MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 49
Godina IX
Januar - Februar 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

ENTOMOLOGIJA

 

Pripremio: Milan Đurić

Boje leptira

Ljuspice kao latice cveta

Red leptira ima latinski naziv Lepidoptera. Doslovno prevedeno, to su ljuspokrilci.

Krilo (autor fotografije Filip Franeta)

Krila leptira su prekrivena ljuspicama, koje su zapravo dlačice čiji se oblik tokom evolucije izmenio. Ne pokrivaju isključivo krila, nekada se nalaze i na određenim delovima trupa. Nemaju sve isti oblik, ali one tipične se sastoje iz drške koja se na određenoj visini širi u pljosnatu površinu prilično sličnu latici nekog cveta. Razmaci između korena ljuspica su ujednačeni i one su, na određenom delu krila, zakošene u istu stranu. Tako njihovi završeci čine jednu blago neravnu površinu, ponajviše podsećajući na crepove složene na krovu.

Nastankom ljuspica, pored menjanja oblika, došlo je i do izvesnih promena u funkciji. Te ljuspice kod leptira pomažu u termoregulaciji i služe kao izolator, ali i omogućavaju leptiru da efikasnije klizi kroz vazduh pri letenju. Snimci načinjeni pod mikroskopima sa ogromnim uvećanjem ukazuju da su ljuspice podužno izbrazdane. Iz toga sledi da od njihovog položaja zavisi kuda će biti usmeren vazduh koji prelazi preko njih, a to leptirima pomaže da budu pravi majstori letenja. Naravno, njihove manevarske sposobnosti u letu često su bitni faktor u izbegavanju grabljivaca, koji može da im spase život.

Struktura krila
(autor fotografije Sylvain Cuvelier)

Jedna od funkcija ljuspica je da one krilima daju boje i šare. Jesu neke boje posledica sadržanih pigmenata, ali često su boje koje vidimo uslovljene isključivo rasporedom i položajem ljuspica što dovodi do različitog prelamanja svetlosti. Zanimljiv je podatak da veliki broj vrsta leptira ima plava krila, u celini ili delimično, a da ni kod jedne ne postoje plavi pigmenti. Na priloženoj slici stiče se privid da se boja krila razlikuje, ali razlika koju vidimo nastaje isključivo zbog različitog ugla pod kojim ih sunce obasjava.

Ovo objašnjenje pomaže i da na pravi način shvatimo jednu priču... Obično, roditelji opominju decu da ne hvataju leptire jer će im skinuti prah sa krila pa leptir više neće moći da leti. Ideja da se pomene prah verovatno je nastala zato što sa mesta na leptirovim krilima koje se pritisne prstima nestane boja. Naravno, nije reč o prahu već zapravo o ljuspicama. Oštećeni leptir više neće biti onako lep kao do tada, ali će i dalje biti sposoban za letenje.

Milan Đurić

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA