MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 58
Planeta Br 58
Godina X
Juli - Avgust 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - DECENIJA „PLANETE“

 

 

Akademik Miodrag Čolić, brigadni general, imunobiolog, VMA

Otkriće dendritskih ćelija

Akademik Miodrag ČolićU poslednjih desetak godina, istraživanja širom sveta su omogućila bolje razumevanje imunobioloških procesa u organizmu koji su bitni za kontrolu nastanka i razvoja raka. Paralelno, napredak u saznanjima iz molekularne genetike pomogao je da se bolje razumeju mehanizmi nastanka i funkcionisanja tumorskih ćelija. Ova otkrića na polju imunologije i onkologije podstakla su razvoj novih metoda u lečenju raka. Jedna od njih je i korišćenje imunskih snaga organizma da vlastitim odbrambenim kapacitetima uništava ćelije raka na sličan način kao što eliminiše patogene bakterije i viruse.

Najbolji zaštitni efekat protiv patogenih mikroorganizama se postiže primenom specifičnih vakcina koje su u prošlosti omogućile da se mnoge teške zarazne bolesti u potpunosti iskorene. Na osnovu analogije sa infekcijama, pre dvadesetak godina započet je veliki program razvoja tumorskih vakcina. Iako su prvi rezultati bili razočaravajući zbog toga što se tumorska ćelija u organizmu ne ponaša kao bakterija ili virus, poslednjih godina na ovom polju je napravljen veliki iskorak, zahvaljujući posebnim postupcima pripreme tzv. ćelijskih vakcina. Radi se o tumorskim vakcinama u kojima se koriste ćelije od ključnog značaja za započinjanje i kontrolu reakcije organizma na infektivne mikroorganizme ali i na tumorske ćelije. Ove ćelije se nazivaju dendritske ćelije jer po svojoj građi podsećaju na nervne ćelije ili razgranato drvo. Njihov broj u tkivima je vrlo mali i nedovoljan da bi se iskoristile za terapijsku primenu u obliku vakcine. Ali otkriće da se iz leukocita krvi ili ćelija kostne srži može u inkubatorima u laboratorijskim uslovima obrazovati veliki broj dendritiskih ćelija napravio je revoluciju u novom pristupu lečenja malignih bolesti.

Označaju ovih otkrića govori i Nobelova nagrada za medicinu 2011. godine koja dodeljena trojici naučnika: Luksemburžaninu Žilu Hofmanu (Jules Hoffmann), Amerikancu Brusu Bojtleru (Brus Beutler) i Ralfu Stajnmanu (Ralph Steinman) iz Kanade. Oni su zaslužni za otkriće ovih ćelija, razumevanje kako one funkcionišu i šta im je neophodno da pokrenu odgovor organizma prema stranim agensima

Iako su uslovi za bavljanje naukom u našoj sredini skromni i teško mogu da se mere sa onim u svetskim istraživačkim institucijama, naše kreativne ideje uvek nailaze na veliko interesovanje naučne javnosti. Konkretno, zajedno sa saradnicima već više od petnaest godina bavim se unapređenjem protokola za dobijanje dendritskih ćelija koje su otporne na negativne uticaje tumorske sredine. Rezultati naših istraživanja su objavljeni u najuglednijim međunarodnim časopisima, a inovacije se odnose na korišćenje kombinacije produkata mikroorganizama za stimulaciju dendritiskih ćelija uključujući i nanočestice kao nosače biomolekula.

Nadam se da će se, paralelno sa uspostavljanjem laboratorija i centara u kojima se na savremen način, poluautomatizovano i u potpuno sterilnim uslovima uzgajaju humane ćelije, omogućiti da se i u našoj zemlji primenjuje strategija tzv. imunoterapije tumora korišćenjem dendritskih ćelija obolelog kao autovakcine. Vakcinacija dendritiskim ćelijama je neškodljiva za pacijenta, ali je kao i svaka biološka terapija koja se prilagođava individualno svakom pacijentu skupa.

Ovom strateškom istraživačkom pravcu treba dodati i naša istraživanja na polju matičnih ćelija koja su okosnica novog pristupa u terapiji u oblasti regenerativne medicine.

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48


» BROJ 58 naslovna
BROJ 58 naslovna
Godina X
Jun - Juli 2013.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA