MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ 47
Godina IX
Jul - Avgust 2011.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

CERN

 

Pripremio: M.R.

Evropski centar za nuklearna istraživanja u Ženevi nastavlja punom parom sa eksperimentima

Antimaterija „zarobljena“ hiljadu sekundi

Marija Milosavljević i Nenad Vraneš
Marija Milosavljević i Nenad Vraneš

Uprkos tome što sada VHS može da omogući sudare na energiji upola manjoj od predviđene, proboj je napravljen na drugom planu: u ostvarenom intenzitetu protonskih snopova. U junu je količina podataka sakupljena na VHS premašila brojku od 70 miliona miliona (da, milion se pominje dva puta) sudara, kažu Marija Miloslavljević Vranješ i Nenad Vranješ iz Instituta za fiziku, članovi našeg ATLAS tima.

Ovako velika količina podataka u rukama hiljada fizičara, koji ih analiziraju, pruža mogućnost za otkriće novih čestica. ATLAS eksperiment je do sada objavio više od stotinu novih rezultata, u kojima je istraženi energetski domen značajno iznad onog ostvarenog ranijim eksperimenatima.

Da li je svet sada bliži otkriću Higsovog bozona, popularno vanom “Božja čestica”?

- S obzirom na odluku da se sudari nastave i u narednoj godini, i s obzirom na fantastičan progres u pogledu intenziteta snopa, otkriće Higsovog bozona postaje moguće u ovoj ili narednoj godini - opitimista je Nenad Vranješ. - Razlog što je higs tako neuhvatljiv leži u tome što njegova masa nije predvidljiva teorijski. U zavisnosti kolika od toga bi bila masa jednog higsa, njegovo otkriće je manje ili više komplikovano.

Tunel VHS

To znači da, ukoliko je higs veoma lak (tehnički, ako mu je masa oko 120 GeV), za njegovo otkriće je potrebna značajna količina podataka, bar desetina inverznih femtobarna (deset puta više nego sada). Progres u pogledu intenziteta snopa obećava da bi laki Higsov bozon mogao biti otkriven neredne godine na ATLAS detektoru, ili u kombinaciji podataka sa ATLAS i CMS detektora.

- Što se izučavanja antimaterije tiče, atomi antimaterije u veštačkim uslovima su u CERN-u prvi put formirani krajem 2010. godine na eksperimentima ALPHA i ASACUSA. Činjenica da su početkom juna atomi antivodonika prvi put “zarobljeni” na ALPHA (Antihydrogen Laser Physics Apparatus) eksperimentu u magnetskom polju, u trajanju od 1000 sekundi, značajan je napredak koji će omogućiti izučavanje antimaterije. Atom antivodonika, sačinjen od pozitrona i antiprotona, momentalno iščezava u kontaktu sa bilo kojom materijom. Ono što je naročito uzbudljivo sa antimaterijom jeste činjenica da nje u svemiru ima daleko manje od materije. Ako je svemir nastao iz Velikog praska, kako mnogi naučnici veruju, materija i antimaterija bi morale biti “simetrične”, odnosno njihova količina bi danas morala biti jednaka. Pošto to nije slučaj, za razumevanje istorije i budućnosti univerzuma bilo bi veoma važno razumeti kada i kako je došlo do narušenja simetrije između materije i antimaterije - kaže dr Marija Milosavljević Vranješ.

Marija bi uskoro trebalo da pređe u CERN na duži period, gde je zajedno sa suprugom boravila gotovo čitavu prošlu godinu.

M. R.

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA