

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA