MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 69
Planeta Br 69
Godina XII
Jul - Avgust. 2015.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - Ljudi pod vodom

 

Pripremio: M. Rajković


Podvodna a rheologija

Pionirski zaroni Gordane Karović

Gordanin Aqua et archaeologia team je istraživanja započeo u godini kada se navršavalo tačno 19 vekova od početka gradnje mosta kojim je rimski imperator Trajan prešao sa legijama na drugu obalu i pokorio

„Podvodna baština predstavlja najugroženiji segment kulturne baštine naše zemlje“, napisala je pre pet godina u jednom predlogu kako da se ona zaštiti Gordana Karović, prvi naš podvodni arheolog, danas kustos Zbirke rečnog brodarstva u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Dok u Hravtskoj podvodna arheologija u poslednjoj deceniji beleži vidan napredaka a Zadar je postao i Uneskov regionalni centar za podvodnu arheologiju, u Srbiji se istraživanjem, zaštitom i predstavljanjem podvodne kulturne baštine ne bavi nijedna državna institucija. Ona nije ni prepoznata kao kulturno dobro koje treba zaštiti.

Gordana Karović je podvodnu arheologiju, tačnije konzervaciju podvodnog arheološkog materijala specijalizirala u Finskoj. Dobila je podršku za svoj projekat podvodnih istraživanja ostataka Trajanovog mosta, kod Kostola na Dunavu, istočno od Kladova. Ta istraživanja su obavljena od 2003. do 2005. godine na lokaciji mosta kako bi se , kako je pisala , “ dobili kona č ni odgovori na mnoga pitanja i nepoznanice koje postoje u vezi sa na č inom gradnje stubova u koritu reke , njihovim oblikom i ta č nim dimenzijama , visinom mosta , ali i kako bi se izradila kompletna tehni č ka dokumentacija , a na osnovu nje i ta č na 3 D rekonstrukcija ovog izuzetnog gra đ evinskog i arhitektonskog ostvarenja ”.

Gordanin Aqua et archaeologia team je istra ž ivanja zapo č eo u godini kada se navr š avalo ta č no 19 vekova od po č etka gradnje mosta kojim je rimski imperator Trajan pre š ao sa legijama na drugu obalu i pokorio Dakiju . “Započela su hidrografskim merenjima rečnog dna u zoni mosta korišćenjem multibeam sonara. Smimljena je zona približno 100 m uzvodno i 100 m nizvodno od same ose mosta, a na osnovu dobijenih podataka izrađen je trodimenzioni model rečnog dna, odnosno dobijena batimetrijska karta rečnog dna na kompletnoj trasi mosta”, objašnjava Gordana Karović.

Za dokumentovanje sadašnjeg stanja ostataka stubova u koritu reke izabrana je fotogrametrijska metoda snimanja koja omogućava brzo i tačno određivanje geometrije podvodnih objekata. Ova tehnika, koliko je G. Karović bilo poznato, nije primenjivana ni na jednom rečnom arheološkom nalazištu u svetu. Rad na ostacima Trajanovog mosta bio je zamišljen kao eksperiment koji će omogućiti razvoj tehnologije podvodne digitalne fotogrametrije u rečnim uslovima smanjene vidljivosti i bržeg protoka vode. Istraživački radovi su bili nastavljeni primenom različitih metoda geofizičkih ispitivanja, čiji su rezultati ukazali “na kritičnu degradiranost pojedinih stubova u koritu reke, ali i na pozicije stubova na kojima se može očekivati dobijanje najkvalitetnijih rezultata tokom eventualnih budućih podvodnih arheoloških istraživanja”.

Primena različitih istraživačkih i dokumentacionih tehnika u okviru izvedenih podvodnih arheoloških radova na ovom lokalitetu imala je za cilj da, prema rečima G. Karović, pored dobijanja podataka za izradu kompletne tehničke dokumentacije Trajanovog mosta, definiše najbolju metodologiju rada u uslovima koji vladaju u rekama srpskog Podunavlja.

Poslednje reči pionir naše podvodne arheologije napisala je s dubokim uverenjem u budućnost ove grane arheologije u Srbiji. Ta budućnost je, zasad, kao sunce u naslovu poznatog Ćosićevog romana, veoma daleko. Njen predlog da se osnuje Dunavski centar za podvodnu arheologiju i istoriju plovidbe, koji bi se bavio istraživanjem, naučnim vrednovanjem i zaštitom podvodne kulturne baštine, ako nije bačen, čami u nečijoj fioci. Podvodna arheološka istraživanja Trajanovog mosta bila su jedina koja je država dosad finansirala.

 

Graditeljsko čudo Apolodora iz Damaska

Ukupna dužina Trajanovog mosta, najdužeg antičkog mosta na svetu, od kapije do kapije, je 1.158 m, a osovinsko rastojanje između svakog od 20 stubova u koritu reke iznosi 54 m. Rastojanja između ovih stubova bila su premošćena drvenom konstrukcijom, a to je zahvat za koji i današnji vrhunski inženjeri mostogradnje tvrde da bi predstavljao izuzetno veliki izazov, kaže Karović. Most je projektovao arhitekt Apolodor iz Damaska.

Danas se potopljeni ostaci rečnih stubova mosta nalaze u akumulacionom jezeru formiranom između brana Đerdap I i Đerdap II, i naziru se ostaci svega 10 stubova u visini od najviše 0,80 m iznad samog dna. Očuvanih 10 stubova se nalazi na južnoj strani mosta, sa srpske strane, dok se na rumunskoj polovini i danas na osi mosta sa dna reke bagerom vade šljunak i pesak.

15
Svečano otvaranje mosta ( detalj sa Trajanovog stuba, kopija u muzeju u Kladovu )

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 69 naslovna
Planeta Br 69
Godina XII
Jul - Avgust. 2015.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA