MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 102 | ATLANTIDA, potopljena ili izmišljena?
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 102
Planeta Br 102
Godina XVIII
Oktobar-Novembar-Decembar 2021.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

Isparavanja na Jupiterovom satelitu Ganimedu

Vodenom parom do života

 


Po prvi put, astronomi su otkrili dokaz o postojanju vodene pare u atmosferi Jupiterovog satelita Ganimeda. Ta vodena para se formira od sublimovanog leda s površine satelita, odnosno onda kada se led pretvara iz čvrstog stanja u gasovito. Naučnici su došli do ovog otkrića pomoću kombinacije novih i arhivskih setova podataka sa NASA-inog svemirskog teleskopa “Habl”, što je objavljeno u žurnalu „Astronomija prirode“ (Nature Astronomy).

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Jedno ranije obavljeno istraživanje ponudilo je detaljne i posredne dokaze da Ganimed, najveći satelit u solarnom sistemu, sadrži više vode od svih okeana na našoj planeti zajedno. Međutim, tamošnje temperature su toliko niske da je voda na površini duboko zaleđena. Ganimedov okean se nalazi otprilike 160 km ispod kore; stoga, vodena para ne bi trebalo da je isparenje okeana.
Astronomi su ponovo ispitali podatke dobijene od “Habla” u poslednje dve decenije da bi pronašli dokaz o isparavanju vode. Spektrograf teleskopa (STIS) je 1998. zabeležio prve ultraljubičaste slike Ganimeda, koje su u dva navrata obelodanile raznobojne vrpce naelektrisanog gasa po nazivu auroralne trake. Time su obezbeđeni dalji dokazi da Ganimed ima slabo magnetno polje.

Upoređivanje podataka sa teleskopa i iz arhiva

Sličnosti kod ovih UV opservacija objašnjavaju se prisustvom molekularnog kiseonika (O2). Ali, određena obeležja nisu se poklopila sa očekivanim emisijama iz čiste O2 atmosfere. U isto vreme, naučnici su zaključili da je ovo neslaganje najverovatnije povezano s visokim koncentracijama atomskog kiseonika (O).
Kao deo velikog posmatračkog programa za podršku NASA-inoj misiji “Junona”,  iz 2018, Lorenc Rot, saKraljevskog tehnološkog instituta u Stokholmu, Švedska, predvodio je ekipu koja je radila na merenju količine atomskog kisonika sa “Hablom”. Analiza tima naučnika sastojala se od kombinacije podataka od dva instrumenta: “Hablovovog” spektrografa kosmičkog porekla (COS) 2018. i arhivskih slika sa spektrografa teleskopa “Habl” (STIS) od 1998. do 2010. Na iznenađenje stručnjaka, a suprotno prvobitnim interpretacijama podataka iz 1998, otkrili su da skoro da uopšte nije bilo atomskog kiseonika u atmosferi Ganimeda. To znači da mora da postoji drugo objašnjenje za očigledne razlike u ovim UV aurora snimcima.
Rot je potom sa svojim istraživačkim timom pažljivije pogledao relativnu distribuciju aurore na UV slikama. Temperatura na površini Ganimeda veoma varira tokom dana, a oko podneva, pored ekvatora, može postati dovoljno toplo da ledena površina oslobađa (ili sublimiše) izvesnu manju količinu vodenih molekula. U stvari, opažene razlike u UV slikama su u direktnoj korelaciji sa mestom gde bi se mogla očekivati voda u atmosferi satelita. Rot je objasnio da je do sada uočen samo molekularni kiseonik. On nastaje kada naelektrisane čestice erodiraju ledenu površinu. Vodena para koja je izmerena sada potiče od sublimacije leda prouzrokovane termalnim isparenjem vodene pare iz toplih ledenih regiona.

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Mesto nastanjivanja?

Ovo otkriće je preludijum za sledeću misiju Evropske svemirske agencije (ESA), “JUICE”, što znači: Istraživač Jupiterovih ledenih satelita ( JUpiter ICy moons Explorer). “JUICE” je prva misija većih razmera u programu “ESA - Kosmička vizija 2015-2025”. Svemirska sonda “JUICE” trebalo bi da bude lansirana 2022. i da stigne na Jupiter 2029. Planirano je da najmanje tri godine detaljno posmatra Jupiter i njegova tri najveća satelita, s naročitim pažnjom prema Ganimedu, kao planetarnom telu i mogućem mestu nastanjivanja.
Ganimed je identifikovan za detaljno istraživanje jer je prirodna laboratorija za analizu prirode, evolucije i potencijalne nastanjivosti ledenih planeta uopšte, uloge koju igra u sistemu Galilejevih satelita, i svoje jedinstvene magnetne plazma i interakcije s Jupiterom i njegovom okolinom. Očekivani rezultati mogu da obezbede timovima koji prate “JUICE” dragocene podatke koji se mogu koristiti za razmatranje planova za dalju optimizaciju upotrebe svemirskih letelica, dodao je Rot.
Trenutno, NASA-ina misija “Junona” podrobno ispituje Ganimed a nedavno su objavljene nove slike ledenog satelita. “Junona” proučava Jupiter i njegovu okolinu, takođe poznatu kao Jovijski sistem, od 2016. Razumevanje Jovijskog sistema i rasvetljavanje njegove istorije, od porekla pa do moguće pojave naseljive životne sredine, može da omogući bolji uvid u način na koji se formiraju i evoluiraju planete gasoviti džinovi i njihovi sateliti. Pritom, novi uvid može rasvetliti mogućnost života na egzoplanetarnim sistemima poput Jupitera.
Svemirski teleskop “Habl” je projekat internacionalne saradnje između NASA i ESA. NASA-sin Centar kosmičkih letova “Godard”, u Merilendu, upravlja teleskopom. Naučni institut za svemirske teleskope (STScI) u Baltimoru, Merilend, vodi naučne operacije za Habl.

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

 

 


 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA