MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 39
Godina VII
Mart - April 2010.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

AERONAUTIKA

Pripremio: Darko Mladenović

Nova letelica iz „Airbus“-a

Udobnost za tri godine

U sve oštrijoj trci za potencijalnim putnicima, avio-kompanije se trude da svojim korisnicima ponude što kvalitetnije putovanje uz istovremeno što nižu cenu prevoza. Najveći svetski proizvođači vazduhoplova „Boeing“ i „Airbus“ su ponudili svoje takmace za novi milenijum. Novi „Airbusov“ A-350 predstavlja odgovor na „Boeing“-ov dreamliner koji je već ostvario prvi uspešan let.

A350 XWBEvropski gigant u proizvodnji vazduhoplova, kompanija „Airbus“ je 2004. godine svojim stručnjacima postavila zadatak da razviju avion koji će biti znatno efikasniji od letelica koje danas čine okosnicu flota svetskih avio-kompanija. Novi avion pod nazivom Airbus A350 XWB će imati veliki dolet, što je rezultat korišćenja novih tehnologija prilikom izgradnje strukture letelice, uz istovremeno korišćenje energetski efikasnijih motora koji će trošiti čak 25% manje goriva po putničkom sedištu od danas konvencionalnih letelica. A350 je prvi vazduhoplov iz kompanije „Airbus“ koji će imati krila i trup izrađene od karbonskih kompozitnih materijala, čime će biti ostvareno smanjenje mase praznog aviona a samim tim i veći dolet uz manju potrošnju goriva.

Inovativne tehnologije

Kada je „Boeing“ najavio svoj novi koncept dreamlinera, „Airbus“ je reagovao i krenuo u doterivanje već postojećeg A330. Međutim, to se nije pokazalo kao dovoljno tako da je trebalo razviti potpuno nov koncept. Taj koncept je Airbus A350, novi široko-trupni avion velikog doleta, pogonjen sa dva turbo-fenska motora, opremljen savremenim sistemima koji će pružiti udobno putovanje putnicima i istovremeno omogućiti smanjenje operativnih troškova avio-kompanija za čak 8% u odnosu na glavnog takmaca iz „Boeing“-a.

Smanjenje troškova ekspolatacije i poboljšana energetska efikasnost aviona ostvareni su primenom inovativnih rešenja koje je „Airbus“ testirao na A380. Ova rešenja podrazumevaju korišćenje kompozitnih materijala u visokom stepenu od čak 53%, aluminijum-litijumskih legura 19% , titanijuma 14%... čime se očekuje da će i cena održavanja strukture aviona biti za čitavih 10% niža od konkurentskih tipova aviona, pre svega zahvaljujući otpornosti kompozitnih materijala na koroziju i zamor materijala.

Ovakav pristup konstruktora omogućio je i smanjenje mase aviona u odnosu na konkurente za čitavih 14%, što za direktnu posledicu ima nižu potrošnju goriva i jeftiniji let. „Airbus“ je za sada predvideo tri osnovne verzije ovog aviona: verzija A350-800 će imati maksimalan dolet od 15.400 km i moći će da preveze 270 - 312 putnika, pri čemu će ova verzija zameniti dosadašnji A330-200 i direktno konkurisati „Boeing“-ovom 787-9. Druga verzija A350-900 će imati maksimalan dolet od 15.000 km i moći će da preveze 314 - 366 putnika. Treća verzija A350-1000 će imati maksimalan dolet od 14.800 km i moći će da preveze 350 - 412 putnika. Pored ovih verzija, planiran je i razvoj podvarijante sa povećanim doletom i verzije namenjene prevozu tereta.

Krila aviona uvodi nove standarde u proizvodnju letelica budućnosti. Biće izrađena od kompozitnih materijala i posedovaće izuzetne sposobnosti pri velikim brzinama leta (od čitavih 0,85 maha), pri čemu će se i vreme leta smanjiti. Istovremeno, avion ima odlične karakteristike pri niskim brzinama leta zahvaljujući rešenjima primenjenim na mehanizaciji krila i uređajima za stvaranje dodatne aerodinamičke sile uzgona uz istovremeno smanjenje aerodinamičke komponente otpora.

Očekuje se da će ova krila postaviti nove standarde i u emisiji buke. Određenim delovima mehanizacije, što su zakrilca, upravljaće računar koji će automatski, na osnovu proračuna parametara leta, postavljati zakrilca u optimalni položaj. Sve predviđene verzije novog aviona koristiće identično krilo, što je kod „Airbus“-a duži niz godina standard.

Što se tiče sistema za upravljanje letom, proizvođač se već dugo oslanja na tzv. fly-by-wire sistem koji omogućava zamenu ručnih komandi leta elektronskim interfejsom. Ovaj sistem podrazumeva da se ručna komanda zameni električnim signalom koji se sistemom električnih kablova prenosi do centralnog računara koji dalje pokreće odgovarajuću komandnu površinu. Korišćenje ovog sistema smanjuje masu vazduhoplova i doprinosi eliminaciji neželjenog ponašanja letelice, čime doprinosi bezbednosti leta.

Pilotski prostor biće opremljen najsavremenijim LCD displejevima na kojima će se pratiti svi parametri leta. Umesto 10 displejeva primenjenih na A380, novi avion će imati svega 6, uz mogućnost dodavanja novih, u zavisnosti od potreba pilota. Pri projektovanju pilotskog prostora, na savremenim putničkim avionima se već uveliko primenjuje tehnologija nasleđena iz projektovanja borbenih aviona koja uključuje takozvani head-up display sistem koji omogućava očitavanje određenih informacija vezanih za let na vetrobranskom staklu.

Pilotski prostor će biti veoma sličan ostalim pilotskim prostorima „Airbus“-ovih aviona pa će i samo doškolovavanje pilota biti svedeno na minimum.

Čuveni proizvođač avionskih motora „Rollce-Royce“ ponudio je novu varijantu trent motora XWB (Xtra Wide Body) posebno razvijenu za ovaj avion. Iako je predviđeno da motor prečnika od preko 3 m daje visok potisak, potrošnja goriva će biti izuzetno niska što je od važnosti za avio-kompanije i ekologiju. Ovaj motor će, pored niske emisije buke, pratiti i izuzetno niska emisija izduvnih gasova, pre svega ugljen-dioksida u skladu sa najnovijim ekološkim regulativama.

Putnička kabina

Opšte je prihvaćeno stanovište, i od strane avio-kompanija i od strane putnka, da su „Airbus“-ovi avioni opremljeni kvalitetnijim sistemima za klimatizaciju i presurizaciju putničke kabine od direktnih konkurenata. Kompoziti kao materijali koji su otporni na koroziju omogućavaju veću vlažnost vazduha u putničkoj kabini i viši pritisak. Unutrašnji pritisak u putničkoj kabini će biti jednak pritisku na 1.800 m nadmorske visine, za razliku od konvencionalnih aviona kod kojih je ovaj pritisak kao na 2.400 m. Povišeni pritisak, kombinovan sa povišenom vlažnošću vazduha, omogućiće da se putnici osećaju znatno prijatnije na dužim letovima.

Dodatni komfor u putničkoj kabini obezbeđuje dizajn aviona koji ima proširen trup gotovo konstantnog prečnika od 5,36 m, što omogućava širinu sedišta od gotovo 5 cm. Prostrana kabina, u kombinaciji sa odličnim LED osvetljenjem i povećanim prozorima, pruža dodatni osećaj udobnosti. Samo osvetljenje putničke kabine pomoću LED dioda omogućava praktično bezbroj mogućnosti i dozvoljava svakoj avio-kompaniji da poseduje jedinstven sistem povoljnosti u svojim avionima, kao i da kombinacijom dnevnog i noćnog osvetljenja putnici lakše podnesu prekookeanske letove. Predviđeno je da osvetljenje stvara i posebne efekte kako bi se dodatno poboljšao osećaj udobnosti na letu.

Zabava u putničkoj kabini je već uobičajna pojava pa „Airbus“ taj segment nije zapostavio. Svako sedište će biti opremljeno sopstvenim sistemom tako da će svaki putnik moći da izabere, shodno svojim afinitetima, zabavu koju želi. Predviđena je i internet veza unutar aviona tako će i poslovni ljudi moći da komuniciraju i obavljaju svoje poslove tokom leta. U avionu će postojati poseban prostor za odmor posade, što je važno u dugolinijskom saobraćaju kada postoji potreba da više posada leti istim avionom. Ovi prostori su potpuno izdvojeni od putničkog prostora i pružaju korisnicima visok stepen privatnosti.

Airbus A350 predstavlja odgovor „Airbus“-a na „Boing“-ov dreamliner, ali sudeći po karakteristikama i inovacijama koje su primenjene prilikom njegove konstrukcije, očekuje se da će nadmašiti popularnost svog konkurenta. Do sada postoji preko 500 porudžbina ovog aviona čiji se prvi let očekuje 2012. a isporuka prvim korisnicima za tri godine.

Darko Mladenović

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

Sredinom septembra, prateći domete tehnologije, prvi broj našeg lista našao se na računarskoj mreži, u digitalizovanom obliku, zajedno sa još deset prethodno izdatih brojeva. Svi oni koji se zanimaju za sadržaje koje “Planeta” objavljuje a koji zbog različitih razloga nisu u mogućnosti da list nađu na kioscima od sada ga mogu čitati na adresi

http://planeta.
digitalnikiosk.com/

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA