MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 49
Godina IX
Januar - Februar 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

FIZIKA

 

Pripremio: Vladimir Jeftić

Neutrini

čestice brže od svetlosti ?

Neutrini ne prestaju da iznenađuju. Te subatomske čestice poseduju najneobičnija svojstva u poznatom univerzumu: malu masu mirovanja i, što je čudnije, predstavljaju čestice koje gotovo ne intereaguju sa ostalom materijom. Svake sekunde prolaze kroz Zemlju i naše telo a da mi to uopšte ne primećujemo.

CERN

Pitanje: da li neutrini poseduju masu, bilo je veoma značajno za objašnjenje gustine materije u kosmosu koja bi odredila buduću sudbinu naše vaseljene. Ukoliko neutrini svojom masom a samim tim i gravitacionim dejstvom mogu zaustaviti dalje širenje Univerzuma, oni bi mogli da predstavljaju nedostajuću masu koja bi prouzrokovala sažimanje kosmosa i njegovo urušavanje u novom singularitetu. Tako su teorije govorile. Međutim, nedavna osmatranja dokazala su da ne samo da svemir ne počinje da se sažima već ubrzava svoje širenje.

Masa neutrina je važna zbog još jedne činjenice. Nedavno su naučnici u CERN-u, u najvećem akceleratoru čestica na svetu, objavili rezultate proučavanja brzine kretanja neutrina u vakuumu, posle tri godine merenja. Rezultat je bio zapanjujući: neutrini su se kretali brzinom koja je veća od brzine svetlosti za 60 nanosekundi!

Eksperiment "Opera"

Na osnovu Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti, koja se do danas smatrala neprikosnovenom, nijedno telo koje poseduje masu koja je veća od nulte ne moše se kretati brzinom većom od svetlosne jer bi se masa tog tela, kako se ono približava "svetlosnoj barijeri" koja iznosi oko 300 000 km/s, uvećavala postepeno do beskonačnosti, uz beskonačno uvećanje i utrošak energije koji bi bio potreban da se to telo kreće brzinom većom od svetlosne. Zato se, prema Ajnštajnovoj teoriji, ništa što poseduje masu ne može kretati brće od svetlosti osim samih fotona, čestica ili talasa svetlosti, ukoliko želimo da budemo precizni uzimajući u obzir kvantnu-mehaničku prirodu i osobinu čestica da se mogu ponašati kao talas ali i kao partikule, jer one ne poseduju masu.

Snop neutrina, ispaljen iz sedišta laboratorije CERN ka laboratoriji koja je bila udaljena 730 km, u Italiji, u sklopu eksperimenta nazvanog "Opera", nadmašio je jedan od najslavnijih postulata u savremenoj fizici. Po što su merenja trajala tri godine na statističkom uzorku od 15.000 ponovljenih rezultata, izbegnuta je mogućnost statističke greške a samim tim ojačana je i pouzdanost merenja. Tunel kojim su se kretali neutrini nalazi se duboko ispod Zemljine kore da na rezultate eksperimenta ne bi uticali kosmičko zračenje i čestice koje iz kosmosa svake sekunde bombarduju Zemlju.

Naučnici iz Evropske agencije za nuklearna istraživanja izjavili su da su rezultati izuzetno pouzdani ali da su potrebne i druga provere kako bi rezultati konačno bili potvrđeni. Saradnici tima koji je učestvovao u eksperimentu "Opera" objavili su stru čni tekst o rezultatima eksperimenta koji se može preuzeti sa sajta http://arxiv.org/abs/1109.4897v1

Uzdrmana teorija

Ukoliko se, uprkos skepsi brojnih teorijskih fizičara, rezultati pomenutog eksperimenta potvrde, to će imati ogroman značaj za savremenu fiziku i način na koji fizičari gledaju na svet. Osim toga, jedan od temelja Ajnštajnove teorije relativnosti koja je na snazi od 1905. godine, biće poljuljan iz temelja, ako ne i srušen. Ukoliko se potvrdi da se tela sa masom mogu kretati brzinama većim od brzine svetlosti, to znači da će nastupiti period krize u savremenoj fizici sve dok ga ne zameni sasvim nova naučna paradigma koja dozvoljava materijalnim objektima da se kreću brže od svetlosti.

Još jednom, kao i mnogo puta do sada, pokazalo se da su i najuspelije teorije samo teorije koje pokušavaju da pruže deskripciju realnosti i da su, možda i češće nego što mislimo, opovrgnute našim iskustvom - ali se u tome i sastoji njihova " naučnost". Po rečima čuvenog filozofa nauke Karl Popera, samo ona teorija koja se može falsifikovati može da se uvrsti u korpus naučnih teorija. Možda će kroz pet stotina ili deset hiljada godina, naše najsavremenije teorije budućim naraštajima nalikovati na mitološka objašnjenja Univerzuma i pojava u njemu kao što nama sada deluju antička, prekopernikanska i Ptolomejeva objašnjenja prirode i ustrojstva sveta.

 

Vladimir Jeftić

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA