MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 107 | PIRAMIDE - TAJNE I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar - Oktobar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

D.M.

Piramide - tajne i otkrića

Svedočanstva o božanskoj vlasti


Stari Egipat je bio najistaknutija civilizacija u oblasti Sredozemlja skoro trideset vekova, počev od ujedinjenja Donjeg i Gornjeg Egipta pod Menesom (oko 3100. pne), pa do osvajanja Aleksandra Velikog (332. godine pne). 

Tema Broja

Sahara

U ranodinastičkom periodu (3100-2686. pne) postavljeni su temelji egipatskog društva, što se odnosilo i na sveopštu ideologiju kraljevstva. Za drevne Egipćane je kralj bio božansko biće u bliskoj vezi sa svemoćnim bogom Horusom, sinom Izide i Ozirisa. Iz ovog perioda potiče i najraniji poznati hijeroglifski zapis. Veruje se da je prvi vladar prve dinastije, bio Menes Menes (poznat i kao Menes, Min ili Meni), osvajač Donjeg Egipta. On je južno od delte Nila (20 km južno od Gize, na širem području današnjeg Kaira), osnovao grad čije je egipatsko ime Ineb Hedž („Bele zidine“). Naziv Memfis (Menefer) je nastao od grčkog naziva za piramidu Man-nefer, koju je sagradio faraon Pepi Prvi, iz Šeste dinastije.

Tema Broja

Stepenasta piramida

Sve dok je Memfis bio glavni grad Starog Egipta (do približno 1300. godine pne), ulogu njegovog nekropolisa („grada mrtvih“), imala je Sakara. Iako je bila u senci kraljevskih grobnica u Gizi, a kasnije i Doline kraljeva u Tebi, Sakara je ostala važan kompleks za manje sahrane i ceremonije različitih kultova duže od tri hiljade godina (sve do Ptolomeja i rimskog doba). Zbog toga su u Sakari otkrivene na stotine grobnica drevnih zvaničnika, počev od Prve dinastije (292-277. pne), pa sve do koptskog perioda (395-642. nove ere). Na platou Sakara se nalazi Stepenasta piramida, koja je deo kraljevskog pogrebnog kompleksa faraona Zosera (Džosera), kao i još 16 piramida različitog stepena očuvanosti.

Tema Broja

Grobnica u Sahari

Iako najstariji grobovi plemića u Sakari potiču iz Prve dinastije, prvi faraoni su tamo sahranjivani tek tokom Druge dinastije. Za to su se koristile mastabe, što je arapska reč za klupu (grobnica iz daljine izgleda kao klupa od cigala). Mastaba je predstavljala standardni tip grobnice u ranom Egiptu (predinastičkom i ranodinastičkom). Bile su to pravougaone zgrade od nepečenih cigala sa ravnim krovom i kosim zidovima. Kada je kraljevski arhitekta Imhotep, oko 2700. godine pne, gradio najstariju poznatu piramidu u Egiptu za Zosera, poslužio se kvadratom kao osnovnim oblikom, a kamenom kao građevinskim materijalom. Na njemu je podigao narednu mastabu, pa je potom dodao treću, četvrtu i petu.
Tako je nastala Stepenasta piramida, koja je 1979. zajedno sa Memfisom, piramidama u Gizi i nekropolama Abusir (severno od Sakare) i Dašur (južno od Sakare), upisana na UNESKO-vu listu svetske kulturne baštine u Africi. Stepenasta piramida, koja je bila visoka oko 62 m, predstavljala je najvišu zgradu svog vremena. Bila je okružena kompleksom dvorišta, hramova i svetilišta u kojima je Zoser mogao da uživa u zagrobnom životu. Posle Zosera je stepenasta piramida postala norma za kraljevske sahrane, iako nije završena nijedna od onih koje su planirali njegovi dinastički naslednici (verovatno zbog njihove relativno kratke vladavine).

Tema Broja

Statue faraona Memnona

Piramide su bile deo grupe zgrada koje su sadržale hramove, kapele, druge grobnice i velike zidove. Otkopani su i ostaci pogrebnih čamaca, a onaj koji je najbolje očuvan je pronađen u Gizi. Na zidovima piramida Pete i Šeste dinastije se nalaze napisi poznati kao „Tekstovi piramida“, koji su važan izvor informacija o egipatskoj religiji. Ipak, nedostatak drevnih zapisa otežava da se pouzdano utvrde način upotrebe svih zgrada u kompleksu piramida i tačne procedure sahranjivanja. Smatra se da su faraonovo telo dovozili čamcem uz Nil do piramide, pa su ga verovatno mumificirali u Hramu u dolini i onda sahranjivali.

Tema Broja

Memfis, ostaci drevnog grada

Egipat je u doba Treće i Četvrte dinastije uživao u zlatnom vremenu mira i napretka. Faraoni su imali apsolutnu moć i stabilnu centralnu vlast. Kraljevstvo nije moralo da se suočava sa ozbiljnim pretnjama spolja, a uspešni vojni pohodi po stranim zemljama doprinele su velikom ekonomskom uzdizanju. Izgradnja piramida bila je na vrhuncu od Četvrte do Šeste dinastije. Pretpostavlja se da ostaci drugih piramida i dalje leže pod peskom širom Sahare.
Najstarija grobnica koja je sagrađena kao „prava“ (sa ravnim stranicama), bila je „crvena piramida iz Dašura“, poznata i kao „Snefru sija na severu.“ Bila je to jedna od tri pogrebne građevine za Sorisa (Snofru, Snefru ili Sneferu), prvog kralja Četvrte dinastije (2613-2589. pne). Tehnika izgradnje piramida je usavršena pod njegovim naslednicima Keopsom (Kufu), Kefrenom (Kafra) i Mikerinom (Menkaur). Vrhunac u izgradnji egipatskih piramida je bila Velika piramida u Gizi, koja je podignuta za Keopsa (2589. do 2566. pne). Keopsovu piramidu su klasični istoričari nazvali jednim od sedam svetskih čuda Starog veka.

Tema Broja

Ostaci drevnog egipatskog zidnog slikasrtva

Tokom Pete i Šeste dinastije bogatstvo egipatskih faraona stalno se iscrpljivalo, delimično i zbog ogromnih troškova izgradnje piramida, koje su postale upadljive mete za pljačkaše. Kasniji kraljevi su sahranjivani u skrivenim grobnicama usečenim u stene. Iako veličanstvene piramide nisu zaštitile tela faraona koji su ih sagradili, omogućile su da se imena i dela ovih drevnih egipatskih božanskih vladara, i danas pominju sa poštovanjem.

Mesto gde počiva faraonova duša

Posle restauracije koja je trajala 15 godina, prošlog septembra je otvorena za javnost južna grobnica - deo kompleksa kraljevskog groblja faraona Zosera, najpoznatijeg faraona Treće dinastije. Grobnica je sagrađena između 2667. i 2648. pne. Uglavnom se nalazi pod zemljom i sastoji se od lavirinta hodnika koji su ukrašeni pločicama i hijeroglifskim rezbarijama. Iako se sarkofag obložen granitom nalazi u središnjoj pogrebnoj odaji, faraon je sahranjen u obližnjoj Stepenastoj piramidi. Dve građevine su deo šireg kompleksa Sakara, drevnog groblja u blizini Kaira.
Egiptolozi i dalje raspravljaju o svrsi južne grobnice. Jedni misle da je izgrađena za faraonovu suprugu, a drugi da je tu trebalo da budu smešteni Zoserovi mumificirani unutrašnji organi. Ipak, većina stručnjaka smatra da je južna grobnica bila mesto simboličnog sahranjivanja faraonove duše.

 

 

D.M.

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA