MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 62
Planeta Br 60
Godina XI
Mart - April 2014.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHITEKTURA

 

Pripremila: Dr arh. Mirjana Lukić


Ploveća ostrva

Terra, Viva i Vista na reci Han

Južnokorejska prestonica Seul jedan je od najgušće naseljenih gradova sveta. Nedostatak prostora gradska vlada je rešila oživljavajući površinu reke Han, koja preseca i deli grad na dva dela. Tako su formirana tri ploveća ostrva na ovoj reci kako bi obezbedila prostor za odmor, rekreaciju i kulturne manifestacije

Dva velika arhitektonska biroa - „H“ biro iz Njujorka i „Haehan“ biro iz Seula - dobili su konkurs i izgradili kulturni centar koji je postao ikona Seula. Građenje je trajalo od 2009. do 2011. godine. Programski, ova ostva imaju kulturnu, vaspitnu i rekreativnu funkciju. Ona doprinose brojnim događajima u gradu. Svako od ostrva simbolično predstavlja jedan stadijum cvetanja od zrna, do pupoljka i rascvetalog cveta. Svako od ostrva ima taj oblik konstruisan od stakla, drveta i čelika.

Najmanje ostrvo „zrno“ nazvano je Terra (Zemlja). Namenjeno je vodenim sportovima, tu se nalazi terasa na krovu, klub za okupljanje i slapovi koji odatle padaju u reku. U ovo ostrvo uklopljen je i sistem za prečišćavanje vode, kako bi reka ostala čista.

Ostrvo „pupoljak“ je nazvano ostrvo Viva, na kome se nalaze prostori za izložbe i zabavne događaje. Tu je i velika dansing terasa na otvorenom, gradski zabavni centar. Ovo ostrvo karakteriše veliki aluminijumski panel koji obavija prostor i zatim se delikatno nadovezuje na metalne latice koje su postavljene dijagonalno. Na taj način dobija se dinamičan utisak rascvetavanja.

Konačni oblik ostrva je „rascvetali cvet“ koji je nazvan Vista i koji je najveći od svih ostrva. Sastoji se od slojeva staklenih latica. Ovo ostrvo ima dovoljno mesta za 700 posetilaca u holu za pozorišne komade, koncerte, festivale i druge kulturne predstave. Na ostrvu Vista nalazi se takođe i restoran, bašta i vidikovac, kao i osmatračnica.

Fasade plovećih ostrva izražavaju tip cveta koje pretstavljaju. Ostrvo Vista predstavlja staklenu fasadu sa talasastom paletom led svetiljki. Ostrvo Viva se sastoji od zakrivljenih aluminijumskih panela sa transparentnim i trakama koje propuštaju svetlost. Sva tri ostrva su obasjana led svetlošću i projekcijama, koja daju dinamičnu sliku u zavisnosti od događaja.

Ovde je važna tehnologija sidrenja koja održava ostrva u istoj poziciji u odnosu na kretanje reke. Sa jedne strane, tu je konstrukcija koja učvršćuje bočne i gravitacione sile i položaj ostrva. To je sistem pontona, sličan poletnim pistama za avione, koje se drže ze rečno dno automatskim sistemom sidra kako bi učvrstili poziciju ostrva u odnosu na promenu visine vodostaja reke Han u monsunskom periodu. Ovi sistemi uzimaju u obzir i faktore vetra, talasa, plime, dubine vode i nivo vode. Dodatno, ugao i oblik lanaca kojim su vezana su kontrolisana tehnologijom pokretnog pozicioniranja koja obezbeđuju stabilnost ostrva.

Pošto ostrva lebde na vodi, građenje je zahtevalo proces prefabrikovanja i prenošenje elemenata preko obaloutvrde, koristeći polja valjkova kao kad se čamac gura u vodu. Proces guranja ostrva u reku za najmanje ostrvo trajalo je samo 5 sati.

Snabdevanje električnom energijom ovih ostrva dobija se preko solarnih panela koje napajaju sve potrebe za osvetljenjem ovih ostrva, led svetiljkama.

 

Dr arh. Mirjana Lukić

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 62 naslovna
Planeta Br 60
Godina XI
Mart - April 2014.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA