MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 51
Godina IX
Maj - Jun 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHITEKTURA

 


Pripremio: Dipl. arh. Mirjana Lukić

Jajolike zgrade

Sajber arhitektura - nova forma svetlosti

U pogledu energetske efikasnosti, odnosno prijema i očuvanja energije, najpogodniji oblik građevine je jajasti. Da li se time prekida dominacija građevina u obliku prizme?

Projekat zgrade Singapur

London prednjači po jajolikim građevinama, a čak dve je projektovao arhitekta Lord Norman Foster; Gradsku kuću i objekat „Swiss Re“, izgrađen 2000. godine, čiji je glavni naručilac bila švajca rs ka osiguravajuća kuća „Swiss Re“ . Taj objekat se nalazi u srcu londonskog sitija i od milja je nazvan „krastavac“. Njegov stakleni omotač u obliku jajeta rešen je kao mnoštvo trouglova koji se uklapaju jedan u drugi, kao ljuske slomljenog jajeta, čineći spolja aerodinamičnu glatku fasadu sa staklima u dva tona, sa tamnijim spiralnim prugama koje se uzdižu kao serpentine od baze ka vrhu. Do ovakve siluete došlo se pažljivim odabirom geometrijske forme.

Termički gledano, zgrada troši polovinu energetske snage koju troši svaka konvencionalno koncipirana zgrada. To omogućuju šest vertikalnih kanala koji služe kao prirodni ventilacioni i grejni sistem za čitavu građevinu.

Londonska Gradska kuća

Arhitekti obično kontrolišu veličinu duplo zastakljenih prozora u stambenim objektima da bi izbegli lošu konvekciju. Međutim, ova kula koristi baš tu pogodnost; šest vertikalnih kanala leti izvlače iz zgrade topao vazduh a zimi uduvavaju topao, koristeći lagerovanu solarnu energiju. Pogodnost zgrade je što staklena fasada pušta sunčeve zrake da napune zgradu svetlošću, stvarajući dobar osećaj ljudima u enterijeru i svodeći utrošak svetlosne energije na minimum. Projektanti su razvili sistem koji koristi trouglaste obodne elemente konstrukcije kao idealno sredstvo za ukrućenje zgrade (trougao je idealna kruta figura). Prefabrikovani ravni trouglasti stakleni elementi, optočeni zaptivkama po obodu, prenošeni su velikim dizalicama i slagani jedan na drugi kompjute rs ki precizno. Uprkos utisku da je čitava zgrada sferična, jedini sferični element je završna kapa zgrade koja je u obliku parabolične kalote. Sve ostalo su trouglovi od ravnog stakla koji, pri sunčevom osvetljenju, svetlucaju jedan za drugim kako se posmatrač kreće ukrug, što stvara uzbudljiv dinamički efekat. Noću je zgrada osvetljena iznutra i liči na kristalnu vazu.

Zgrada kontroliše zdravlje

“Građjevine 21. veka biće drugačije od zgrada 20. veka”, navodi arhitekta Džejms Lou, iz firme “Cybertecture International”. “One nisu od betona, čelika i stakla već od novih netaktilnih materijala, multimedijalne i interaktivne tehnologije. Arhitektura će doći do nove forme svetlosti, do sajbertekture”.

Presečeno jaje, Mančester

Džejms Lou je bio angažovan od strane kompanije “Wadwa Developers” da kreira poslovnu zgradu, koja ne liči ni na jednu do sada viđenu, u Bombaju, u Indiji. Zgrada je jajastog oblika, ima 13 spratova, površine 32.000 m2. Zasnovana je na ekološkim principima; svet se posmatra kao ekosistem, sa životom koji se razvija. Unutar zgrade biće postavljeno više inovativnih sistema, kao što je “saibertekture zdravlje” u kupatilima koja kontrolišu krvni pritisak i težinu. Sakupljeni podaci mogu da se pošalju lek aru ako se oceni da je potrebno.

Tehnologija i radno okruženje su sjedinjeni u korišćenju “sajbertekture realnosti“ koji dozvoljavaju da ljudi sami kreiraju svoj pogled iz objekta na okolni svet. Jaje je orijentisano i zakošeno pod takvim uglom da stvara snažan vizuelni utisak i ublažava preterano zagrevanje od Sunca. Tu je i krovna bašta koja vrši “termolizu” (rasipanje toplote sa površine fasade, tako da ublažava temperaturu).

Fotonaponski paneli biće instalirani na vrhu zgrade a vetrogenerator će na krovnim vrtovima st varati električnu struju. Sistem za filtriranje vode odvajaće čistu vodu od one za zalivanje i navodnjavanje biljaka.

Koristeći jajasti oblik u poređenju sa konvencionalnom zgradom, građevina ima oko 10-20% manje podova. Inovativna struktura, proizašla iz statike strukture ljuske jajeta, može da kreira do 30 m2 površine poda bez stubova. Arhitektura je dizajnirana kompjute rs ki sa strukturom visokog kvaliteta i geometrijske prefinjenosti.

Dipl. arh. Mirjana Lukić

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA