MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 62
Planeta Br 60
Godina XI
Mart - April 2014.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - JOSIF PANČIĆ

 

Pripremio: Vesna Bosanac

Primenjena nauka

Bilje u službi zdravlja

Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić“ jedina je institucija u Srbiji koja se bavi proučavanjem, proizvodnjom, preradom i prometom lekovitog bilja i biljnih preparata. Počelo je da radi pre 66 godina sa desetak zaposlenih, a sada tu radi 150 ljudi različitih profila.

dr Dragan Radovanović - direktor instituta

U brojnim civilizacijama oduvek prisutno lekovito bilje i danas prekriva veo tajnovitosti, čak i mistike, mahom zbog neznanja ili legendi koje mu pridaju magično lekovite ili negativne moći. Ima li ono zaista takva svojstva?

U Institutu za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić“ ističu da su svi njihovi stručnjaci na strani racionalne upotrebe lekovitog bilja i preparata na bazi bilja. Pored izlaganja rezultata istraživanja stručnoj javnosti, putem medija, kad god se pruži prilika, prenose znanja o mogućnostima i ograničenjima savremene fitoterapije, bez mistifikacije. Stručnjaci Instituta u biljnim apotekama imaju i edukativnu i savetodavnu ulogu: informišu i savetuju pacijente o upotrebi lekovitog bilja i podstiču ih na usvajanje zdravog načina života. To je bio povod za razgovor sa direktorom Instituta, prof. Dragojem Radanovićem, doktorom poljoprivredin nauka...

Da li je Institut i dalje jedinstvena institucija na ovim prostorima kao što je bio u vreme osnivanja 1948. godine?

- Na Balkanu je naš Institut jedinstven po sveobuhvatnom radu, naročito po uspešnom spoju nauke i proizvodnje u oblasti lekovitog bilja, oblasti koja se i ovde i u svetu intenzivno razvija poslednje dve-tri decenije i privlači sve veću pažnju. Na Farmaceutskom i na nekim smerovima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, lekovito bilje se izučava u okviru obaveznog predmeta. Osim toga, u okviru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Vojvodini postoji Odeljenje za alternativne kulture, gde se jedan deo istraživača bavi lekovitim biljem. Studenti se danas sve više zanimaju za lekovito bilje, pored ostalog zato što rad u toj oblasti vide kao profitabilan, i sada i u budućnosti.

Ima li Srbija uslove za gajenje lekovitog bilja?

U apoteku po savet

Suštinski je važno upoznati pacijente sa stvarnim mogućnostima delovanja čajeva i biljnih preparata i ograničenjima koja u tome postoje. Oni koji svoje medicinske nalaze donesu u Biljnu apoteku Instituta mogu da dobiju stručni savet da li neki čaj, čajna mešavina ili biljni preparat mogu da im pomognu ili ne i zbog čega je tako, da li postoje kontraindikacije, da li je možda potrebno zatražiti pomoć lekara.

- Nastojimo da veći deo sirovina dobavimo iz planinskih predela gde kao samonikle rastu brojne vrste lekovitog bilja. Kada je reč o njegovom gajenju, Institut kooperantima obezbeđuje sadni materijal i stručni nadzor, počev od izbora zemljišne parcele, poštovanja određenih procedura gajenja, branja i transporta do skladišta. Provera zdravstvene ispravnosti biljaka tokom procesa prerade u Institutu vrši se na više kontrolnih tačaka. Kontinuirani kvalitet obezbeđuje stroga primena međunarodnih standarda ISO 9001: 2008 i HACCP.

Da li Institut izvozi svoje proizvode?

- Približno 20% celokupne proizvodnje se izvozi, mahom u nekadašnje jugoslovenske republike, zatim u SAD i Australiju. Ohrabruje to što potražnja raste i smatramo je dodatnim podsticajem za rad. Trenutno raspolažemo sa više od 200 različitih proizvoda.

Kako je organizovan rad Instituta?

- Prvih godina Institut se bavio isključivo naučno-istraživačkom delatnošću. Sedamdesetih godina prošlog veka počela je da se razvija proizvodna delatnost kao odgovor na potrebu da se naučna saznanja primene u praksi. Proizvodi su u početku bili jednostavnije prirode - pretežno čajevi, a kasnije, kako se Institut razvijao i tržište počelo da prihvata proizvode, počela je proizvodnja složenijih preparata. Uporedo se razvijao i drugi sektor koji obuhvata proizvodnju, marketing i prodaju biljnih preparata, gde je sada angažovano više od stotinu zaposlenih.

Kakva je saradnja sa sličnim ustanovama u regionu i u svetu?

Proizvodi Instituta

Magistar farmacije Violeta Popov, stručni saradnik za marketing i registraciju, navela je još neke podatke o proizvodima Instituta...

Paleta proizvoda obuhvata jednokomponentne čajeve (nadzemni deo biljke - herba, list, cvet, plod, koren, kora i drugo), čajeve u filter kesicama, više od 40 čajnih mešavina, oko 20 biljnih kapi (tinktura i uljanih ekstrakata), preparate na bazi pčelinjih proizvoda, dijetetske proizvode - dodatke ishrani, kozmetičke proizvode i biljne ekstrakte i tinkture. Svi ovi proizvodi sadrže isključivo biljne sirovine poznatog porekla, a njihova proizvodnja se odvija pod nadzorom stručnjaka. Zahvaljujući tome imaju standardni sastav, kvalitet i čistoću.

U Institutu se prate sva nova saznanja iz sveta o lekovitim biljkama. Jedan od primera za to, kaže Popov, je koren gaveza , koji se koristi za spoljašnju upotrebu ali se od njega, u narodnoj medicini, pravio i čaj. Poslednjih 20-25 godina došlo se do podataka o hemijskom sastavu gaveza, pa je zaključeno - zbog mogućnosti nepovoljnog uticaja na jetru - da čaj ne treba piti. Slično je sa listom uve, sastojkom uvinog čaja. On se više ne daje trudnicama i maloj deci: u slučaju bakterijske urinarne infekcije, njima se spravlja mešavina bez uvinog lista. Sve u svemu, poslednje tri decenje donele su brojna dragocena saznanja o hemijskom sastavu i delovanju lekovitih biljaka.

- Imamo veoma dobru saradnju, naročito preko naučno-istraživačkih projekata koji zahtevaju multidisciplinarni rad. Uz to, Institut je bio inicijator i organizator Prve međunarodne konferencije o lekovitom bilju zemalja jugoistočne Evrope (CMAPSEEC), održane 2000. godine u Aranđelovcu. Skup je postao tradicionalan i održava se svake druge godine u drugoj zemlji. Albanija će ove godine biti domaćin osme konferencije. Broj zemalja učesnica je, od 15 na prvoj konferenciji, sada premašio 50. Dugu tradiciju ima i nacionalni naučno-stručni skup „Dani lekovitog bilja“, koji takođe organizuje Institut.

Koji su glavni problemi sa kojima se Institut suočava?

- Sada radimo na tri lokacije u Beogradu i dve u Pančevu. Za unapređenje rada bilo bi suštinski važno da svi budemo pod istim krovom, a to bi trebalo da pomogne država. Mi jesmo državana institucija, ali se malim delom oslanjamo na budžet a mnogo većim na tržište. Međutim, postojeća zakonska regulative često nas koči i predstavlja prepreku brzom reagovanju na tržišna kretanja, novu proizvodnju ili izlazak na nova tržišta. U održavanje i unapređenje rada ulažemo sami; poslednjih desetak godina uložili smo mnogo sopstvenih sredstava zarađenih na tržištu, ali to nije dovoljno, pogotovo neće biti u budućem periodu.

Vesna Bosanac

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 62 naslovna
Planeta Br 60
Godina XI
Mart - April 2014.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA