MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 69
Planeta Br 69
Godina XII
Jul - Avgust. 2015.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

SKUPOVI

 

Pripremio: Miomir Tom


Nikola Tesla

Njegova budućnost

U Beogradu je od 24. do 26. aprila održan međunarodni kongres po nazivom „Nikola Tesla - istorija budućnosti“. Okupilo se oko četrdesetak učesnika iz naše zemlje i inostranstva. Bio je to ishod dvogodišnje rada na ostvarenju skupa na kojem je govoreno o Teslinom razvoju modernog, industrijskog i tehnološkog društva, ali i o Teslinim jedinstvenim idejama kakve su, napr. one o bežičnom prenosu energije, korišćenju slobodne energije iz prirodnog okruženja, o nehercijanskim talasima, upotrebi visokofrekventih struja u medicinske svrhe...

Skup je osim naučnog imao i obrazovni karakter tako da su, pored stručnjaka, mogli da ga prate učenici i studenti i svi drugi zainteresovani, mahom poklonici Tesline zaostavštine.

Ovaj kongres se od drugih skupova i ciklusa predavanja o Tesli razlikovao pre svega po tome što je bio posvećen budućnosti modernih tehnologija, digitalnom i virtuelnom svetu. Predavanja su obuhvatila oblasti koje su bile predmet Teslinih interesovanja i njegovog neposrednog učešća u njima: elektrotehniku, telekomunikacije, obnovljivu energiju, medicinu, auto-industriju, savremenu nauku, tehnološku viziju sveta, duhovnost...

Kongres je organizovala kompanija „Niki“ iz Beograda u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom , Fizičkim fakultetom, Visokom školom elektrotehnike i računarstva strukovnih studija i Elektrotehničkom školom „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Osim iz naše zemlje, predavači su došli i iz SAD, Nemačke, Australije, Norveške i Francuske.

Teme su bile brojne. Možda bi se moglo reći da su najveće zanimanje privukle sledeće oblasti: Teslin holistički pristup istraživanju u nauci i medicini, Nikola Tesla i prva hidroelektrana u Srbiji, Tesla i energetika: Vizija energetske održivosti nekad i sad, Tesla - pronalazač, preduzetnik i umetnik, Teslin doprinos modernoj fizici, Život, dela i doktrina Nikole Tesle, Nikola Tesla i Hjugo Gernsbek, Obrazovni programi o Nikoli Tesli, Teslina istraživanja u medicini, Nehercijanski talasi Nikole Tesle, Tesla i priroda kreativnosti, Patenti Nikole Tesle, Tesla - kvantno-informaciona besmrtnost...

Održana je 45 predavanja kojima je prisustvovalo oko hiljadu stručnjaka. Drugog dana održana je radionica koja je uživo prenošena putem interneta (live streaming).

Zanimanje

Kada je Google, 10. jula 2009, povodom 153 godine od rođenja Nikole Tesle (10. jula 1856) svoj logo dizajnirao po ugledu na Teslin transformator, za manje od 24 sata otvoreno je 51.700 novih internet stranica o Tesli. Danas takvih stranica ima preko 21,5 miliona!

Uzor prvom reketu

Na početku rada kongresa, među onim koji su pozdravili ovo okupljanje našao se se i Novak Đoković, koji je uputio pismo (objavljuje se deo).

„Žao mi je što su zasluge i priznanja tokom njegovog života bile manje nego što je zaslužio. Voleo je ceo svet i želeo da ljudi imaju pristupa njegovim otkrićima.

Kada su ga pitali: da li je ljut na ljude što su ukrali neke njegove ideje, Tesla je rekao da nije već da mu je žao što ti ljudi nisu imali svoje ideje.

Teslina poruka je da su tri stvari bitne: pitanje hrane i kojom energijom nahraniti gladne, kako uništiti energiju zla i patnje u kojima prolazi čovekov život i pitanje suštine svetlosti u kosmosu. Sve što je čino bilo je traganje za njima.“

Hidroelektrana na Đetinji

Pod starim gradom u Užicu, podignuta je 12. avgusta 1900. prva hidroelektrana u našoj zemlji koja radi po Teslinom višefaznom sistemu naizmenične struje. Počela je sa radom devet godina posle puštanja u rad prvog objekta te vrste u svetu, Amisove hidroelektrane u Koloradu male snage, i samo pet godina posle hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima velike snage.

Hidrocentrala ima tri objekta: branu raspona 32 m, u osnovi zalučenu, dovodni kanal dužine 800 m i zgradu centrale. U zgradi su postavljene dve Frensisove turbine od po 50 KS sa horizontalnom osovinom i ugrađenim regulatorom za dotok vode u turbine i dve čelične cevi za navođenje vode iz kanala u turbine, dva generatora za proizvodnju trofazne struje snage po 32,8 KW, 50 herca i 2000 volti. Sve se stiče u razvodnoj tabli sa instrumentima za kontrolisanje i regulisanje napona.

(Na osnovu predavanja dr Vladimira Ajdačića)

  Teslina doktrina

„Mi se kovitlamo kroz beskrajni svemir neverovatnom brzinom, sve oko nas se vrti, sve se kreće, svuda je energija. Mora postojati neki način da pristupimo ovoj energiji direktinije. Tada, sa svetlošću koju ćemo dobiti iz okolne sredine, sa energijom koju ćemo iz nje izvući, sa svakim oblikom energije koji ćemo dobiti bez napora iz neiscrpnih izvora, čovečanstvo će napredovati džinovskim koracima. Sama pomisao na ove veličanstvene mogućnosti uznosi naš um, jaća naše nade i ispunjava naša srca vrhunskim zadovoljstvom.“ (Nikola Tesla, predavanje na koledžu Kolumbija, 1891)

Tesla je rano sagledao dalekosežne posledice svojih pronalazaka, i još početkom 20. veka ramišljao o globalnim problemima čovečanstva. Posle otkrića rezonantnih frekvencija planete Zemlje 1899. na kojem je temeljio svoj projekat svetskog bežičnog prenosa električne energije, sagledao je revoluciju u svim sferama ljudskog života koju će doneti njegovi pronalasci i oni koji će uslediti. Godine 1900. objavio je studiju „Problem povećanja ljudske energije“, u kojoj je izložio neke od problema sa kojima će se čovečanstvo sresti u skorijoj budućnosti svoga razvoja i predložio određena rešenja.

Posle odbijanja finansijera da dalje ulažu u njegov projekat bežičnog prenosa energije koji im se činio neostvarivim, Tesla je počeo da kritičnije razmišlja o trendovima razvoja sveta i izneo niz predviđanja o posledicama koje će on doneti. To je vreme dvadesetih i tridesetih godina 20. veka, kada on govori o potrebi da se čuvaju energetske zalihe čovečanstva, da se traže novi obnovljivi izvori energije, da se ide na umereniji razvoj i manju potrošnju, da se teži kulturi orijentisanoj ka univerzalnim ljudskim vrednostima...

(Na osnovu izlaganja dr Brane Jovanovića)

Nehercijanski talasi

Malo je onih koji veruju u stvarno postojanje nehercijanskih talasa Nikole Tesle. Njihova korelativnost ili bilo kakva veza sa strukturom genetskog koda zvučala bi, najblaže rečeno, nemoguće! Ipak, današnja saznanja vezana za analizu aritmetike unutar genetskog koda ukazuju na sasvim suprotnu činjenicu: svi brojevi koji karakterišu Tesline talase su dekadni multipli broja 37! Broja koji ima značenje „srce mudrosti“.

Prema izjavama samog Tesle, on je pre više od jednog stoleća eksperimentima otkrio i koristio jednu novu vrstu elektromagnetnih talasa koje je nazvao nehercijanskim. To je učinio da bi naglasio njihovu različitost od klasičnijh, tzv. hercijanskih elektromagnetnih talasa. Problem je što nauka ne priznaje nijednu drugu vrstu elektromagnetnih talasa osim onih čije je postojanje 1888. dokazao H.R. Herc a koje je svojim jednačinama opisao Dž.K. Maksvel.

Možemo li sumnjati u izjave Nikole Tesle? Njegovo znanje i iskustvo u oblasti kojom se bavio bili su u svemu izuzetni tako da je neverovatno da bi on mogao da učini takvu grešku - da suprotno klasičnim naučnim saznanjima svoja istraživanja objašnjava jednom novom i bitno različitom formom elektromagnetskih vibracija. I još da ih nazove drugim imenom...

(Na osnovu predavanja dr Gorana Marjanovića)

Kvantna medicina

Nikola Tesla je uveo pojam nehercijanskih talasa za koje se danas zna da su dimenzionalno i strukturno drugačiji; pored frekvence, dužine i učestalosti, čime su određeni hercijanski talasi, ovi talasi, nazvani Teslini, imaju i osobine koje još ne mogu da se izmere jer su van domašaja merenog i opažajućeg.

Početkom 20. veka potvrđeno je i postojanje mikro-talasa u čoveku koji prenose kosmičku šifru postojanja kao oblik kodiranih informacija. Nikola Tesla je, na osnovu saznanja o energetskim svojstvima svega što postoji, prvi primenio talase visoke frekvence za poboljšanje zdravlja.

Ponet Teslinim izumima dr Rojal Rajf otkrio je da ćelije koje su izložene nekom obliku energije odgovarajuće frekvence, kroz rezonantne elemente svoje strukture, apsorbuju tu energiju. Ukoliko apsorbovana energija pređe određenu granicu, ćelija biva razorena. Ovo je bio motiv za konstrukciju i primenu generatora frekvencija koji je ubrzo postao veoma popularan.

(Na osnovu kazivanja dr Slavice Aranđelović)

Uticaj izuma

Tesla je vršio demonstracije rada elektromotora pred „Vestinghauzovim“ inženjerima, i to tako ubedljivo da su oni ubedili Džordža Vestinghauza da licencira te patente. Tesla možda i nije razradio sve detalje pomenutog motora ali ga je objasnio tako da su inženjeri počeli sami da predočavaju mogućnosti primene njegovog motora u fabrikama i saobraćaju.

Uopšte uzev, Tesla je, dok je u mislima razrađivao zamisli o nekom pronalasku, tragao za idealnim oblikom tog izuma. Kada bi dostigao taj ideal, Tesla je težio da ga ostvari u fizičkom obliku. Za razliku od njega, drugi izumitelji su kreirali radeći na licu mesta.

(Na osnovu kazivanja Bernarda Karlsona, pisca knjige o Tesli)

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 69 naslovna
Planeta Br 69
Godina XII
Jul - Avgust. 2015.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA