MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 74
Planeta Br 74
Godina XIII
Jul. 2016 - Avgust. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MATEMATIKA

 

Maj, mesec matematiKe

M3 2016

Umni prvoorganizam

Centar za promociju nauke je ovogodišnji M3 posvetio nastavnicima matematike. Sam naziv “Lica matematike” govori o potrebi da se dobra praksa nastave matematike predstavi široj javnosti u cilju njenog popularisanja. Nastavnici koji na neformalan način, posebnim metodama, obogaćuju nastavu konkurisali su za “Lica matematike”. Deset odabranih iz cele Srbije imali su priliku da prikažu zanimljive matematičke ideje deci i studentima, svojim kolegama i posetiocima.
To su: Slavica Beronja iz Krajšnika, Jelena Kenić iz Čačka, Mirjana Kokerić iz Smedereva, Natalija Budinski iz Ruskog Krstura, Mirjana Jovanović iz Novog Sada, Biljana Novković iz Čačka, Dragan Golubović iz Leskovca,J asna Marković iz Lazarevca, Anđelka Simić sa Uba i dr Milan Živanović iz Kruševca.

M3 2016 Preko skajpa do saznanja Živanović više od deset godina radi kao autor i realizator programa za stručno usavršavanje nastavnika, u organizaciji Društva matematičara Srbije. Za vizualizaciju nastave koristi programski paket “GeoGebra”, tj. kreiranje matematičko-didaktičkih igara za predškolce. Na ovogodišnjoj manifestaciji prikazane su razne mogućnosti ovog paketa: računanje, tangram, sudoku i sl. prilagođene uzrastu 5-7 godina. Zadaci sa računskim operacijama su prikazani prilagođenim slikama.
Svaki korak je pohvaljen sa “bravo”, što je na mališane uticalo vrlo motivaciono. Pokazalo se to u njihovoj pažnji do kraja radionice. U radionici pod nazivom “Op-art slagalica”, Anđelka Simić je na originalan i atraktivan način pokazala koliko su geometrija i njene mogućnosti povezane sa umetnošću. Deca su dobila foliju na kojoj je bila nacrtana mreža kocke. Svaka strana je bila iscrtana punim crno-belim linijama. Primenom antisimetrije, osvetljena kocka se na tabli “prikazivala” kao divni ornamenti.

“Kakve veze ima rok koncert ili sportski turnir s matematikom” je naziv projekta Jasne Marković čiji je cilj da na što konkretniji način pokaže primenu matematike u svakodnevnom životu. Učenici su želeli da zidove svoje škole oslikaju kako bi unapredili boravak i atmosferu u njoj. U cilju pribavljanja potrebnih novčanih sredstava, organizovali su sportski turnir. Projekat organizacije zahtevao je pisanje biznis plana i finansijsku konstrukciju. Tokom trajanja radionice pokazan je ceo postupak, a prisutni učenici su imali prilike da prezentuju svoje ideje i načine realizacije. Jasna Marković je objasnila i kako je, pomoću “Edmodo” programa, sprovela više istraživanja u kojima su učenici njene škole, preko skajpa, mogli da razmenjuju rezultate i iskustva istih istraživanja sa svojim vršnjacima iz Amerike.
Na sličan način, koristeći portal “Etwinning”, gimnazijalce je povezala sa vršnjacima iz Evrope na projektima: “Uticaj društvenih mreža na život” i “Poređenje školskog života u različitim državama”. U cilju popularizacije, matematika je i ove godine, širom Srbije izašla iz škola na izložbe, u radionice i naučne klubove a preko grafita sa licima poznatih matematičara i na ulicu. Lica matematike su postala svima pristupačnija , pa je i onim najplašljivijima umanjen strah od ove lepe i važne nauke.


 

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 74
Planeta Br 74
Godina XIII
Jul. 2016 - Avgust. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA