MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 49
Godina IX
Januar - Februar 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

TEMA BROJA - 7 ČUDA

 

 

mašta starog sveta

Pored pre četiri godine proglašenih 7 čuda starog sveta, ponovljena anketa okončana 11.11.2011. toj listi dodala je narednih 7 starih čuda.

Kolos sa Rodosa

Statua se nalazila na ulazu u luku Mitraki, na grčkom ostru Rodosu. bila je simbol jedinstva naroda koji je živeo na tom ostrvu. Izradio ju je vajar Ares, iz Lindosa. Izgradnja je trajala 12 godina i završena je 282. godine pne.

Osnova statue bila je od mermera. Statua je postupno građena i sa oplatom od bronze. Kada je završena, kao figura boga Sunca Heliosa, bila je visoka gotovo 34 m i teška oko 70 t.

Od podizanja do uništenja statue prošlo je samo 56 godina pošto je ostrvo pogodio snažan zemljotres, 226. godine pne. Grad je tada teško oštećen a Kolos je slomljen u kolenu i pao u more.

Skoro hiljadu godina izlomljena statua ležala je u vodi. Kada su Arapi napali i potom osvojili Rodos, uzeli su ostatke statue i na leđima „900 kamila“, prebacili ih i prodali u Siriji.

Piramide u Gizi

Keopsova, Kefrenova i Mikerinova piramida građene su u vremenu 2650-2550. godine pne kao grobnice egipatskih faraona iz Četvrte dinastije. Nalaze se kod Kaira, na platou Gize.

Najveća, Keopsova piramida visoka je 146 m. Rađena je od tesanih kamenih blokova teških po više tona, sa četvrtastom osnovom. Ugao stranica u odnosu na osnovu svuda je isti: 51,51 stepen.

Piramide su okružene grobnicama rođaka, dvorskih velikodostojnika i uglednih činovnika. U osnovi svake piramide su više prolaza. Oni se nastavljaju u galerije kojima se stiže do kraljevske grobnice sa sarkofagom od crvenog mermera. Po zidovima prolaza ispisani su hijeroglifi.

U neposrednoj blizini piramida je velika skulptura Sfinge.

Mauzolej u Halikarnasu

Grobnica koju je sebi podigao kralj Mauzolej, 360. godine pne. Kralj je umro pre završetka radova tako da je radove okončala njegova žena. Nalazio se kod grada Bodruma (u antička vremena, Halikarnas).

Mauzolej je imao osnovu 33 x 39 m i bio visok 50 m. Zid je nosio red jonskih stubova, iznad kojih se uzdizala piramida sa dvokolicama i nekoliko desetina statua. Grobnica i sarkofag bili su ukrašeni alabasterom i zlatom.

Mauzolej nije sačuvan. Srušili su ga, početkom 15. veka, Vitezovi Sv. Jovana, uzeli građevinski materijal i od toga izgradili krstaški zamak.

 

Aleksandrijski svetionik

Podignut je u vremenu 300-280. godine pne, na ostrvu Farosu, ispred Aleksandrijske luke. Izgradio ga je grčki arhitekta Sostrat, uz pomoć proračuna naučnika iz Aleksandrijske bilbioteke.

Po predanju, Sostrat je dugo tragao za materijalom kojim bi se odupro slanoj morskoj vodi i, na kraju, ovaj džinovski toranj smestio na ogromne staklene blokove. Na pravougaonoj osnovi uzdigao je osmougaoni toranj visine preko 117 m. Na najvišem delu svake noći gorela je vatra založena drvetom natopljenim u smolu a svetlost se mogla videti na razdaljini od 50 km. Danju je svetionik radio pomoću velikih ogledala od koja su se odbijali sunčevi zraci.

Svetionik je srušen u zemljotresu, početkom 14. veka. Tadašnji egipatski sultan iskoristio je građevinski materijal iz ruševina da u blizini podigne tvrđavu.

Semiramidini viseći vrtova

Izgrađeni su u vreme Nabukodonosora (604-562. pne), u Vavilonu, po želji kraljice Semiramide. Reč je o četvorospratnoj spiralnoj terasastoj građevini, nekoj vrsti visećih vrtova koji su veštački navodnjavani vodom iz Eufrata. Spratovi su bili povezani stepenicama. Po starim spisima, bili su to vrtovi oblika kvadrata, sa lučnim svodovima i stepenastim terasama preko kojih je padala voda.

Vremenom, ova građevina je sve više zapuštana a 333. godine pne Aleksandar Veliki je zatekao propale vrtove.

Artemidin hram u Efesu

Izgradio ga je kritski graditelj Hersifron, u jonskom stilu. Hram je bio posvećen boginji lova Artemidi i nalazio se na obalama male Azije, u blizini današnjeg Izmira.

Osnova mu je bila 73 x 141 m. Bio je ukrašen sa 137 stubova koji su opasivali hram u dva reda i bronzanim statuama koje su izradili Fidija, Poliklet, Kresilas i Fradmon. Bio je četiri puta veći od Partenona u Atini.

Spaljen je 356. godine pne, u noći kada je rođen Aleksandar Veliki.

 

Zevsova statua u Olimpiji

Hram je izgradio Libon, 456. godine pne, u dorskom stilu. Nalazio se u Olimpiji, na severozapadu Peloponeza.

Statua namrštenog Zevsa je poslednje delo slavnog vajara Fidije. Izvajana je u slonovači i abonosovom drvetu, ukrašena zlatom i dragim kamenjem. Visina statue iznosi 13 m, a u podnožju su brojni reljefi, figura krilate boginje pobede i skulpture mitskih bića. Na Zevsovoj glavi bio je venac od maslinovog bilja.

Nekada se u Grčkoj smatralo da je nesrećan onaj koji nije posetio ovo svetilište.

 

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA